- Jak Serwis Pomoc Dziecku jest zbudowany? - Serwis Pomoc Dziecku

Strona główna » Jak korzystać z serwisu?

Czym jest Serwis Pomoc Dziecku?

  • Zajęcia z dzieckiem niesłyszącym, Instytut Głuchoniemych

www.pomocdziecku.um.warszawa.pl

Serwis Pomoc Dziecku informuje o pomocy dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzin, świadczonej bezpłatnie przez placówki prowadzone przez m. st. Warszawę w zakresie edukacji, zdrowia i pomocy  społecznej.

Serwis współtworzą  m.in. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola specjalne, szkoły i ośrodki specjalne, szkoły integracyjne, szkoły ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi,  ośrodki pomocy społecznej, placówki służby zdrowia o profilu dziecięcym.

13 stycznia 2010r., w dniu otwarcia serwisu, swoje oferty pomocowe przedstawiło ponad 100 placówek.  Projekt Serwis Pomoc Dziecku ma charakter rozwojowy i zakłada rosnącą liczbę jednostek publikujących. W zakładce "Organizacje pozarządowe" znajduje się również wykaz  warszawskich organizacji pozarządowych realizujących dotowane przez m. st. Warszawę projekty na rzecz dziecka  niepełnosprawnego.

Idea strony internetowej scalającej  informację o pomocy dziecku i jego rodzinie  zrodziła się w środowisku psychologów, pedagogów specjalnych i dyrektorów szkół specjalnych. To przedstawiciele tego środowiska opracowali założenia serwisu i zasady jego funkcjonowania.  Od początku serwis był realizowany oddolnie, siłami społecznymi, przy minimalnym zaanagażowaniu środków miejskich.

Serwis Pomoc Dziecku to dzieło żywe, redagowane zbiorowo, z tego też powodu nie zawsze spójne i kompletne. Autorzy serwisu będą wdzięczni za wszystkie konstruktywne uwagi na temat publikowanych w nim treści i rozwiązań informatycznych. Uwagi prosimy przesyłać na adresy emailowe podane w zakładce Kontakt.  

Serwis Pomoc Dziecku jest uzupełnieniem i wyspecjalizowanym rozszerzeniem serwisu Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl  oraz serwisu m. st. Warszawy www.um.warszawa.pl

 

 

Drukuj | Wyślij znajomym | Zgłoś błąd w artykule
Autor wiadomości: Jolanta Markiewicz - Król | Data: 2009-12-10 13:16
Ilość wyświetleń 4769

Jak Serwis Pomoc Dziecku jest zbudowany?

  • Zajęcia z dziećmi autystycznymi, Zespół Szkół Specjalnych nr 97

Strona główna Serwisu Pomoc Dziecku dzieli się na dwie części: informacyjną i bazę ofert.

Część informacyjna  zawiera w formie krótkich artykułów i komunikatów najbardziej aktualne i ciekawe informacje o działaniach podejmowanych w m.st. Warszawie na rzecz dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych i jego rodziny, w tym o wydarzeniach, projektach, imprezach integracyjnych, warsztatach, konferencjach i otwarciu naboru do grup terapeutycznych. Znajduje się tu również słownik problemów, będący katalogiem pojęć użytecznych z punktu widzenia procesu rewalidacji (również wczesnej) dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, takich jak rodzaje zaburzeń rozwojowych i metody ich terapii, oraz innych pojęć ważnych w kontekście rodziny, zdrowia, edukacji i procesu wychowania (ADHD, upośledzenie, autyzm, integracja sensoryczna, rodzina zastępcza, kryzys wieku dojrzewania, dziecko molestowane).

Baza ofert to szczegółowe  opisy pomocowych  działań, zawarte w ofercie konkretnej placówki.  Dostęp do bazy ofert jest możliwy przez jedną z trzech podstron (górne czerwone zakładki na stronie głównej serwisu):

  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • zdrowie

 

Oferty dostępne są również przez  wyszukiwarkę, która umożliwia odnalezienie informacji według czterech rodzajów kryteriów:

  • szukane słowo
  • teren działania
  • pojęcie ze słownika problemów
  • typ placówki

 

Wyszukiwarka szuka informacji według wpisanych bądź  (w wypadku listy rozwijalnej)  zaznaczonych opcji.  Po kliknięciu  komendy "wyszukaj" czytelnik serwisu otrzymuje wyniki, czyli odnośniki do konkretnych placówek. Wyszukiwane informacje można uściślić,  zaznaczając opcję: "szukaj terminów spotkań".

Zawarte w bazie opisy ofert świadczących pomoc placówek umieszczają w niej w ujednoliconym układzie ich upoważnieni do tego pracownicy.

 

 

Drukuj | Wyślij znajomym | Zgłoś błąd w artykule
Autor wiadomości: Jolanta Markiewicz - Król | Data: 2009-12-10 13:39
Ilość wyświetleń 1988

Copyright @ 2010 Urząd m.st. Warszawy Biuro Edukacji i Poradnia TOP

Administrator: mail | Archiwum | Mapa serwisu