Serwis Pomoc Dziecku

Strona główna » Aktualności » Dla specjalistów

CERTYFIKAT "CHRONIMY DZIECI" dla placówek oświatowych i opiekuńczych

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę koordynuje program Chronimy Dzieci, którego celem jest promowanie standardów ochrony dzieci w placówkach oświatowych, opiekuńczych i innych. W latach 2014-2016 program realizowany jest w ramach rządowego programu „Przyjazna i bezpieczna szkoła”.

Celem programu Chronimy Dzieci jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce. Placówki, które spełniają standardy ochrony dzieci, otrzymują certyfikaty Chronimy Dzieci.

 

Chronimy Dzieci

Realizacja programu przez placówkę oznacza, że:

  • placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
  • placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka
  • placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do internetu
  • placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu
  • pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego
  • pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować
  • placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Placówki starające się o certyfikat Chronimy Dzieci rejestrują się na portalu www.chronimydzieci.pl. Po zarejestrowaniu placówka przeprowadza autoewaluację zaawansowania w realizacji standardów ochrony dzieci oraz otrzymuje indywidualny plan działań prowadzących do pełnego wdrożenia standardów. Gdy to nastąpi, placówka wnioskuje na portalu o przyznanie certyfikatu.

Przyznawanie certyfikatów Chronimy Dzieci i wspieranie placówek dążących do uzyskania certyfikatu jest ciągłym działaniem Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz partnerów programu: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Fundacji Orange, Fundacji Energa, władz samorządowych z całej Polski. Program realizowany jest również w placówkach oświatowych i opiekuńczych Warszawy.

 

 

Drukuj | Wyślij znajomym | Zgłoś błąd w artykule
Autor wiadomości: Małgorzata Paprotny | Data: 2016-10-12 14:50
Ilość wyświetleń 1425

Copyright @ 2010 Urząd m.st. Warszawy Biuro Edukacji i Poradnia TOP

Administrator: mail | Archiwum | Mapa serwisu