- Pytania o adopcję - Serwis Pomoc Dziecku

Strona główna » Słownik problemów » Adopcja-rodziny adopcyjne

Pytania o adopcję

 
 
 
 
Adopcja - (z łac. adoptio) oznacza usynowienie, czyli przysposobienie prawne cudzego dziecka i uznanie go za własne.
 
 
Adopcja międzynarodowa - przysposobienie prawne cudzego dziecka przez rodzinę z innego kraju niż ten, z którego pochodzi dziecko; jest orzekana przez sąd tylko wówczas, jeśli nie ma szans na znalezienie równie dobrych warunków adopcyjnych dla dziecka w kraju ojczystym. Adopcja zagraniczna musi być uzasadniona ważnym interesem dziecka adoptowanego.
 
 
 
Dziecko osierocone- dziecko, które straciło oboje rodziców biologicznych.
 
 
Dziecko opuszczone - dziecko, którego rodzice nie chcą bądź nie mogą zajmować się jego wychowaniem, dziecko porzucone przez rodziców biologicznych.
 
 
Dziecko adoptowane - dziecko, które zostało prawnie przysposobione do rodziców (bądź jednego rodzica), którzy nie są jego rodzicami biologicznymi.
 
 
Oddział preadopcyjny - oddział w szpitalu, na którym przebywają noworodki przeznaczone od razu po urodzeniu do adopcji, czyli niemowlęta, których matki tuż po porodzie zrzekają się praw rodzicielskich.
 
 
Ośrodek adopcyjno opiekuńczy - placówka (publiczna bądź niepubliczna), która zajmuje się przeprowadzaniem procesu adopcji dzieci.
 
 
Pogotowie rodzinne (opiekuńcze) - ośrodek, do którego trafiają na pewien określony czas dzieci, których rodzice nie potrafią zapewnić im właściwej opieki.
 
 
Przysposobienie pełne - rodzaj adopcji oznaczający przysposobienie prawne dziecka w taki sposób, że dziecko opuszcza swoją dotychczasową rodzinę i w pełni zostaje włączone do rodziny przysposabiającej.
 
 
Przysposobienie niepełne - polega na przyjęciu dziecka przez nową rodzinę bez zerwania więzi prawnych z rodziną biologiczną.
 
 
Przysposobienie całkowite - najbardziej wiąże dziecko adoptowane z nową rodziną, dotychczasowe więzi zostają zerwane, a dziecko wchodzi do rodziny adopcyjnej na prawach dziecka biologicznego.
 
 
Rodzina adopcyjna - rodzice, którzy przyjmują obce pod względem biologicznym dziecko do swojej rodziny ze wszelkimi wynikającymi z tego faktu konsekwencjami prawnymi.
 
 
Rodzina zastępcza - przejściowa forma opieki nad dzieckiem, nad którym biologiczni rodzice  nie mogą sprawować opieki.
 
 
Rodzina zastępcza terapeutyczna - przejściowa forma opieki nad dzieckiem szczególnej troski, osieroconym społecznie.
 
 
 
 
Rodzinny dom dziecka - placówka tworzona przez osoby prywatne, najczęściej małżeństwa posiadające własne dzieci, które przyjmują do swego domu obce dzieci wymagające opieki.
 
 
 
 
Trener adopcyjny - osoba uprawniona do szkolenia kandydatów na rodziny wszystkich form zastępczego środowiska rodzinnego.
 
 
Zgoda blankietowa - całkowite i nieodwracalne zrzeczenie się praw rodzicielskich do dziecka i zgoda na anonimowe przekazanie dziecka do adopcji.
 
 
 
Źródło: www.twoja-adopcja.pl, 31.03.2010.
Drukuj | Wyślij znajomym | Zgłoś błąd w artykule
Autor wiadomości: Wiesław Kachniarz | Data: 2007-11-30 14:39
Ilość wyświetleń 5415
Pokrewne (tag): adopcja, rodzina zasteocza,

Czytaj także

Copyright @ 2010 Urząd m.st. Warszawy Biuro Edukacji i Poradnia TOP

Administrator: mail | Archiwum | Mapa serwisu