- Autyzm, zespół Aspergera - Serwis Pomoc Dziecku

Strona główna » Słownik problemów » Autyzm, Aspergera zespół

Autyzm, zespół Aspergera

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Całościowe zaburzenia rozwojowe – głębokie i całościowe upośledzenie w kilku sferach rozwoju, w tym w zakresie interakcji społecznych, mowy i komunikacji oraz zabawy (stereotypowe zachowania, zainteresowania i zajęcia). Zwykle ujawniające się w pierwszych latach życia. Poszczególne zaburzenia wyróżnia się w zależności od zakresu upośledzenia oraz czasu rozpoczęcia; należą do nich: autyzm, zespoły Retta i Aspergera, dziecięce zaburzenia dezintegracyjne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Źródło: Kazdin A.E., Weisz J.R. (2006). Psychoterapia dzieci i młodzieży. Metody oparte na dowodach. (s.5) Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 
 
 
 
 
 
 
Autyzm -  autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym, co oznacza, że obserwowane zaburzenia w zachowaniu i funkcjonowaniu zmieniają się wraz z wiekiem. Obraz kliniczny zależy również od zdolności intelektualnych dotkniętej nim osoby, rozwoju mowy służącej komunikacji oraz zakresu otrzymanej pomocy terapeutycznej i edukacyjnej. Zwykle rozwój jest zaburzony od najwcześniejszego okresu życia, a objawy autyzmu pojawiają się przed 3. rokiem życia. Na objawy autyzmu składają się jakościowe zmiany w interakcjach społecznych, jakościowe zaburzenia komunikacji oraz występowanie ograniczonych, powtarzających się i stereotypowych wzorców zachowań, zainteresowań i aktywności (s.33).
 
 
 
 
 
 
 
Stosunkowo czułymi i swoistymi narzędziami służącymi do identyfikowania dzieci z grupy ryzyka są CHAT i MCHAT (Checklist for Autism in Toddlers, Modified Checklist for Autism in Toddlers). Składają się one z kwestionariusza i części obserwacyjnej. Oto główne pytania z kwestionariusza CHAT, na które udzielają odpowiedzi opiekunowie dziecka.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.      Czy Twoje dziecko naśladuje Cię? (np. jeśli robisz miny, czy dziecko je naśladuje?)
 
 
 
 
 
 
 
2.      Czy Twoje dziecko kiedykolwiek udaje, że np. rozmawia przez telefon, opiekuje się lalką lub naśladuje inne czynności?
 
 
 
 
 
 
 
3.      Czy Twoje dziecko używa swojego palca wskazującego, żeby wskazać to, co je zainteresowało?
 
 
 
 
 
 
 
4.      Czy Twoje dziecko obserwuje Twoją twarz, żeby sprawdzić Twoją reakcję, kiedy napotyka coś nowego?
 
 
 
 
 
 
 
5.      Czy Twoje dziecko kiedykolwiek przynosi do Ciebie rzeczy, żeby Ci je pokazać?
 
 
 
 
 
 
 
6.      Kiedy wskazujesz na jakąś zabawkę znajdującą się po drugiej stronie pokoju, czy Twoje dziecko patrzy na nią?
 
 
 
 
 
 
 
7.      Czy Twoje dziecko jest zainteresowane innymi dziećmi?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Komender J., Jagielska G., Bryńska A. (2009). Autyzm i zespół Aspergera. (s.42) Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zespół Aspergera, syndrom Aspergera (ang. Asperger's Syndrome, AS) – całościowe zaburzenie rozwoju mieszczące się w spektrum autyzmu. Zaburzenie to obejmuje przede wszystkim upośledzenie umiejętności społecznych, trudności w akceptowaniu zmian, ograniczoną elastyczność myślenia przy braku upośledzenia umysłowego oraz szczególnie pochłaniające, obsesyjne zainteresowania, natomiast rozwój mowy oraz rozwój poznawczy przebiega bardziej prawidłowo w porównaniu do autyzmu dziecięcego. Głównymi kryteriami różnicującymi ZA od autyzmu głębokiego są: brak opóźnienia rozwoju mowy i innych istotnych jej zaburzeń uniemożliwiających logiczną komunikację, prawidłowy rozwój poznawczy. Ludzie z tym zaburzeniem przypominają osoby z autyzmem dziecięcym pod tym względem, że od wczesnego dzieciństwa występuje u nich ten sam rodzaj upośledzeń (jednak w dużo łagodniejszej postaci). W stosunku do głębokiego autyzmu wyróżniają się o wiele bardziej prawidłowym rozwojem mowy i lepszą adaptacją społeczną, zaś z powodu swych niezwykłych zainteresowań łagodniejsze przypadki częściej uchodzą za ekscentryków niż ludzi o zaburzonej osobowości. Granice zespołu Aspergera są bardzo nieostre, pokrewne zaburzenia to m.in. autyzm wysokofunkcjonujący - HFA (High-Functioning Autism), hyperleksja, zaburzenie semantyczno-pragmatyczne - SPD (Semantic pragmatic disorder), upośledzenie zdolności niewerbalnego uczenia się - NLD (Nonverbal Learning Disabilities/Disorder), a także zaburzeń emocjonalnych jak reaktywne zaburzenie przywiązania - RAD (Reactive attachment disorder), ADHD i wiele innych, rzadkich zespołów. Ich prawidłowa diagnoza i rozróżnianie mogą sprawiać problemy w wielu indywidualnych przypadkach.
 
 
 
 
Źródło: Zespół pomocy psychologicznej rodzinie z małym dzieckiem - poradnia TOP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drukuj | Wyślij znajomym | Zgłoś błąd w artykule
Autor wiadomości: Małgorzata Paprotny | Data: 2009-01-29 17:09
Ilość wyświetleń 13675
Pokrewne (tag): aspergera zespół, autyzm,

Copyright @ 2010 Urząd m.st. Warszawy Biuro Edukacji i Poradnia TOP

Administrator: mail | Archiwum | Mapa serwisu