Serwis Pomoc Dziecku

Strona główna » Aktualności » Dla dzieci i młodzieży

Wiadomość archiwalna

Bezpłatne Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju w 2015r

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ad Verbum Centrum Terapii Mowy i Dysleksji w Warszawie ul. Rotm. W. Pileckiego 104 zaprasza na bezpłatne zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju w 2015r

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to bezpłatne zajęcia edukacyjno-rehabilitacyjne. Program dotyczy dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania. Realizowany jest do chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia nauki w szkole ( do 7 roku życia)

Zajęcia realizowane są przez zespół specjalistów, mających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym (m.in. opóźniony rozwój intelektualny, autyzm, zespół aspergera, wady wymowy, choroby przewlekłe i genetyczne zaburzające rozwój).

W skład naszego zespołu wchodzą:

pedagog-terapeuta

psycholog dziecięcy

terapeuta integracji sensorycznej

oligofrenopedagog

logopeda

terapeuta SI

 

W ramach programu realizujemy:

terapię pedagogiczną

terapię psychologiczną

terapię logopedyczną

terapię integracji sensorycznej

 

Zapisy na styczeń 2015  prowadzone są w Ad Verbum Centrum Terapii Mowy i Dysleksji w Warszawie ul. Rotm. W. Pileckiego  104 , tel 409-76-62, 690 903 907.

Aby skorzystać z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, rodzic powinien:

1. Udać się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej właściwej dla miejsca zamieszkania, pobrać komplet dokumentów i zarejestrować dziecko na badanie psychologiczne.

2. Wypełnić wniosek o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

3.  Poprosić lekarza specjalistę o wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka i rodzaju dysfunkcji.

4. Poprosić nauczyciela w przedszkolu lub zerówce szkolnej o pisemną opinię o dziecku.

5. Powyższe dokumenty (wniosek rodzica, zaświadczenie lekarskie, wynik badania psychologicznego, opinię nauczyciela) złożyć na Zespół Orzekający rejonowej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

6. Jeśli decyzja zespołu orzekającego będzie pozytywna, opinię o potrzebie wczesnego wspomagania należy dostarczyć do naszej placówki.

7. Podczas pierwszego spotkania z rodzicem i dzieckiem, zespół wspólnie ocenia potrzeby dziecka, wyznacza rodzaj zajęć oraz ich ilość w miesiącu.

 

Drukuj | Wyślij znajomym | Zgłoś błąd w artykule
Autor wiadomości: Marcin Bonaszewski | Data: 2014-12-09 17:38
Ilość wyświetleń 1512

Copyright @ 2010 Urząd m.st. Warszawy Biuro Edukacji i Poradnia TOP

Administrator: mail | Archiwum | Mapa serwisu