Serwis Pomoc Dziecku

Strona główna » Aktualności » Dla dzieci i młodzieży

Wiadomość archiwalna

OSOBY Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU WZROKU - DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU SMARTPHONÓW

VIRTUALNA WARSZAWA to projekt wdrażany przez m.st. Warszawę dotyczący innowacyjnych usług publicznych opartych na nowoczesnych technologiach mobilnych. Projekt finansowany jest ze środków Fundacji Bloomberg Philanthropies w ramach Mayors Challenge.

 

Celem projektu jest stworzenie systemu mikronawigacji, z wykorzystaniem aplikacji mobilnych i mikronadajników - beaconów oraz usług wsparcia w postaci aktywizacji społeczno-zawodowej i dofinansowania do zakupu telefonów komórkowych typu smartphone, dedykowanych dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.

W ramach ww. projektu realizowane jest zadanie pn. „Dofinansowanie do zakupu telefonów komórkowych typu smartphone dla osób z dysfunkcją narządu wzroku”, polegające na dofinansowaniu do zakupu telefonów komórkowych typu smartphone dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, w celu umożliwienia korzystania z aplikacji mobilnej opracowanej w ramach projektu.

Zadanie realizowane jest w dwóch etapach:

ETAP I - zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami z dziedziny telefonii komórkowej, zdobycie podstawowej wiedzy z obsługi telefonów i aplikacji  udźwiękawiających telefon oraz doradztwo w wyborze telefonu dostosowanego do potrzeb użytkownika.

ETAP II - dofinansowanie do zakupu telefonu typu smartphone oraz zdobycie rozszerzonej wiedzy z obsługi aplikacji mobilnych, w tym w szczególności aplikacji mobilnej stworzonej
w ramach projektu, w połączeniu z jej praktycznym użyciem.

 

W okresie od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 30 września 2017 r. trwa rekrutacja do
I ETAPU zadania
.

 

MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH

Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. Gen. Andersa 5, 00-147 w Warszawie.

Pokój nr 34

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 15:30

Druki formularzy zgłoszeniowych są dostępne do pobrania na stronie WCPR w zakładce dokumenty do pobrania, zakładka – Dofinansowanie w ramach projektu ,,Virtualna Warszawa”. Formularze zgłoszeniowe można składać osobiście w siedzibie SCON lub za pośrednictwem poczty.

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

 • Osoby fizyczne powyżej 10 roku życia (liczone rocznikowo);

 • Osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku;

 • Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (bądź też równoważne
  z nim), lub w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16 orzeczenie
  o niepełnosprawności;

 • Osoby, u których rodzaj niepełnosprawności, jeżeli nie jest określony
  w orzeczeniu, potwierdzony jest zaświadczeniem lekarskim;

 • Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej;

 • Mieszkańcy m.st. Warszawy.

   

  Formularz zgłoszeniowy w imieniu osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku może złożyć także przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny ustanowiony postanowieniem Sądu lub pełnomocnik.

 

PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA

Przedmiot dofinansowania stanowi telefon komórkowy typu smartphone, wybrany przez Uczestnika pierwszego etapu zadania, posiadający możliwość zainstalowania aplikacji mobilnej stworzonej w ramach projektu, o następujących parametrach minimalnych: system operacyjny iOS (od wersji 8.0) lub Android (od wersji 4.4 Kit Kat).

 

 

Szczegółowy opis zasad naboru i uczestnictwa w zadaniu znajduje się
w REGULAMINIE NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Virtualna Warszawa”, który jest dostępny do pobrania na stronie WCPR w zakładce Druki do pobrania.

 

Drukuj | Wyślij znajomym | Zgłoś błąd w artykule
Autor wiadomości: Małgorzata Paprotny | Data: 2017-09-08 18:26
Ilość wyświetleń 414

Copyright @ 2010 Urząd m.st. Warszawy Biuro Edukacji i Poradnia TOP

Administrator: mail | Archiwum | Mapa serwisu