Serwis Pomoc Dziecku


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 8
Stępińska 6/8 , Kaspijska16A; Mokotów
00-739 Warszawa
Tel: Stępińska6/8: 228411423, Kaspijska 16a: 226426920
Email:
ppp8@edu.um.warszawa.pl
WWW: www.poradniapp8.waw.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Poradnia udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży od urodzenia do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej z rejonu Dolnego Mokotowa, Wilanowa, Powsina i Powsinka.

Poradnia prowadzi swoją działalność w dwóch lokalach.

Przy ul Kaspijskiej 16A znajduje sie  oddział postdiagnostyczny, w którym działa:

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci dla dzieci do 4 roku życia posiadajcych opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju;

Zespół Orzekajacy;

zespół terapeutyczny - terapia pedagogiczna (trudnosci szkolne w zkresie języka polskiego i matematyki), terapia SI, terapia logopedyczna, zajęcia z pedagogiem specjalnym; Biofeedback;

zespół psychologów zajmujących się dziećmi przedszkolnymi;

diagnoza niepowodzeń szkolnych i opieka psychologiczno-pedagogiczna.

Przy ul. Stępińskiej 6/8:

pracują psychologowie opiekujacy się szkołami;

prowadzone są zajęcia terapeutyczne w zakresie reedukacji,

zajęcia stymulujące rozwój poznawczy dzieci 6 letnich(MTZI)

psychoterapia indywidualna i rodzinna;

grupy prorozwojowe dla młodzieży;

grupy socjoterapeutyczne dla dzieci od 6-8 lat;

poradnictwo zawodowe. 

Dyrektor Poradni jest koordynatorem warszawskie grupy interwentów oświatowych

 Oferta dla  dzieci w wieku od 0-3 lat 

1. .Konsultacje psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne  oraz  wskazówki dla rodziców.

2. Terapia wspomagająca rozwój dziecka.  

 

Oferta dla przedszkolaków 

1. „Ośmioro wspaniałych” - program  wychowawczy zapobiegający  agresji i zaburzeniom zachowania, oparty o Trening Zastępowania Agresji.- ART.

2. Terapia integracji sensorycznej.

3. Terapia logopedyczna.Opieka neurologopedy. 

4. Trening Zdolności Intelektualnych – MTZI dla dzieci 6- letnich, oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, skierowanych przez psychologa przedszkolnego

5.  Zajęcia dla dzieci nieśmiałych.

6.  Indywidualne  konsultacje z psychologami przedszkolnymi oraz porady w zakresie trudności wychowawczych.

7.  Badania  diagnostyczne :

- aktualnego, ogólnego poziomu rozwoju dziecka,

- gotowości szkolnej,

- rozwoju mowy ,

- zaburzeń integracji  sensorycznej.

8. Przesiewowe, komputerowe badania słuchu. 

Oferta dla uczniów szkół podstawowych

 1. „Ośmioro wspaniałych” - program  wychowawczy dla dzieci z klas „0”, zapobiegający agresji i zaburzeniom zachowania,  oparty o Trening Zastępowania Agresji.- ART.

2. Trening umiejętności społecznych dla dzieci z klas I-III. 

3. Terapia logopedyczna. Opieka neurologopedy.  Sondaże logopedyczne w klasach młodszych.

4. .Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (reedukacja) w zakresie techniki pisania i czytania.

5. Zajecia rozwijające myslenie matematyczne dla dzieci w wieku szkoły podstawowej.

6. .Zajęcia socjoterapeutyczne.

7. Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci nieśmiałych z klas IV-VI.

8. Terapia integracji sensorycznej dla dzieci do 10 roku  życia. 

9. Badania  diagnostyczne :

- aktualnego, ogólnego poziomu rozwoju dziecka,

- specyficznych trudności w nauce,

- zaburzeń zachowania,

- niepowodzeń szkolnych,

- zaburzeń integracji  sensorycznej,

-dzieci zdolnych. 

10. Warsztaty ortograficzne dla dzieci z klas IV-VI ze stwierdzoną dysortografią.

11. Przesiewowe komputerowe badania słuchu.

 

Oferta dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych 

1. Badania  diagnostyczne :

- aktualnego, ogólnego poziomu rozwoju ucznia,

- specyficznych trudności w nauce,

- zaburzeń zachowania,

- niepowodzeń szkolnych,

 3. Doradztwo zawodowe dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

4. .Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (reedukacja) w zakresie techniki pisania i czytania.

5. Terapia logopedyczna. Opieka neurologopedy

6. Terapia indywidualna dla młodzieży.

7. Zajęcia prorozwojowe dla młodzieży - grupy dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej.

8. Grupa wsparcia dla młodzieży z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową.

9. Przesiewowe, komputerowe badanie słuchu.

 

Oferta dla rodziców 

1. „Szkoła dla rodziców i wychowawców” – cykle 10 -12  spotkań warsztatowych pomagających w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w rodzinie;

Grupy dla rodziców:

-dzieci przedszkolnych i młodszych,

- uczniów szkoły podstawowej ,

-młodzieży gimnazjalnej.

2. Terapia indywidualna dla rodziców i  terapia rodzin.

3. Spotkania instruktażowe  dla rodziców dzieci ze wskazaniem do  terapii integracji sensorycznej.

4. Konsultacje indywidualne z psychologami w zakresie problemów wychowawczych i edukacyjnych dziecka.

5. Grupa wsparcia dla rodziców osób niepełnosprawnych - cykliczne spotkania z psychologiem oraz pedagogiem.

6. Trening umiejętności społecznych dla dzieci wraz z rodzicami.

7. Przesiewowe komputerowe badania słuchu.

 

 

Oferta dla nauczycieli przedszkoli  i szkół 

1. „Szkoła dla wychowawców”- warsztaty umiejętności wychowawczych  dla nauczycieli przedszkoli” - cykle 10 -12 spotkań z zakresu psychoedukacji . Grupy 10 -12 osób.

2. „Warsztaty umiejętności wychowawczych  dla nauczycieli  szkół”-  cykle 12 spotkań z zakresu psychoedukacji. Grupy do 15 osób.

3. Cykliczne spotkania warsztatowe  dla:

-  pedagogów  i psychologów szkolnych,

-  logopedów,

-  reedukatorów. 

4. Konsultacje w zakresie konstruowania indywidualnych  programów dla uczniów.

5. Wsparcie psychologiczne w rozwiązywaniu problemów szkolnych uczniów.

6. Szkolenia rad pedagogicznych w zakresie zagadnień dotyczących : 

- rozwoju dzieci,

- specyficznych  trudności w nauce,

 - trudności wychowawczych,

- wykorzystania elementów metody terapii integracji sensorycznej ( SI) oraz terapii logopedycznej

- przemocy rówieśniczej, domowej oraz w relacjach dorosły-dziecko;

- rozwijania umiejetności  prospołecznych;

-konstruowania indywidualnych programów  terapeutycznych.

7. Warsztaty dotyczące wypalenia zawodowego dla nauczycieli.  

Zespół Orzekający

W Poradni pracuje  zespół orzekający o potrzebie:      

 - kształcenia specjalnego,

 - nauczania indywidualnego dla

- wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 Zespół rozpatruje wnioski rodziców/opiekunów w każdy czwartek w godzinach 8. 00 – 12. 00 (wskazana jest obecność rodziców w trakcie omawiania wniosku).

Wnioski można  składać we czwartki od godz. 8.00 do zakończenia posiedzenia zespołu.

 

Kadra: Na zespół Poradni - Psychologiczno - Pedagogicznej nr 8 składają się: - psycholodzy - specjaliści w zakresie: psychologii klinicznej, wychowawczej, rozwojowej, społecznej; - pedagodzy - specjaliści w zakresie terapii pedagogicznej, terapii zaburzeń integracji sensorycznej (SI), logopedii, kinezjologii edukacyjnej.
Godziny pracy: Poradnia jest czynna: - w budynku przy ul. Kaspijskiej 16A od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 20.00; w soboty w godzinach 9.00 - 13.00. - w lokalu przy ul. Stępińskiej 6/8 w poniedziałki i piatki 8.00 - 17.00 wtorki i czwartki 11.00 - 20.00 środy 12.00 - 20.00
Zapisy:

 

Zapisy na konsultacje i zajęcia:  Oferta Poradni jest bezpłatna.

 


Dojazd:

Siedziba przy ul. Stepińskiej 6/8  : rejon  ulic Sobieskiego, Gagarina, Chełmska – Dolny Mokotów – Sielce. Dogodna komunikacja autobusowa to m.in. autobusy 522, 519, 501, 180, 167, 116, 119, 141, 195, 166, 301, 131.

Sziedziba przy ul. Kaspijskiej 16A : rejon ulic Sobieskiego,św. Bonifacego, Sikorskiego - Stegny. Dojazd autobusowy 501,108,141,148,185,187,189,501Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny