Serwis Pomoc Dziecku


Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi im. I. J. Paderewskiego
Bartnicza 8; Targówek
03-358 Warszawa
Tel: 228111912
Email:
sekretariat143@op.pl
WWW: www.gim143.waw.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi liczy 25 oddziałów, w tym 11 integracyjnych (do oddziału integracyjnego przyjmowani są uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego).

Szkoła dysponuje:

- salami lekcyjnymi wyposażonymi w nowoczesny sprzęt multimedialny

- pracowniami przedmiotowymi (2 pracownie komputerowe)

- Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej 

- gabinetem terapii pedagogicznej

- bogato wyposażoną biblioteką i czytelnią

- stołówką oferująca smaczne posiłki

- Gabinetem Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

 W gimnazjum proponujemy:

- naukę języków obcych w kilku grupach, zróżnicowanych pod względem zaawansowania

- dodatkowe godziny dla grup języka angielskiego i niemieckiego o najwyższym stopniu zaawansowania, w celu przygotowania się do zdobycia Certyfikatów

- dodatkowe godziny na zajęcia języka polskiego i matematyki, w celu uzupełnienia braków i wyrównania poziomu

Uczniom uzdolnionym oferujemy:

- zajęcia z rysunku, malarstwa, grafiki komputerowej w Centrum Plastyki

- chór, zespół muzyczny, grupę teatralną

- zajęcia z chemii doświadczalnej w Kole Chemicznym, udział w projektach ekologicznych w Kole Edukacji Ekologicznej

- niecodzienne zajęcia historii w Kole Edukacji Regionalnej oraz udział w Wojewódzkich Projektach Historycznych

- pracę w Parlamencie Uczniowskim

W zakresie pomocy specjalistycznej gwarantujemy:

- terapię pedagogiczną

- zajęcia rewalidacji grupowej i rewalidacji indywidualnej

- pomoc pedagogiczną

- zajęcia w Centrum Psychoedukacji

- spotkania grupy Młodych Edukatorów

Dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego proponujemy:

- naukę w klasach integracyjnych, z wykorzystaniem dostosowanych do potrzeb psychofizycznych ucznia metod i form pracy

 

Kadra: Dyrektor szkoły - mgr Emilia Walczak, nauczyciel dyplomowany

Wicedyrektor szkoły - mgr Eugenia Jaworska - nauczyciel mianowany
Wicedyrektor szkoły - Anna Perczyńska- Abramowicz - nauczyciel dyplomowany

zespoły przedmiotowe nauczycieli:
Zespół Humanistyczny
Zespół Matematyczno-przyrodniczy
Zespół nauczycieli Języka obcego
Zespół nauczycieli Wychowania fizycznego
Zespół Wychowawczy (trzech pedagogów szkolnych)
Zespoł ds. Integracji (dziesięciu pedagogów wspomagajacych)

Podzial kadry ze względu na stopień awansu zawodowego;
nauczyciele dyplomowani - 24 osoby
nauczyciele mianowani - 37 osób
nauczyciele kontraktowi - 11 osób
nauczyciele stażyści - brak
Godziny pracy: Sekretariat czynny w godzinach:
8.00 - 16.00

Zajęcia edukacyjne odbywają się w godzinach:
8.00 - 16.15
Zapisy:

 

Ogólne zasady przyjęcia uczniów do szkoły:

- nie później niż przed zakończeniem zajęć edukacyjnych zostaje sporządzona lista uczniów klas VI szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum, którzy zostaną przyjęci z urzędu do klasy pierwszej

- w uzasadnionych przypadkach i w miarę posiadania wolnych miejsc przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych zamieszkali poza obwodem gimnazjum (o ich przyjęciu decyduje powołana przez Dyrketora szkoły Komisja Rekrutacyjna, która rozpatruje wnioski uczniów ze średnią co najmniej 4,50 oraz oceną wzorową lub bardzo dobrą z zachowania).

Szczegółowe zasady przyjęcia uczniów do szkoły:

- każdego roku Dyrektor szkoły wydaje zarządzenie, określające szczegółowe zasady i terminy związane z rekrutacją, które zgodne są z rozporządzenie MEN i zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty (informacja znajduje się na stronie internetowej szkoły).

Zasady tworzenia oddziałów integracyjnych:

- zgodę na utworzenie oddziału wydaje organ prowadzący szkołę

- liczba uczniów w oddziale wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

- nabór uczniów niepełnosprawnych odbywa się na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, z wyraźnym wskazaniem do klasy integracyjnej

- w pierwszej kolejności przyjmowane są

- dzieci niepełnosprawne zamieszkałe poza rejonem szkoły przyjmowane są w miarę posiadania wolnych miejsc

- uczniów bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, przy naborze do klasy integracyjnej, nie obowiązuje rejonizacja, jednakże obowiązują te same zasady, co uczniów spoza rejonu ubiegających się o przyjęcie do szkoły.

 


Dojazd:

 

tramwaje: 1, 3, 4, 25

autobusy: 114, 118, 126, 414Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny