Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Zespół Szkół Integracyjnych Nr 75
Bartosika 5; Praga Południe
03-982 Warszawa
Tel: 226713372
Email:
zespol520@wp.pl
WWW: zsi75neostrada.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Koncepcja pracy  szkoły

Szkoła tolerancji i akceptacji
- twórcza-przyjazna
- bezpieczna, kształtująca postawy kreatywne,
- ucząca aktywności i odpowiedzialności za własny rozwój

Kształtowanie postaw otwartości na świat, uczenie samodzielności myślenia i podejmowania decyzji, odpowiedzialności zawłasny rozwój, współdziałania w zespole, umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce, budzenie wrażliwości na sztukę.

Przyjmujemy uczniów:

Jest to szkoła przyjazna:

Naszym uczniom oferujemy:

Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania ucznia:

Zajęcia wspierające rozwój dziecka:

W szkole są realizowane następujące programy:

Baza szkoły


Kadra: Zespół nauczycieli z bardzo dobrym warsztatem metodycznym, stale podnoszących swoje kwalifikacje, wysoko usytuowanych w hierarchii stopni awansu zawodowego. Nauczyciele przedmiotowi współdziałają z nauczycielami wspomagającymi integrację, wspólnie opracowują,w oparciu o diagnozę, indywidualne,zmodyfikowane zadania edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami.
Specjaliści: logopedzi,rehabilitanci, psycholodzy pedagodzy specjalni.
Godziny pracy: Lekcje w naszej szkole trwają od 8.15 do 15.35
Świetlica czynna od 7.00 do 18.00
Zapisy:

Klasa"0"

24.02.10 godz.17.30 - dzień otwarty dla rodziców dzieci 5-letnich

klasa I

1.03.10 - 15.04.10 - przyjmowanie podań

14.05.10 - listy przyjętych dzieci

25.05.10 godz.17.30 - spotkanie informacyjne rodziców z wychowawcą

klasa I  gimnazjum

21.04.10 godz.17.30 - spotkanie z rodzicami dzieci ubiegających się o przyjęcie 

1.06 - 20.06 - przyjmowanie podań

25.06.10 - listy przyjętych dzieci

Wzory podań znajdują się na stronie internetowej szkoły.


Dojazd:

Dojazd autobusem:

111, 311 przy ul.Abrahama

E -5, 117, 147, 151, 411, 507, 509 przy ul. Bora KomorowskiegoWyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny