Serwis Pomoc Dziecku

Strona główna » Aktualności » Dla rodziców

TERAPIA RODZINNA

Poradnia TOP zaprasza na konsultacje kwalifikujące do udziału w terapii rodzinnej.

Zespół Psychoterapeutyczny Specjalistycznej Poradni TOP zaprasza rodziny szukające sposobów na poprawienie wzajemnych relacji do udziału w sesjach terapii rodzinnej.

 

Terapia rodzinna zazwyczaj prowadzona jest przez dwóch terapeutów i zwykle trwa ok.2 lat. Na pierwszą konsultację rodzinną zapraszana jest cała rodzina. Członkowie rodziny wspólnie z terapeutami ustalają problem, nad którym chcą pracować, to o czym chcą rozmawiać, co jest dla nich ważne i czego oczekują od terapii. Poszczególne osoby mają okazję wypowiedzieć się na temat sytuacji rodzinnej, a także zadać terapeutom różne pytania.

     Powodów zgłoszenia się na terapię może być wiele, m. in.: problemy wychowawcze, poczucie winy, agresja, złość, konflikty między rodzicami i dziećmi, konflikty małżeńskie, problemy emocjonalne lub choroba członka rodziny, lęki, zaburzenia zachowania, zaburzenia psychosomatyczne, depresje młodzieńcze.

     Na podstawie pierwszej rozmowy terapeuci wraz z rodziną decydują o celu spotkań i o tematach, które mają być poruszane na sesji. Zawierany jest kontrakt dotyczący form i przebiegu terapii.

     Na sesjach omawiane są zmiany lub powody braku zmian w rodzinie, próby, jakie rodzina podejmowała w celu lepszej komunikacji między sobą. Analizowane są oczekiwania poszczególnych członków rodziny, ich potrzeby.

     Obok spotkań z całą rodziną proponowane są spotkania tylko z rodzicami, by podkreślić granice między pokoleniami i wzmocnić podsystem rodzicielski. Czasami adolescentowi sugerowana jest psychoterapia indywidualna, by wesprzeć go w pokonywaniu jego trudności, pomóc w separacji i dorastaniu.

     Przy analizie problemów rodziny bierze się pod uwagę jej fazę rozwoju, strukturę, systemy i podsystemy rodzinne, sposób komunikacji, role poszczególnych osób, funkcję objawów u pacjenta, systemy władzy, granice wewnątrz- i zewnątrzrodzinne. Dodatkowe informacje dotyczące strategii i gier rodzinnych, przekazów, mitów, wzorców mogą pomóc w rozumieniu problemów rodzinnych i być użyteczne we wspólnym szukaniu rozwiązań.

     Rodzina traktowana jest jak system. Zmiana u jednej osoby pociąga zmiany w całej rodzinie. Zmiany dokonują się w sposób powolny i uporządkowany. Powodzenie terapii zależy od odważnego pokonywania lęku przed zmianą, od poziomu zaangażowania w nią poszczególnych członków rodziny i od terapeutów, którzy uważnie analizują m.in. relacje między poszczególnymi osobami uwzględniają doświadczenia każdej osoby w rodzinie oraz zwracają uwagę na rolę dialogu i języka jakim posługuje się rodzina. Terapeuci ingerują w system, by dokonać zmian w interakcji między poszczególnymi członkami, dostarczyć nowych informacji, na które dotychczas rodzina była zamknięta lub do których nie miała dostępu, sugerować nowe, alternatywne sposoby zachowań. Celem takich oddziaływań terapeutycznych jest przywrócenie rodzinie funkcji samoregulacyjnych.

Czas terapii zależy od rodzaju zgłaszanych problemów, gotowości rodziny na zmiany, otwartości wobec pozostałych osób w rodzinie, jak i wobec terapeuty.

Zwykle spotkania odbywają się co 4 tygodnie.

Zapraszamy do kontaktu: p.Teresa Ziętak-Kajka, SPPP TOP ul. Raszyńska 8/10, tel. (22) 822-77-17


 

Drukuj | Wyślij znajomym | Zgłoś błąd w artykule
Autor wiadomości: Małgorzata Paprotny | Data: 2016-06-07 07:36
Ilość wyświetleń 1673

Copyright @ 2010 Urząd m.st. Warszawy Biuro Edukacji i Poradnia TOP

Administrator: mail | Archiwum | Mapa serwisu