Serwis Pomoc Dziecku

Strona główna » Aktualności » Dla dzieci i młodzieży

Wykaz publicznych Zespołów Wczesnego Wspomagania w Warszawie

Zepoły zorganizowane są w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest M.St. Warszawa. Stan na wrzesień 2016 r.

 

Do zespołów wczesnego wspomagania organizowanych w przedszkolach specjalnych, szkołach specjalnych i specjalnych ośrodkach

szkolno-wychowawczych dzieci są przyjmowane niezależnie od ich miejsca zamieszkania, do zespołów wczesnego wspomagania w

poradniach psychologiczno-pedagogicznych w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z terenu działania poradni.

 

1. Bemowo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 Powstańców Śląskich 17 22 666 17 72

dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem

umysłowym, z niepełnosprawonościami sprzężonymi,

z autyzmem, z zespołem Aspergera

 2. Białołęka

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna nr 21 Marywilska 44 22 814 10 61

 dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem

umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym, z autyzmem

 3. Bielany

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10 Wrzeciono 24 22 835 03 48

 dla dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym

i intelektualnym, z trudnościami w komunikacji, z autyzmem,

z zaburzeniami genetycznymi

 

4. Mokotów

Przedszkole Specjalne nr 393 Puławska 97 22 845 05 77

 dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, z mózgowym porażeniem

dziecięcym, przepukliną oponowo – rdzeniową oraz innymi

dysfunkcjami narządu ruchu i z niepełnosprawnościami

 5. Mokotów

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 Bełska 5 22 848 55 30

dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, z trudnościami

w komunikacji, z niepełnosprawnościami sprzężonymi

6. Mokotów

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 Narbutta 65/71 22 849 99 98

dla dzieci autystycznych, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z zespołem Aspergera

7. Mokotów

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 Kaspijska 16A 22 642 69 20

dla dzieci z ryzyka okołoporodowego, z zaburzonym

i nieharmonijnym rozwojem, zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji, z zespołami genetycznymi, z opóźnionym rozwojem psychoruchowym

8. Mokotów

Przedszkole Integracyjne nr 45 Lenartowicza 4 22 844 08 29

dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, z wadami

rozwojowymi spowodowanymi wcześniactwem, z opóźnionym

rozwojem psychoruchowym, z opóźnionym rozwojem mowy,

z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

9. Ochota

Zespół Szkół Specjalnych nr 109 Białobrzeska 44 22 822 12 61

dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową oraz złożoną

pochodzenia neurologicznego, zaburzeniami mowy, autyzmem,

zaburzeniami zachowania, różnorodnymi dysfunkcjami

rozwojowymi, zespołami genetycznymi,

ze stanami pośpiączkowymi

10. Ochota

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „TOP” Raszyńska 8/10 22 822 77 17

dla dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji, z zaburzonym i

nieharmonijnym rozwojem, z opóźnionym rozwojem

psychoruchowym, dla dzieci z pogranicza normy

i upośledzenia umysłowego

11. Ochota

Zespół Szkół Specjalnych nr 92 Szczęśliwicka 45/47 22 822 06 42

dla dzieci z różnorodnymi dysfunkcjami rozwojowymi,

z zaburzeniami mowy, z zaburzeniami zachowania,

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym,

ze spektrum autyzmu, z zaburzeniami

w zakresie odbioru, organizacji i przetwarzania wrażeń

zmysłowych.

12.Praga Południe

Przedszkole Specjalne nr 249 Kobielska 5 22 613 91 65

dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym

i społecznym, upośledzeniem umysłowym, autyzmem

i niepełnosprawnościami sprzężonymi

13.Praga Południe

Zespoł Szkół Specjalnych nr 91 Weterynaryjna 3 22 810 07 82

dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z

upośledzenim umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z

autyzmem, z zespołem Aspergera, dzieci niedosłyszących z

zaburzeniami mowy, z niepełnosprawnościami sprzężonymi

14.PragaPołudnie

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna nr 16 Siennicka 40 22 610 21 32

dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem

umysłowym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi

15.PragaPołudnie

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna nr 4Mińska 1/5 22 810 20 29

z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

16. Praga Północ

Zespół Szkół Specjalnych nr97 Tarchomińska 4 22 619 05 05

dla dzieci z diagnozą autyzmu dziecięcego lub spektrum autyzmu

17. Praga Północ

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 Otwocka 3 22 619 01 94

dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

i umiarkowanym, z niepełnosprawnością ruchową,

z zaburzeniami w komunikacji werbalnej, z opóźnionym rozwojem

psychoruchowym, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z

niepełnosprawnościami sprzężonymi

18. Śródmieście

Przedszkole Specjalne nr 208 Dzielna 1a 22 831 39 23

dla dzieci z upośledzeniem umysłowym

19. Śródmieście

Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego Zakroczymska 6 22 831 32 00

dla dzieci słabosłyszących i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

20. Śródmieście

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla DzieciSłabowidzących nr 8 im.Zofii Galewskiej,

Koźmińska 7 22 621 68 44

dla dzieci słabowidzących i niewidomych, słabowidzących i

niewidomych ze sprzężoną niepełnosprawnością, zagrożonych

utratą wzroku

21. Śródmieście

Instytut Głuchoniemych pl. Trzech Krzyży 4/6 22 628 04 31

dla dzieci niesłyszących, niesłyszących z dodatkowymi wadami

rozwojowymi, niemówiących na skutek innych uszkodzeń niż wada

słuchu i upośledzenie umysłowe, dzieci słyszących z rodzin

niesłyszących, zagrożonych niemotą

22. Śródmieście

Zespół Szkół Specjalnych nr 85 Elektoralna 12/14 22 620 57 72

dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, z całościowymi

zaburzeniami rozwoju, autyzmem, z opóźnionym rozwojem

psychoruchowym, nieharmonijnym, któremu towarzyszy opóźniony

rozwój mowy lub jej brak, z zespołami genetycznymi.

23. Targówek

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna nr 13 Odrowąża 75 22 811 05 22, 22 811 26 46

dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych

z opóźnionym rozwojem psychoruchowym i intelektualnym,

z trudnościami w komunikacji, z autyzmem, z zaburzeniami

genetycznymi

24. Ursus

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 15 Dzieci Warszawy 42 22 886 72 28

dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem

umysłowym, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,

z niedosłuchem, niesłyszących

25. Ursynów

Przedszkole Specjalne nr 213 Teligi 1 22 643 75 59

dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, z opóźnionym

nieharmonijnym rozwojem, z różnorodnymi dysfunkcjami

rozwojowymi, z zaburzeniami rozwoju mowy, z zaburzeniami

zachowania, z zespołami genetycznymi, z zaburzeniami

w zakresie odbioru, organizacji i przetwarzania wrażeń

zmysłowych

26. Ursynów

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18 Koncertowa 4 22 643 78 08

dla dzieci niepełnosprawnych z zaburzonym i nieharmonijnym

rozwojem, z zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji,

z zespołami genetycznymi, z opóźnionym rozwojem

psychoruchowym

27. Ursynów

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 19 Migdałowa 4 lok. 46 22 648 68 37

dla dzieci z opóźnionym nieharmonijnym rozwojem

psychoruchowym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu

lekkim i umiarkowanym, z opóźnionym rozwojem mowy

28. Wawer

Zespół Szkół Specjalnych nr 78 Al. Dzieci Polskich 20 22 815 11 23

dla dzieci - pacjentów Centrum Zdrowia Dziecka m.in.

z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi uszkodzeniami

OUN, z zespołami metabolicznymi, przepukliną oponowo -

rdzeniową, autyzmem, niepełnosprawnością ruchową

współwystępującą z upośledzeniem umysłowym, dzieci

z ryzyka okołoporodowego, z dysharmonią rozwojową

o nieznanej etiologii, minimalnym uszkodzeniem mózgu, dzieci

po poważnych urazach np. komunikacyjnych

29. Wawer

Zespół Szkół Specjalnych nr 102 Przedwiośnie 1 22 613 06 38

dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, z niepełnosprawnością

wieloraką

30. Wawer

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 17 Żegańska 1a 22 277 20 00

dla dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, niepełnosprawnością

ruchową, upośledzeniem umysłowym

31. Wesoła

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23 ul. I-go Pułku Praskiego 8 22 760 03 87

dla dzieci z opóźnionym, nieharmonijnym rozwojem
psychoruchowym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim i umiarkowanym, z opóźnionym rozwojem mowy i
komunikacji

32. Wilanów

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 24 al. Rzeczypospolitej 14 22 858 20 29

dla dzieci z opóźnionym, nieharmonijnym rozwojem
psychoruchowym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim i umiarkowanym, z opóźnionym rozwojem mowy i
komunikacji, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem,
Zespołem Aspergera

33. Włochy

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 22 Malownicza 31A 22 846 19 18

dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i z

niepełnosprawnością: z opóźnionym, nieharmonijnym rozwojem

psychoruchowym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu

lekkim i umiarkowanym, z opóźnionym rozwojem mowy

 

34. Wola

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 14 w Zespole Poradni Psychologiczno Pedagogicznych nr 1 Zawiszy 13 22 632 68 29

dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, z opóźnionym

nieharmonijnym rozwojem, z zaburzeniami w rozwoju

psychoruchowym i społecznym, z zaburzeniami rozwoju mowy

i komunikacji, z zaburzeniami w zakresie odbioru, organizacji i

przetwarzania wrażeń zmysłowych oraz dla dzieci z ryzyka

okołoporodowego.

35. Wola

Przedszkole Specjalne nr 68 Ożarowska 75 A 22 77 02 04

dla dzieci z różnymi wadami rozwojowymi, leczonych i

usprawnianych na oddziale rehabilitacji dziennej w Mazowieckim

Centrum Rehabilitacji „Stocer”, ze wskazaniem do terapii

psychomotorycznej i terapii SI

36. Żoliborz

Zespół Szkół Specjalnych nr 100 Czarnieckiego 49 22 839 22 52

dla dzieci z upośledzeniem umysłowym

 

Drukuj | Wyślij znajomym | Zgłoś błąd w artykule
Autor wiadomości: Małgorzata Paprotny | Data: 2016-06-21 10:28
Ilość wyświetleń 1584

Copyright @ 2010 Urząd m.st. Warszawy Biuro Edukacji i Poradnia TOP

Administrator: mail | Archiwum | Mapa serwisu