Serwis Pomoc Dziecku


Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 w Warszawie
W. Czumy 8; Bemowo
01-355 Warszawa
Tel: 226651438
Email:
gim82bem@o2.pl
WWW: http://gim82bem.edupage.org

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

W Gimnazjum nr 82 w roku szkolnym 2009/10 w 18 klasach uczy się 421 uczniów. Mamy 6 klas integracyjnych ( po dwie na każdym poziomie). Lącznie 28 uczniów posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Realizujemy także nauczanie włączające- 2 uczniów z orzeczeniami uczęszcza do klas ogólnodostępnych.

W klasach integracyjnych liczba wszystkich uczniów wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. W tych klasach dodatkowo zatrudniony jest pedagog specjalny, którego zadaniem jest pomoc  ( wspieranie) ucznia niepełnosprawnego.

W szkole prowadzone są zajęcia wspierające wszechstronny rozwój ucznia, wyrównujące deficyty: zajęcia wyrównawcze, reedukacja, logopedia, koła przedmiotowe, zajęcia sportoe, artystyczne ( zespół muzyczno-wokalny, zespół teatralny).

Po lekcjach ( w godz. 13.30- 16.30) funkcjonuje klubik młodzieżowy "Dziupla", gdzie młodzież z nauczycielami odrabia lekcje, ogląda tv. W ramach "kącika kulinarnego" przygotowują posiłki. 

Kadra: W placówce zatrudnieni są specjaliści:
- psycholog
- reedukator
- logopeda
- pedagodzy specjalni
Godziny pracy: Szkoła pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8- 15.20, zajęcia pozalekcyjne odbywają się do godziny 18.
Zapisy:

Do Gimnazjum nr 82  przyjmowani są uczniowie z rejonu, w miarę posiadanych miejsc także spoza ( podanie rodzica).

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowani są do klas integracyjnych na wniosek rodzica, na podstawie posiadanego orzeczenia. O przyjęciu decyduje komisja powołana przez dyrektora szkoły.


Dojazd:

tramwaj: 8, 10, 12

autobus: 106, 112, 154, 184, 189, 190, 501, 523, E2Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny