Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9
Radomska 13/21; Ochota
02-323 Warszawa
Tel: 0228222887
Email:
sekretariat@poradnia9.waw.pl
WWW: www.poradnia9.waw.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

 

Poradnia istnieje od roku 1959. Obecnie rejonem jej działania jest dzielnica  Ochota.

Poradnia jest placówką dla dzieci i młodzieży od wieku niemowlęcego do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, także dla ich rodziców, opiekunów prawnych i nauczycieli. Klienci przyjmowani są bez skierowań, bezpłatnie. Pracownicy poradni wykonują swoje obowiązki na terenie poradni i w placówkach oświatowych z rejonu działania.

 

Oferta:

 1. Zajęcia wspomagające rozwój dzieci w wieku przedszkolnym.

 2. Zajęcia adaptacyjne dla dzieci w przedszkolach.

 3. Socjoterapia.

 4. Zajęcia integracyjne w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

 5. Poradnictwo zawodowe dla gimnazjalistów.

 6. Trening zastępowania agresji w szkołach ponadgimnazjalnych.

 7. Indywidualna pomoc psychologiczna i pedagogiczna.

 8. Psychoterapia.

 9. Terapia logopedyczna.

 10. Przesiewowe badania słuchu.
 11. Przesiewowe badania wzroku.

 

  • dla rodziców i opiekunów:

 1. Warsztaty umiejętności wychowawczych.

 2. Warsztaty dla rodziców dzieci uczęszczających na socjoterapię.

 3. Indywidualne poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne.

 4. Psychoterapia.

 5. Mediacje rodzinne.

 6. Udział w szkolnych zebraniach rodziców.

 

  • dla nauczycieli:

   1. Warsztaty umiejętności wychowawczych.

   2. Grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych.

   3. Udział w radach pedagogicznych.

   4. Szkolenia dla rad pedagogicznych.

   5. Indywidualne poradnictwo i konsultacje psychologiczne i pedagogiczne.

   6. Stałe dyżury psychologów w przedszkolach i szkołach.

 

Na wszystkie zajęcia terapeutyczne i psychoedukacyjne przyjmowane są dzieci i młodzież po diagnozie psychologicznej i pedagogicznej wykonanej przez pracowników poradni.

 

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 01.09.2004r. w poradni pracuje zespół orzekający o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zespół orzekający o potrzebie indywidualnego nauczania.

 

PPP nr 9 prowadzi praktyki dla studentów kierunków psychologicznych i pedagogicznych warszawskich uczelni.

 

Kadra: 21 psychologów w tym 1 psychoterapeuta prowadzący terapię behawioralno-poznawczą, 3 logopedów, 9 terapeutów pedagogicznych.
Godziny pracy: pon. – pt. w godz. 8.00 - 19.00, sob. w godz. 9.00 - 13.00


Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny