Serwis Pomoc Dziecku

Strona główna » Aktualności » Dla rodziców

Trzy modele edukacji

Dokonaj rozsądnego wyboru, kierując się diagnozą psychologiczną i potrzebami społecznymi dziecka

Istnieje wiele możliwości  kształcenia i rozwijania potencjału poznawczego  dziecka o specjalnych  potrzebach edukacyjnych. Może ono rozpocząć karierę szkolną i realizować ją krocząc ścieżką edukacji włączającej; ma wówczas prawo zgłosić się do swojej szkoły rejonowej, która zapewni mu kształcenie z pełnosprawnymi rówieśnikami oraz codzienne specjalistyczne wsparcie. Może być uczniem szkoły realizującej model edukacji integracyjnej;  jego kształcenie  odbywa się wówczas w klasie o obniżonej liczbie uczniów, a wraz z nim uczęszczają do niej inne  dzieci wymagające zindywidualizowanego traktowania (od 3 do 5), wspierane w procesie dydaktycznym przez nauczyciela wspomagającego. Może też zaspakajać swoje potrzeby poznawcze w szkole lub placówce specjalnej, oferującej model edukacji specjalnej, gwarantującej dziecku naukę w małym oddziale i specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne dostosowane do rodzaju jego zaburzeń i typu niepełnosprawności.
 
 
 
 
 
 
 
 Ewa Krawczyk
Drukuj | Wyślij znajomym | Zgłoś błąd w artykule
Autor wiadomości: Jolanta Markiewicz - Król | Data: 2009-11-23 13:08
Ilość wyświetleń 2705

Copyright @ 2010 Urząd m.st. Warszawy Biuro Edukacji i Poradnia TOP

Administrator: mail | Archiwum | Mapa serwisu