Serwis Pomoc Dziecku

Strona główna

Archiwum

Dla specjalistów 57
Dla dzieci i młodzieży 74
Dla rodziców 80
ADHD, nadpobudliwość psychoruchowa 0
Adopcja-rodziny adopcyjne 0
Zaburzenia karmienia i odżywiania 4
Autyzm, Aspergera zespół 0
Biofeedback 2
Choroba somatyczna przewlekła w rodzinie 1
Depresja dzieci i młodzieży 1
Wybór szkoły i zawodu, doradztwo zawodowe 2
Dziecko krzywdzone, molestowanie 0
Gotowość szkolna, dojrzałość szkolna 2
Integracja sensoryczna- diagnoza i terapia 0
Jąkanie 0
Koncentracja uwagi- zaburzenia, trudności 0
Kryzys w rodzinie- przemoc, uzależnienia 1
Kryzysy wieku dojrzewania 0
Specjalne potrzeby edukacyjne 1
Lęki, fobie 1
Mowa- zaburzenia rozwojowe, pomoc logopedyczna 0
Nieśmiałość 1
Opóźnienie rozwoju psychoruchowego 1
Konflikt rozwodowy a dzieci 1
Rodzice- psychoedukacja, warsztaty 1
Samobójstwo- próby, myśli 1
Samouszkodzenia 3
Śmierć i żałoba 2
Trudnosci adaptacyjne w grupie rowiesnikow 3
Trudnosci w czytaniu i pisaniu, dysleksja, dysgrafia i inne 1
Trudnosci w uczeniu się matematyki 2
Uzależnienia 2
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2
Zachowanie- zaburzenia, zachowania agresywne i opozycyjne 3
Bóle u dzieci i młodzieży, problemy somatyczne 2
Interwencja kryzysowa 1
Psychiatra dzieci i młodzieży 0
Neurolog dziecięcy 0
Niemowlęta - rozwój psychoruchowy 1
Pediatra 0
Szkoły i przedszkola specjalne 0
Niepelnosprawność intelektualna, upośledzenie umysłowe 0
Dziecko zdolne 0
Asystent osoby niepełnosprawnej 0
Język migowy 0
Niepełnosprawność ruchowa 0
Terapia zajęciowa 0
Turnus rehabilitacyjny 0
Dziecko niepełnosprawne 0
Rodziny zastępcze 0
Dysharmonia rozwoju 0
Terapia rodzin 0
Kształcenie integracyjne 0

Copyright @ 2010 Urząd m.st. Warszawy Biuro Edukacji i Poradnia TOP

Administrator: mail | Archiwum | Mapa serwisu