Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Zespół Szkół Integracyjnych Nr 71 im. Edmunda Bojanowskiego
Deotymy 37; Wola
01-409 Warszawa
Tel: 0228360312
Email:
gimn52@neostrada.pl
WWW: www.gimn52.neostrada.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Jesteśmy szkolą integracyjną. Naszym nadrzędnym celem jest wspieranie rozwoju wszystkich naszych uczniów: zdrowych i niepełnosprawnych oraz zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka w bezpiecznym i przyjaznym środowisku oraz rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych
Duży nacisk kładziemy na tworzenie przyjaznego środowiska dla wszystkich dzieci. Ważne jest dla nas budowanie więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku, tolerancji, uczenie skutecznych sposobów zwalczania stresu.

Kadra: Zespół pedagogiczny placówki tworzą: nauczyciele przedmiotowi, pedagodzy specjalni - wspierający, psychologowie, pedagodzy, reedukatorzy, rehabilitanci, logopeda, rewalidator, terapeuta zajęciowy.
Godziny pracy: Zajęcia edukacyjne rozpoczynają się od godziny 8.00.
Świetlica szkolna działa od godziny 7.00 do 17.00
Zapisy: Szkoła nie podlega rejonizacji, a uczniowie przyjmowani są zgodnie z odrębnymi zasadami rekrutacji.
Dojazd:

autobusy: 171, 501, 507, E2

tramwaje:13, 23, 24



Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny