Serwis Pomoc Dziecku


Gimnazjum nr 103 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. Jana Twardowskiego w Warszawie
Alpejska 16; Wawer
04-628 Warszawa
Tel: 228121103
Email:
zs114@edu.um.warszawa.pl
WWW: www.zs114.edu.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:


 
1 września 2011 nastąpiło połączenie XXVI LO im. gen. Henryka Jankowskiego "Kuby"
 i Gimnazjum nr 103 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ks. Jana Twardowskiego  w Zespół Szkół nr 114 w Warszawie
 

Dyrektorem Zespołu Szkół zostaje p. Magdalena Sitnicka.

Na terenie Gimnazjum Nr 103 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. J.Twardowskiego w Warszawie w roku szkolnym 2012/2013 funkcjonuje 5 oddziałów integracyjnych.

Na poziomie klas pierwszych mamy 2 klasy, na poziomie klas drugich 1 klasę, oraz na poziomie klas trzecich 2 klasy.
Uczniowie niepełnosprawni przyjmowani są do oddziału integracyjnego na wniosek rodziców, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz skierowania z organu prowadzącego daną placówkę. Zgodnie z regulacją prawną dotyczącą ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DZ. U. Nr 61, poz.624 z 2001r.) w klasach integracyjnych liczba wszystkich uczniów wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.
Dodatkowo w placówkach integracyjnych zatrudnia się specjalistów z zakresu pedagogiki specjalnej jako nauczycieli wspomagających, zadaniem których jest wszechstronna pomoc uczniom niepełnosprawnym w realizacji procesu dydaktycznego na lekcjach.
Nasza placówka dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych i młodzieży wymagającej szczególnej pomocy opiekuńczo- wychowawczej. Posiadamy podjazd dla wózków inwalidzkich, na terenie szkoły jest winda, korytarze są szerokie a klasy nie posiadają progów.
W celu zapewnienia jak najlepszej opieki dla naszych uczniów oraz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom niepełnosprawnym ruchowo mamy specjalnych opiekunów.
Nasi uczniowie objęci są różnorodnymi zajęciami wspomagającymi ich prawidłowy rozwój emocjonalny, społeczny i umysłowy. Są to zajęcia wyrównawcze z różnych przedmiotów, zajęcia reedukacyjne, zajęcia rewalidacyjne, socjoterapia a także ćwiczenia rehabilitacyjne.
Z każdym rokiem zapotrzebowanie na klasy integracyjne wzrasta.

Naszym uczniom oferujemy:
klasy dwujęzyczne z językiem angielskim 
klasy integracyjne
• naukę języków obcych: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego
• koła zainteresowań: plastyczne, teatralne,
• pracę w samorządzie, w gazetce szkolnej, wolontariacie, drużynie harcerskiej,
• zajęcia wyrównawcze m.in. język polski, matematyka, fizyka, chemia, geografia, biologia;
• zajęcia przygotowujące do egzaminu
• opiekę pedagoga, psychologa, terapeuty, reedukatora,
• pomoc nauczycieli wspomagających w oddziałach integracyjnych,
• dostęp do Internetu (równiez na przerwach i po lekcjach)
• udział w wycieczkach, zielonych szkołach, dyskotekach,
• przestronny budynek szkolny, pracownie lekcyjne, sala gimnastyczna

Kadra: Zatrudniamy specjalistów z różnych dziedzin:
-oligofrenopedagog,
-surdopedagog,
-reedukator,
-logopeda
-rehabilitant,
-terapeuta pedagogiczny,
-socjotearpeuta,
-pedagog szkolny,
-psycholog szkolny
-doradca zawodowy
Godziny pracy: Dyrekcja Zespołu Szkół nr 114

Dyrektor: p. Magdalena Sitnicka

Godziny przyjęć dla Rodziców - poniedziałek 14.00 - 16.00


Wicedyrektor: p. Elżbieta Dalecka (tel. w. 104)

Godziny przyjęć dla Rodziców - wtorek 14.00 - 16.00


Sekretariat (tel. 22-812-11-03)

Godziny pracy - codziennie 7.30 - 16.00 (w dni zebrań do 19:00)


Inne telefony szkolne

Sekretariat - w. 101

Administracja - w. 102

Kadry - w. 103

Pokój nauczycielski - w. 105

Psycholog p. Małgorzata Lisicka -w.106

Pedagog p. Monika Kobiałka - w. 106

Portiernia - w. 107


Pielęgniarka szkolna p. Alicja Walicka

pon. 13.00-15.35

wt. 8.00-12.00

śr. 12.30-15.35

czw. 8.00-12.00

pt. 12.45-15.35
Zapisy: Nabór dzieci do klas I integracyjnych

Procedura  1. O przyjęcie dziecka do oddziału integracyjnego może się ubiegać rodzic (prawny opiekun), który składa do dyrektora szkoły wniosek wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W przypadku trwającej procedury związanej z wydawaniem orzeczenia, dopuszcza się możliwość złożenia podania bez orzeczenia (konieczność uzupełnienia dokumentacji przed terminem posiedzenia Dzielnicowego Centrum ds. Integracji (DCI).
  2. Decyzję w sprawie przyjęcia dziecka do szkoły podejmuje dyrektor.
  3. Przewidziany jest tryb odwoławczy od decyzji dyrektora: w ciągu 14 dni, do burmistrza dzielnicy.
  4. Dzieci zgłoszone po 15 kwietnia br. mogą brać udział w naborze uzupełniającym prowadzonym w dzielnicy.

Dojazd:

autobusy nr 115, 125, 525 kierunek: Centrum Zdrowia Dziecka, przystanek: Instytut KardiologiiWyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny