Serwis Pomoc Dziecku

Strona główna » Aktualności » Dla specjalistów

Wiadomość archiwalna

Konferencja pt. „Autyzm z Klasą”

Największe w tym roku w Polsce spotkanie profesjonalistów i rodziców zainteresowanych tematyką autyzmu oraz edukacji.
12-13 października 2012.
Udział w konferencji jest płatny.

Autyzm i zespół Aspergera to coraz powszechniej występujące zaburzenia rozwoju dziecka. Z roku na rok liczba dzieci z diagnozą spektrum zaburzeń autystycznych (ASD) rośnie. Ze względu na specyfikę funkcjonowania – trudności komunikacyjne, w rozwoju społecznym, odmienny sposób przetwarzania informacji - dzieci i młodzież z ASD stanowią wielkie wyzwanie dla systemu edukacji. Nauczyciele, którzy już pracują z tą grupą uczniów, doskonale wiedzą, jak wielkie jest to wyzwanie.

Dlatego podjęliśmy decyzję, aby Konferencja szkoleniowa Fundacji SYNAPSIS w 2012 roku dotyczyła zagadnień związanych z edukacją dzieci i młodzieży z autyzmem/zespołem Aspergera, począwszy od wieku wczesnoszkolnego do dorosłości i we wszystkich typach szkół (specjalnych, integracyjnych i masowych).

Głównymi prelegentkami tegorocznej konferencji są specjalistki z Wielkiej Brytanii – Jane Vaughan i Lynn Plimley. Jane Vaughan jest dyrektorem ds. edukacji w National Autistic Society, a Lynn Plimley autorką wdrażanego z ogromnym sukcesem w Walii, programu mającego na celu wspieranie nauczycieli w pracy z uczniami ze spektrum autyzmu. Obie zaproszone prelegentki przedstawią dobre praktyki w systemie edukacji dla dzieci z ASD w Wielkiej Brytanii. Opowiedzą o swoich doświadczeniach z pracy i wypracowywania konkretnych rozwiązań zarówno w odniesieniu do całych grup uczniów z autyzmem, jak i indywidualnych uczniów w zależności od typu szkoły i wieku dziecka.

Wielka Brytania jest krajem, w którym konieczność uwzględnienia specyfiki funkcjonowania uczniów z ASD w szkole została zauważona najwcześniej w Europie. Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom coraz większa grupa absolwentów szkół odnosi wiele sukcesów w dorosłym życiu.

Tematyka Konferencji obejmuje szeroki wachlarz zagadnień: od organizacji procesu nauczania w optymalny sposób uwzględniającego trudności uczniów z ASD, poprzez ich kształcenie i społeczne funkcjonowania w grupie rówieśniczej, z uwzględnieniem problemów związanych z przemocą w szkole, do wypracowywania rozwiązań związanych ze współpracą ze specjalistami zewnętrznymi, przechodzenia uczniów przez kolejne etapy edukacyjne aż do uzyskania przez nich pełnoletności.

Obie specjalistki będą odwoływać się do podejść i metod pracy terapeutycznej i edukacyjnej, które są znane w Polsce lub dostępne w ramach szkoleń (TEACCH, PECS, integracja sensoryczna i inne), w związku z tym nie będą ich omawiać szczegółowo. Przekażą jednak wiedzę o tym, jak te podejścia łączyć w spójną, uporządkowaną całość w ramach szkoły i wspierać skutecznie rozwój i usamodzielnianie się uczniów z ASD. Jak specjalistycznie wspierać tych uczniów jednocześnie wzmacniając pozytywne relacje społeczne i wzajemne zrozumienie ze zdrowymi rówieśnikami. Jak sprzyjać rozwijaniu otwartości wśród wszystkich uczniów w szkole.

Poruszane zagadnienia zostaną uzupełnione przez prezentację doświadczeń i rozwiązań stosowanych w edukacji uczniów z ASD w Polsce przygotowaną przez zespół Fundacji SYNAPSIS zarówno od strony dostępności specjalistycznego wsparcia i tworzenia szans na ich rozwój, jak i zidentyfikowania barier i zagrożeń, których doświadczają uczniowie.

Do kogo jest skierowana Konferencja?

  • do nauczycieli, pedagogów oraz psychologów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, dla których poruszone zagadnienia na pewno będą pomocne w budowaniu dla uczniów z ASD indywidualnych programów uwzględniających ich potrzeby, a także w planowaniu nauki na kolejnych etapach;
  • do nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, których zadaniem jest takie przygotowanie dzieci z ASD do funkcjonowania w szkole, aby potrafiły sobie z sukcesem radzić z wymaganiami programu nauczania oraz wykorzystać i rozwijać swoje kompetencje społeczne w relacjach z innymi;
  • do wszystkich pracowników systemu edukacji, którzy chcą tworzyć przyjazne środowisko dla uczniów z ASD, szukać rozwiązań wspomagających edukacje włączającą i integrację tej grupy uczniów, a także zapobiegać przypadkom przemocy w szkole, a jeśli one już występują to szukać odpowiednich i skutecznych rozwiązań. Pokazanie dobrej praktyki we wspieraniu społecznego funkcjonowania tych uczniów w szkołach pozwoli rozpoznać ukryte problemy i zapobiegać ich wykluczeniu ze społeczności rówieśników.;
  • do dyrektorów szkół i pracowników kuratoriów czy wydziałów oświaty w samorządzie, dla których omawiane zagadnienia mogą stać się inspiracją w poszukiwaniu najlepszych, kompleksowych rozwiązań w tworzeniu przyjaznych warunków i optymalnej organizacji nauki uczniów z ASD z uwzględnieniem współpracy ze specjalistami zewnętrznymi i z rodzicami uczniów w celu zapewnienia wysokiej jakości nauczania.

Mamy nadzieję, że wymiana doświadczeń z Wielkiej Brytanii i Polski sprzyjać będzie pozytywnym zmianom w wymiarze indywidualnym, społecznym i systemowym w naszym kraju.

Konferencja pt. „Autyzm z Klasą” - największe w tym roku w Polsce spotkanie profesjonalistów i rodziców zainteresowanych tematyką autyzmu oraz edukacji odbędzie się w Warszawie w dniach 12-13 października 2012.  Fundacja SYNAPSIS do udziału w konferencji zaprosiła prelegentki z Wielkiej Brytanii, które opowiedzą o wypracowywaniu konkretnych rozwiązań w obszarze edukacji uczniów z autyzmem. Konferencja skierowana jest do wszystkich pracowników systemu edukacji oraz rodziców uczniów z autyzmem.

Koszt uczestnictwa w Konferencji jest zależny od terminu wpłaty:

  • wpłata od 27.04.2012 do 30.06.2012 390 zł
  • wpłata od 01.07.2012 do 30.09.2012 430 zł

Cena obejmuje uczestnictwo w Konferencji, materiały konferencyjne oraz catering.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Fundacja SYNAPSIS
ul. Ondraszka 3
02-085 Warszawa
tel. (+48) 798 277 200 (w godzinach 10.00-14.00)
konferencja@synapsis.org.pl

 

Załączniki

  1. Materiały prasowe
Drukuj | Wyślij znajomym | Zgłoś błąd w artykule
Autor wiadomości: Marcin Bonaszewski | Data: 2012-06-21 14:38
Ilość wyświetleń 2520

Copyright @ 2010 Urząd m.st. Warszawy Biuro Edukacji i Poradnia TOP

Administrator: mail | Archiwum | Mapa serwisu