Serwis Pomoc Dziecku

Strona główna » Aktualności » Dla specjalistów

Archiwum wiadomości

Powrót do mapy archiwum

« · 1 · 2 · »» · »

TERAPIA ZABAWĄ - PRZEGLĄD TEORII I DOBRYCH PRAKTYK

2017-09-27 21:33
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TOP zaprasza psychologów, pedagogów i logopedów warszawskich poradni do udziału w nowej sieci współpracy i samokształcenia.
więcej

ROLA I ZNACZENIE OSÓB WSPIERAJĄCYCH RODZINĘ

2017-05-31 13:03
W dniu 06.06. 2017. w godz. 13.30.-15.30. Komitet Ochrony Praw Dziecka zaprasza na wykład Mirosławy Kątnej.
więcej

Zaburzenia procesów sensorycznych u młodzieży i dorosłych

2015-01-27 09:18
szkolenie z udziałem dr Teresy May-Benson jedną z najbardziej rozpoznawalnych specjalistek i badaczek zagadnień związanych z integracją sensoryczną.Udział w szkoleniu jest płatny.
więcej

Zapraszamy na staż z terapii grupowej osób z zespołem Aspergera

2015-05-17 01:06
Roczny staż dla studentów oraz specjalistów, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i zdobyć doświadczenie w pracy grupowej z osobami z Zespołem Aspergera. Udział w stażu jest bezpłatny.
więcej

Konferencja pt. „Autyzm z Klasą”

2012-06-21 14:38
Największe w tym roku w Polsce spotkanie profesjonalistów i rodziców zainteresowanych tematyką autyzmu oraz edukacji. 12-13 października 2012. Udział w konferencji jest płatny.
więcej

VIII Międzynarodowa Konferencja AAC Krajów Europy Środkowej i Wschodniej

2011-03-28 13:46
30 czerwca – 2 lipca 2011 Udział jest płatny.
więcej

Podstawy diagnozy i terapii Zespołu Aspergera

2011-03-29 19:10
14 maja 2011 roku. Szkolenie dla pracowników publicznych placówek edukacyjnych, rodziców i innych specjalistów. Udział w szkoleniu jest płatny.
więcej

Wybrane techniki projekcyjne w diagnozie dziecka

2010-09-28 17:02
Szkolenie dla psychologów, pedagogów, doradców psychospołecznych oraz studentów po ukończeniu trzeciego roku tychże studiów. Obowiązuje opłata szkoleniowa
więcej

Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej

2010-10-14 10:20
Pierwsze Międzynarodowe Sympozjum Naukowe - udział jest płatny
więcej

Ogólnopolska Konferencja

2010-06-01 10:57
pt. Warunki niezbędne do prawidłowej edukacji uczniów z niepełnosprawnosciami-w świetle proponowanych przez MEN zmian w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
więcej

27 kwietnia 2010 r.- DZIEŃ OTWARTY W PPP3 - ŻOLIBORZ

2010-04-14 11:49
Dyrekcja i pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 zapraszają nauczycieli przedszkoli
więcej

Ocena funkcjonowania ucznia z upośledzeniem umiarkowanym, znacznym i głębokim

2010-03-26 15:10
Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim i konstruowanie indywidualnego programu edukacyjnego.
więcej

KURS EMISJI GŁOSU DLA NAUCZYCIELI

2008-11-25 14:44
Zapraszamy zarówno nauczycieli szkół wszystkich stopni, jak i przedszkoli
więcej


EMOCJE OSÓB Z AUTYZMEM I NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

2018-06-06 15:24
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) zaprasza w dniu 12.06.2018 na konferencję pt. "Praca w obszarze emocji z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu.
więcej

11. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA "OSTROŻNIE-DZIECKO!"

2018-04-26 15:17
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza w dniu 13 czerwca 2018 r. na ogólnopolską konferencję poświęconą profilaktyce krzywdzenia małych dzieci.
więcej

PRZETARG NA USŁUGI DLA OKRO

2018-06-07 11:30
OKRO (Wiodący Ośrodek Koorydacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy) dla m.st. Warszawy zaprasza do współpracy w realizacji specjalistycznych usług dla dzieci w ramach rządowego programu "Za życiem".
więcej

KODA - SŁYSZĄCE DZIECI GŁUCHYCH RODZICÓW

2018-04-05 07:45
Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza w dniu 17 kwietnia 2018 r. do swojej siedziby w Al. Ujazdowskich 28 na spotkanie informacyjno-konsultacyjne pt. "KODA- słyszące dzieci głuchych rodziców. Inność nierozpoznana"
więcej

FELICYTOLOGIA W PRAKTYCE SZKOLNEJ - KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA

2018-03-08 11:04
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń zaprasza w dniach 22 marca oraz 12 kwietnia 2018 roku na konferencję dla nauczycieli, dyrektorów i rodziców.
więcej

PORADNIA NR 3 ZAPRASZA NA WARSZTATY EMISJI GŁOSU

2017-09-19 10:34
Oferta skierowana jest do nauczycieli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 (Żoliborz i część Bielan).
więcej

Z ZIEMI OBCEJ DO POLSKI - POWRÓT CZY KOLEJNA MIGRACJA?

2017-11-15 10:24
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) serdecznie zaprasza przedstawicielki i przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych na spotkanie pt. "Z ziemi obcej do Polski - powrót, czy kolejna migracja?", które odbędzie się 21 listopada 2017 r. (wtorek) w godz, 18:00 - 20:00 w klubokawiarni Państwomiasto (Warszawa, ul. Andersa 29, sala na I piętrze).
więcej

JA I MÓJ ŚWIAT - KONFERENCJA SZKOLENIOWA FUNDACJI SYNAPSIS

2017-11-02 09:26
" Ja, mój autyzm i świat. Jak rozmawiać z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z ASD o nich samych? Jak wspierać rozwój ich tożsamości? " konferencja odbędzie się w dniach 4-5 listopada 2017 r. w Warszawie w Auli Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Księcia Trojdena 2A.
więcej

DNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

2017-10-12 09:24
Wykłady, panele dyskusyjne, warsztaty, seminaria, których głównym celami głównymi są profilaktyka w obszarze zdrowia psychicznego, demitologizacja chorób psychicznych oraz sprzyjanie destygmatyzacji, czyli zdejmowaniu nieprawdziwych stereotypów z osób doświadczających kryzysu psychicznego.
więcej

POMOC DZIECIOM - OFIAROM PRZESTĘPSTW

2017-09-21 10:25
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na 14. edycję Ogólnopolskiej Konferencji w dniach 23-24.10.2017 r.
więcej

LOGOPEDIA - TRADYCJA I PERSPEKTYWY ROZWOJU

2017-09-27 12:12
W dniach 29-30.09.2017. odbędzie się XV Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna w 40-lecie utworzenia studiów logopedycznych na Uniwersytecie Warszawskim.
więcej

STANDARDY DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ W EDUKACJI - KONSULTACJE SPOŁECZNE

2017-06-07 10:42
Sekcja Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zaprasza psychologów pracujących w poradniach do udziału w konsultacjach społecznych projektu standardów diagnozy psychologicznej w edukacji.
więcej

OSTROŻNIE - DZIECKO! PROFILAKTYKA KRZYWDZENIA MAŁYCH DZIECI

2017-05-10 10:40
W dniu 5 czerwca 2017 r. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Warszawski Uniwestytet Medyczny oraz władze Warszawy zapraszają na ogólnopolską, bepłatną konferencję.
więcej

MAŁE DZIECKO - POZNANIE W ZABAWIE

2017-05-10 10:19
3 czerwca 2017 r. Akademia Pedagogiki Specjalnej w ramach obchodów 95-lecia Uczelni zaprasza na konferencję naukowo-szkoleniową.
więcej

W LABIRYNCIE MATEMATYKI - KONFERENCJA

2017-05-16 21:39
16 maja 2017 r. w godz. 14.15 - 17.30 w siedzibie WCIES przy ul. Starej 4 odbędzie się bezpłatna konferencja poświęcona nowatorskim sposobom nauczania matematyki.
więcej

UCZEŃ Z AUTYZMEM W SZKOLE - KONFERENCJA

2017-02-22 07:42
14 marca 2017 r. Dzielnicowe Centrum Integracji Dzielnicy Warszawa Mokotów wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 7 zapraszają nauczycieli oraz dyrektorów szkół i przedszkoli.
więcej

« · 1 · 2 · »» · »

Copyright @ 2010 Urząd m.st. Warszawy Biuro Edukacji i Poradnia TOP

Administrator: mail | Archiwum | Mapa serwisu