Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe
Krypska 39; Praga Południe
04-082 Warszawa
Tel: 228103052
Email:
bziemiecka@szpzlo.praga-pld.pl
WWW: www.szpzlo.praga-pld.pl

Typ placówki: Zdrowie

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe  Stanowi kompleks 11 przychodni zwanych Zakładami Lecznictwa Otwartego.

Obszar działania obejmuje Dzielnicę Praga - Południe, którą zamieszkuje ponad 200 tysięcy mieszkańców.  Naszą misją jest:  „Chorych leczymy o zdrowych dbamy”.

           

          Opiekujemy się dzieckiem w zasadzie od momentu poczęcia do  pełnoletniości poprzez  realizowane kontrakty z NFZ jak również programy profilaktyczne finansowane przez Urząd Miasta  m.in.„Szkoła Rodzenia”, „Zdrowy Uczeń” itp.

           Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe bierze udział w programie „Dobry Rodzic - Dobry Start” od 2007 roku. Pracownicy Zakładu uczestniczą w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Fundację "Dzieci Niczyje", nt. działań profilaktycznych na rzecz ochrony małych dzieci przed krzywdzeniem. Zdobywana przez nich wiedza pozwala lepiej zrozumieć sytuację rodziny i być bardziej uważnym na trudności, które mogą pojawić się w związku  z wychowaniem dziecka.  Pracownicy zakładu mogą podpowiedzieć rodzicowi, gdzie szukać wsparcia. We wszystkich naszych poradniach dziecięcych można otrzymać bezpłatne materiały edukacyjne dotyczące opieki nad małym dzieckiem a pielęgniarki zainteresowane osoby kierują do Praskiego Centrum Dziecka i Rodziny prowadzonym przez Fundację "Dzieci Niczyje".

         Koordynatorem do współpracy z Fundacją „w Programie „Dobry Rodzic- Dobry Start” jest Pani Krystyna Ziółkowska Pielęgniarka Pediatryczna zatrudniona w ZLO przy ul. Saskiej 61.

  Zakres świadczonych usług 

  Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe zapewnia świadczenia w rodzaju:

·   Podstawowa opieka zdrowotna dla dorosłych i dzieci

·   Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

·   Ambulatoryjna opieka specjalistyczna z poradniami: 

a.     alergologiczna dla dzieci, dermatologiczna, 

      gastroenterologiczna, gruźlicy i chorób  płuc, ginekologii i 

      położnictwa, endokrynologiczna, chirurgii ogólnej,

      diabetologiczna,  kardiologiczna, rehabilitacyjna: lekarska oraz

      zabiegi, a także urologiczna, otolaryngologiczna,

      neurologiczna, okulistyczna, chirurgii urazowo -

      ortopedycznej, reumatologiczna, leczenia bólu.

b.     Poradnia zdrowia Psychicznego dla dorosłych, dzieci i 

      młodzieży, 

c.     Psychiatryczny Oddział Dzienny  Terapeutyczno- Readaptacyjny

d.     Hospicjum Domowe

e.     Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

f.      Poradnia Stomatologiczna

 

   SZPZLO Warszawa Praga Południe we własnym zakresie wykonuje również następujące badania diagnostyczne:

·   Kompleksowe badania laboratoryjne w Laboratorium Centralnym 

·   Radiologiczne w 3 pracowniach rtg. ( w tym stomatologiczne)

·   EEG

·   Audiologiczne

·   Ultrasonograficzne w 4 pracowniach

·   Endoskopowe

·   Okulistyczne

·   Kardiologiczne

Kadra: Na terenie SZPZLO Warszawa Praga Południe usługi świadczy wysoko wykwalifikowana kadra medyczna i administracyjna.
Godziny pracy: Zakłady Lecznictwa Otwartego

1. Zakład Lecznictwa Otwartego ul. Saska 61, tel. do rejestracji ogólnej 22 617-67-33 lub
do rejestracji poradni dla dzieci 22 617-67-07*
Podstawowa opieka zdrowotna dla dorosłych i dzieci oraz specjalistyka.
Pracownia USG, Pracownia Endoskopii, Pracownia RTG dla dzieci i dorosłych. Poradnie
specjalistyczne:
alergologiczna dla dzieci, dermatologiczna, endokrynologiczna, gruźlicy i chorób płuc,
gastroenterologiczna, położniczo - ginekologiczna.

2. Zakład Lecznictwa Otwartego ul. Abrahama 16, tel. do rejestracji ogólnej 22 673-81-66
lub do rejestracji poradni dziecięcej 22 671-24-63
Podstawowa opieka zdrowotna dla dorosłych i dzieci oraz specjalistyka.
Centralne Laboratorium Analityczne, Pracownia USG, Rehabilitacja
(porady, zabiegi). Poradnie specjalistyczne: chirurgia ogólna, diabetologiczna,
urologiczna, kardiologiczna, położniczo – ginekologiczna.

3. Zakład Lecznictwa Otwartego ul. Ostrołęcka 4, tel. do rejestracji 22 810-33-73 lub
do rejestracji poradni dziecięcej 22 810-45-91.
Podstawowa opieka zdrowotna dla dorosłych i dzieci oraz specjalistyka.
Laboratorium Bakteriologii, Komputerowe badanie wzroku i pola widzenia. Poradnie
specjalistyczne: neurologiczna, okulistyczna, otolaryngologiczna, leczenia bólu.
Hospicjum Domowe.

4. Zakład Lecznictwa Otwartego ul. Kickiego 24, tel. do rejestracji 22 810-41-71
Podstawowa opieka zdrowotna dla dorosłych oraz specjalistyka. Pracownia
RTG dla dorosłych. Poradnie specjalistyczne: urazowo-ortopedyczna,
reumatologiczna, położniczo- ginekologiczna.
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, tel. do rejestracji 22 810-44-36

5. Zakład Lecznictwa Otwartego ul. Grochowska 339 - tel. do rejestracji dla dorosłych
22 870-43-83, tel. do rejestracji poradni dziecięcej 22 810-21-11.
Podstawowa opieka zdrowotna dla dorosłych i dzieci oraz specjalistyka.
Poradnie specjalistyczne: rehabilitacja (porady, zabiegi), położniczo – ginekologiczna,
stomatologiczna.

6. Zakład Lecznictwa Otwartego ul. Ateńska 4, tel. do rejestracji 22 617-32-96
Podstawowa opieka zdrowotna dla dorosłych.

7. Zakład Lecznictwa Otwartego ul. Zamieniecka 73, tel. do rejestracji 22 610-72-52
Podstawowa opieka zdrowotna dla dorosłych. Pielęgniarska Opieka Długoterminowa.

8. Zakład Lecznictwa Otwartego ul. Ostrzycka 2/4, tel. do rejestracji 22 813-27-11
Podstawowa opieka zdrowotna dla dorosłych.

9. Zakład Lecznictwa Otwartego ul. Sygietyńskiego 3, tel. do rejestracji dla dorosłych
22 810-04-42 , do rejestracji poradni dla dzieci 22 810-09-30
Podstawowa opieka zdrowotna dla dorosłych i dzieci.

10. Zakład Lecznictwa Otwartego ul. Korytnicka 42/44, tel. do rejestracji 22 810-70-35
Stomatologia dla dzieci i dorosłych, ortodoncja, protetyka. RTG stomatologiczny.

11. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dorosłych ul. Gruzińska 6, tel. do rejestracji 22
617-56-82

12. Oddział Dzienny Psychiatryczny ul. Gruzińska 6, tel. 22 617-41-34

13. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna, codziennie w godz. 18:00-8:00 sob-niedz.
i święta całodobowo. Adres ZLO ul. Abrahama 16, kontakt tel: 22 671-22-56


Godziny pracy:

Poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 20.00,
z wyjątkiem placówek przy ul. Grochowskiej 339, Zamienieckiej 73, Sygietyńskiego 3, Ostrzyckiej 2/4, Ateńskiej 4. Placówki te są one czynne w godzinach 7.30 -18.00.

Poradnie specjalistyczne czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 20.00
z wyjątkiem placówki przy ul. Grochowskiej 339, która jest czynna w godzinach 7.30 -18.00.

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i Młodzieży czynna jest:
• poniedziałek w godzinach 9.00 - 19.00
• wtorek w godzinach 9.00 - 19.00
• środa w godzinach 12.00 - 19.00
• czwartek w godzinach 9.00 - 19.00
• piątek w godzinach 8 00 - 15.00

* Remont - poradnia dla dzieci jest przeniesiona (do odwołania) do ZLO przy ul. Abrahama 16 Świadczenia zdrowotne będą udzielane w tych samych godzinach tj. 8:00-20:00. Numer telefonu pozostaje bez zmian.
Zapisy:

W celu umówienia się do wybranej przychodni na wizytę można zgłosć się:


Dojazd:

Dojazd do Zakładów Lecznictwa Otwartego należących do SZPZLO Warszawa Praga Południe:

1. Zakład Lecznictwa Otwartego  ul. Saska 61, dojazd autobusami: 520; 523;525;141;188


2. Zakład Lecznictwa Otwartego oraz Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna ul. Abrahama 16, dojazd autobusami: 123;148

3. Zakład Lecznictwa Otwartego ul. Ostrołęcka 4,dojazd autobusami:521;141,148 dojazd tramwajem: 9;24;26    

4. Zakład Lecznictwa Otwartego ul. Kickiego 24, dojazd autobusami: 115;123

5. Zakład Lecznictwa Otwartego ul. Grochowska 339, dojazd autobusami 125; dojazd tramwajem:linia 3;6;26;22;

6.   Zakład Lecznictwa Otwartego  ul. Ateńska 4, dojazd autobusami: 507; 111

7.   Zakład Lecznictwa Otwartego  ul. Zamieniecka 73, dojazd autobusam: 123,148     

8.   Zakład Lecznictwa Otwartego ul. Ostrzycka 2/4, dojazd autobusami: 520;188

9.   Zakład Lecznictwa Otwartego ul. Sygietyńskiego 3, dojazd autobusami:523;188


10.  Zakład Lecznictwa Otwartego  ul. Korytnicka 42/44, dojazd autobusami: 521;123


11.  Poradnia  Zdrowia Psychicznego dla dorosłych  oraz Oddział Dzienny Psychiatryczny ul.Gruzińska 6, dojazd autobusami: 521, dojazd tramwajami: 8; 9; 22; 24;Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny