Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8
PODMOKŁA 4; Wawer
04-819 Warszawa
Tel: 226152750
Email:
sekretariat.mos8@radosc.edu.pl; dyrektor.mos8@radosc.edu.pl
WWW: www.mos8.radosc.edu.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:MOS nr 8 to całkiem nowa placówka na edukacyjnej mapie Warszawy – założona 1 września 2008 roku.

W skład Ośrodka wchodzi Szkoła Podstawowa nr 349 (klasy IV-VI) oraz internat dla chłopców i dziewcząt.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8 został utworzony z myślą o dzieciach ze szkoły podstawowej, które ze względu na zaburzenia rozwojowe, zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym oraz trudności w uczeniu się są zagrożone niedostosowaniem społecznym.

Obserwując naszych wychowanków stwierdzamy:

- dużą impulsywność reakcji- duże trudności w przestrzeganiu zasad i norm    społecznych

- częste konflikty z rówieśnikami i kadrą Ośrodka- łamanie reguł grupowych

- odmowę wykonywania większości zadań, głównie w szkole, które uważane są za trudne

- zaburzone zachowanie

- nadpobudliwość psychoruchową, ADHD

- nerwowość

- niską samoocenę

- brak umiejętności koncentracji uwagi

- ubogi zasób słownictwa

- nieumiejętność czytania i pisania (estetyka i poprawność ortograficzna)

Chcemy dać wsparcie dla Rodziców i Opiekunów, pomoc w rozwiązywaniu problemów. Uczyć umiejętności wychowawczych i wspomagać w różnych sytuacjach życiowych.

Szczególny nacisk, w pracy z dziećmi, kładziemy na zajęcia popołudniowe rozwijające zainteresowania i umiejętności oraz wyobraźnię i ambicję naszych wychowanków.

Nasza oferta w tym roku szkolnym, to:

· Zajęcia muzyczne,

· Zajęcia filmowe; oglądanie nowości kinowych, filmów o tematyce obyczajowej,

· Liga piłki nożnej; udział wychowanków w rozgrywkach piłki nożnej między Ośrodkami,

· Gotowanie; czyli zajęcia, na których młodzież uczy się gotować smaczne, tanie potrawy, naucza się zasad współpracy w grupie przez wspólne przygotowywanie posiłków,

· Gry planszowe; rozwijanie umiejętności gier towarzyskich,

· Tenis stołowy, zajęcia sportowe,

· Zajęcia komputerowe; uświadamianie, że komputer to nie tylko gry i zabawy,

· Zajęcia plastyczne; rozwijanie umiejętności artystycznych.

Jednym z głównych założeń pracy naszego ośrodka jest wychowanie przez sport.

Ośrodek, od samego początku, bierze udział w różnych imprezach sportowych proponowanych przez inne ośrodki oraz m. st. Warszawę . Są to:

- Warszawska Liga Piłki Nożnej Ośrodków Wychowawczych i Domów Dziecka

- Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego dla MOS-ów, MOW-ów i placówek opiekuńczo- wychowawczych m.st. Warszawy

- Liga Tenisa Stołowego dla MOS-ów, MOW-ów i placówek opiekuńczo- wychowawczych m.st. Warszawy

- Turniej Piłki Nożnej organizowany na Legii, współorganizator m. st. Warszawa.

W maju 2009 roku nasi podopieczni zdobyli I miejsce w XVIII Turnieju PiłkiNożnej placówek opiekuńczo-wychowawczych zorganizowany przez Dom Dziecka nr 1.

 

Kadra: .
W Ośrodku pracuje młody, pełen entuzjazmu zespół wychowawców z przygotowaniem resocjalizacyjnym, a także pedagog, psycholog i nauczyciel terapii pedagogicznej.

Dyrektor - Marzena Wolska
Pedagog - Elżbieta Kindziuk
Psycholog - Halina Mieszkowska-Kowalska
Nauczyciel terapii pedagogicznej - Kinga Orłowska
Godziny pracy: Młodzieżowy Ośrodek Sopcjoterapii Nr 8 jest placówką całodobową, czynną cały rok.
Sekretariat czynny poniedziałek - piątek w godzinach 9.00 - 16.00.
Zapisy:

Wychowankowie przyjmowani są do Ośrodka na wniosek Rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie postanowień sądu. Każde dziecko powinno posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Kandydaci wraz z opiekunami prawnymi umawiają się telefonicznie na rozmowę z dyrektorem, pedagogiem i wychowawcą.

Wszelkich informacji dotyczących zapisu dzieci można uzyskać w sekretariacie pod nr telefonu (22) 615-27-50 wew. 101


Dojazd:

Dojazd autobusów do stacji Warszawa - Radość linie  512, 115, 123, 305, bądz PKP kierunek Otwock, Pilawa, Dęblin.

W Radości należy wsiąść do  autobusu linii 161 ( wysiąść na przystanku Zbójna Góra), który jest usytuowany na przeciwko budynk MOS nr 8.Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny