Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bródno
Tykocińska 32/34; Targówek
03-545 Warszawa
Tel: 225182640
Email:
dmiodusz@zoz-brodno.waw.pl
WWW: http://www.zoz-brodno.waw.pl/

Typ placówki: Zdrowie

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Poradnie Pediatryczne:

1. Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna ul. Rembielińska 8        tel:22 519 13 11/13

2. Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna ul. Łojewska 6               tel:22 811 07 56

3. Poradnia dla Dzieci i Młodzieży ul. Majowa 4                           tel:22 811 15 05

4. Przychodnia Inernistyczno-Pediatryczna ul. Tykocińska 32/34   tel:22 518 26 65

Poradnie specjalistyczne dla Dzieci i Młodzieży:

1. 

 

2. Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna ul. Łojewska 6 Centrala: tel. 22 811 44 30:

~ Ortodontyczna

3. Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna ul. Poborzańska 6 

Poradnie dla dzieci i młodzieży tel: 22 519 85 10

~ Dermatologiczna

~ Kardiologiczna

~ Logopedyczna

~ Neurologiczna

~ Okulistyczna

~ Otolaryngologiczna

~ Preluksacyjna

~ Wad postawy

 

 Przed wizytą u logopedy 

Do odwiedzenia gabinetu logopedy rodziców skłania najczęściej niepokój związany z rozwojem mowy ich dziecka. Rzadziej jest to działanie profilaktyczne, które miałoby zapobiec zaburzeniom mowy. Pierwszorazowa wizyta u tego specjalisty ma dać odpowiedź, czy i w jakim zakresie dziecko potrzebuje wsparcia terapeutycznego. Ze względu na ten szczególny cel różni się ona od wizyt kolejnych, a w związku z tym wymaga szczególnego przygotowania ze strony opiekunów dziecka. Im precyzyjniejszych bowiem informacji udzielą oni na temat dziecka, tym dokładniej uda się przeprowadzić diagnostykę. Wiedza o rozwoju dziecka stanowi nieocenioną pomoc w orzekaniu o przyczynach nieprawidłowości w mowie i wskazaniach do ich niwelowania. Logopeda więc, zanim wykona przewidziane w diagnostyce badania dziecka, w pierwszej kolejności przeprowadzi wywiad z jego prawnym opiekunem.

Pytania w wywiadzie są bardzo szczególowe, a podzielić je można na kilka obszarów. Niektóre z nich wymagają odtworzenia z pamięci drobiazgowych danych i to one właśnie sprawiają rodzicom najwięcej trudności. Do pierwszorazowej wizyty w gabinecie logopedy warto się więc przygotować. Ułatwieniem mogą być przedstawione po krótce obszary wiedzy o rozwoju dziecka - rozpoznawane w drodze wywiadu.

Pierwszym z nich są podstawowe dane o dziecku, do których należą m.in. data urodzenia oraz wiek w dniu badania. Pozwolą one logopedzie ustalić, czy stan mowy dziecka jest zgodny z normą rozwojową i ewentualnie z jakim nasileniem odstępstw mamy do czynienia.

Obszar drugi stanowią dane o rodzinie, takie jak wiek i stan zdrowia rodziców oraz rodzeństwa dziecka. Logopeda zapyta również o występowanie wad wymowy i wad słuchu w rodzinie, także w dalszym pokrewieństwie rodziców. Ważne z punktu widzenia diagnostyki będą również informacje o atmosferze domowej, ilości języków, jakimi na co dzień posługują się domownicy oraz traumatyczne wydarzenia w rodzinie.

Kolejny obszar wiedzy to dane o rozwoju dziecka uwzględniające również rozwój płodowy. Terapeuta zainteresowany więc będzie dokładnym opisem przebiegu ciąży. Zapyta o ogólne samopoczucie w trakcie ciąży, przebyte przez matkę choroby, podejmowane leczenie farmakologiczne bądź inne, narażenie na działanie czynników toksycznych, przebywanie w hałasie, silne przeżycia psychiczne oraz urazy mechaniczne. Istotne dla właściwej diagnostyki będą także dane na temat przebiegu porodu oraz stanu noworodka, a wsród nich czas i typ porodu, waga dziecka, ilość punktów w skali Apgar, rozpoznane choroby u dziecka. Logopeda będzie także chciał uzyskać informacje na temat wczesnego dzieciństwa małego pacjenta. Nie bez znaczenia pozostaje więc odpowiedź na pytanie o to, czy i jak długo dziecko było karmione piersiowo, do jakiego czasu ssało smoczek, czy ssało kciuk. Poza tym obszar ważnej wiedzy dotyczy przebytych chorób, pobytów w szpitalu, zatruć, operacji i zabiegów, urazów czaszki oraz mózgu, rehabilitacji bądź terapii. Zbagatelizować nie można także wiedzy o rozwoju motorycznym dziecka, czyli zaobserwowanych przez rodzica sprawności dziecka w zakresie siadania, chodzenia czy czynności samoobsługowych. Dokładne określenie czasu, w jakim pojawiły się te umiejętności pomoże w kompletowaniu danych. Wśród nich znaleźć się niewątpliwie powinny także i informacje o rozwoju mowy. Logopedzie będzie więc zależało na uzyskaniu od rodzica wyczerpującego opisu w tym zakresie, a zwłaszcza czasu pojawienia się u dziecka gaworzenia, pierwszych wyrazów, równoważników zdań i prostych zdań. Zadaniem rodzica będzie także udzielenie pomocy logopedzie w związku z ustaleniem obecnego stanu dziecka. W kontekście oceny stanu psychofizycznego dziecka logopeda może więc zapytać np. o sposób chodzenia przez dziecko (chodzenie na palcach lub całą stopą), występujące schorzenia, wyniki badań słuchu i wzroku, ale także o inteligencję, uzdolnienia, postępy w nauce, charakter i temperament.

Dopełnieniem wiedzy o dziecku będą również informacje na temat tego, od kiedy zaburzenie mowy występuje, ewentualnie, co rodzica zaniepokoiło w komunikacji językowej  dziecka. Jeżeli rodzic ma jakieś przypuszczenia, co do przyczyn występowania nieprawidłowości, powinien podzielić się tym ze specjalistą. Ważne będzie także opowiedzenie logopedzie czy, gdzie, kiedy i w jaki sposób wykrytą wadę korygowano.

Lista pytań do rodzica jest otwarta, uzupełniana sytuacyjnie, w miarę potrzeb i w sposób zindywidualizowany. Zawsze jednak nawiązuje do wyżej wspomnianych obszarów. Do rozmowy o nich warto się przygotować, odswieżąjąc sobie wiedzę, której ślady znaleźć można w sekretnych zapiskach troskliwych rodziców oraz wpisach medycznych w książeczce zdrowia.

Do konsultacji z logopedą warto przygotować także małego pacjenta. Spotkanie z logopedą, choć nie wiążę się ani z bólem, ani z innego rodzaju przykrością, może być nużące i wywoływać niepokój. Warto więc zadbać o to, by maluch był wyspany, zrelaksowany i w dobrym nastroju. Ułatwi to z pewnością nawiązanie kontaktu z dzieckiem i pozwoli na przeprowadzenie wszystkich niezbędnych badań. Te zaś przebiegną w sposób niezakłócony, jeśli rodzic zrezygnuje z postawy wyręczania dziecka, udzielania mu podpowiedzi czy usprawiedliwiania różnych jego reakcji. Każde zachowanie dziecka, nawet takie, które nie spełnia oczekiwań rodziców, jest dla logopedy cenną wskazówką w postępowaniu diagnostycznym. Skrupulatne przeanalizowanie danych z obserwacji dziecka oraz tych uzyskanych w drodze wywiadu pozwoli na postawienie trafnej diagnozy i zaprojektowanie programu terapeutycznego. Tym samym osiągnięty zostanie cel pierwszorazowego spotkania, które może zapoczatkować cykl zajęć logoterapeutycznych.                                                                 

 

                                                                                                                    dr JoannaFrąckiewicz

logopeda

Profilaktyka, diagnostyka, terapia

Na konsultację z logopedą zapraszamy od poniedziałku do piątku w Poradni Dzieci i Młodzieży przy ul. Poborzańskiej 6. Zapisy bezposrednio w rejestracji lub po nr tel. 22 518 85 10.

 

 SPECJALISTA - DIETETYK - mgr inż. Katarzyna Majchrzak

 

poniedziałki godz. 13 - 17 Przychodnia ul. Łojewska 6
  wtorki godz. 13 - 17 Przychodnia ul. Poborzańska 6
środy godz. 13 - 17 Przychodnia ul. Rembielińska 8
czwartki godz. 9 - 14 Przychodnia ul.Tykocińska 32-34

Zapisy w rejestracji

Osoby nie będące pacjentami naszego ZOZ-u ponoszą odpłatność wg cennika.

 

 

 

 

Kadra: Poradnia pediatryczna ul. Łojewska 6

lek.pediatra Jolanta Sobczyk


Poradnia pediatryczna ul. Rembielińska 8

lek.pediatra. Elżbieta Chojecka-Bialik
lek.pediatra. Dorota Matylek-Jaglarz
lek.pediatra. Katarzyna Bernat-Sitarz
lek.pediatra. Wanda Ognik
lek.pediatra. Julita Rusnak


Poradnia pediatryczna ul Tykocińska 32/34

lek.pediatra Mirosława Kłoczkowska-Faliszewska

Poradnia pediatryczna ul. Majowa 4

spec. pediatrii Stefania Adamska
lek.pediatra Bożena Pogonowska-Pokwap

lek. pediatra Małgorzata Wasiluk-Zasuń

lek.med.Beata Sawicka

lek.med.Anna KowalczykDLA DZIECI I MŁODZIEŻY
PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Poradnia okulistyczna
spec.okulista Jolanta Piórkowska
Poradnia laryngologiczna
specjalista otolaryngolog Elżbieta Fijałkowska

Poradnia kardiologiczna
spec.pediatrii dr nauk med. Piotr Jędrasik

poradnia neurologiczna

Specjalista neurolog Irena Kapica

Poradnia preluksacyjna
spec.chirurgii dziecięcej Halina Jedlińska-Bień
Poradnia wad budowy i postawy

spec.ortopeda traumatolog Mirosława Bieniawska-Toczyska

Poradnia dermatologiczna

spec.dermatolog Anna Kijakowska
spec.dermatolog Justyna Szaluś-Adamczyk

Poradnia logopedyczna

logopeda Elżbieta Prorok

logopeda Joanna Frąckiewicz
Godziny pracy: Wszystkie nasze placówki pracują do poniedziałku -piątku w godz.8.00-19.00.
Nasze Rejestratorki udzielą szczegółowej i aktualnej informacji odnośnie godzin pracy lekarzy oraz specjalistów dla dzieci. Zapraszamy
Zapisy:

Zapisy osobiście lub telefonicznie

 

 

 

 


Dojazd:

Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna ul. Rembielińska 8   T   1, 3, 4, 25, 41

                                                                                                              A 114, 118, 126, 202, 204, 414

- Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna ul. Łojewska 6       A  112, 118, 127, 156, 169, 506

- Poradnia dla Dzieci i Młodzieży ul. Majowa 4                    A 104,112, 126, 136, 145, 156, 02,732

- Przychodnia Inernistyczno-Pediatryczna ul. Tykocińska     A 140, 160, 199, 406, 517Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny