Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ursynów
Zamiany 13; Ursynów
02-786 Warszawa
Tel: 6415214
Email:
biuro@zozursynow.pl
WWW: http://zozursynow.pl/

Typ placówki: Zdrowie

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Jesteśmy Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. Opiekujemy się małymi pacjentami od urodzenia do pełnoletniości. Sprawujemy opiekę nad uczniami w 21 szkołach i jednym Domu Dziecka. W każdej z czterech naszych przychodni działają poradnie dla dzieci i młodzieży w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, punkty szczepień i punkty pobrań na badania laboratoryjne oraz takie poradnie specjalistyczne jak:

ul. Romera 4 tel. (22) 643 – 87 – 70; 641 – 72 – 80; 641 – 54 – 57


ul. Zamiany 13 tel. (22) 644 – 83 – 18; 641 – 29 - 94


ul. Na Uboczu 5 tel. (22) 649 – 65 – 02; 649 – 65 – 04; 649 – 65 – 05


W każdej przychodni znajduje się kącik zabaw dla dzieci.

 

Kadra: Wysokospecjalistyczna kadra medyczna, której duża część posiada stopnie naukowe, świadczy usługi na wysokim poziomie, co potwierdzają certyfikaty ISO 9001:2000 od 2005r. i akredytacja Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia od 2007r.

W przychodni przy ul. Romera 4 jest zatrudniona lekarz rodzinny – pediatra, dodatkowo działa w Stowarzyszeniu Adopcyjnym Francuskim i zajmuje się adopcją dzieci, których nikt w Polsce nie chciał adoptować. Opiekuje się również dziećmi francusko – języcznymi.

W przychodni przy ul. Na Uboczu 5 lekarz rodzinny – pediatra przyjmuje dzieci angielsko – języczne. Zatrudniona jest również w tej przychodni osoba posługująca się językiem migowym, ponieważ zapisane są tutaj dzieci niedosłyszące.
Godziny pracy: Nasze przychodnie czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach:

ul. Romera 4: 8:00 – 20:00
ul. Zamiany 13: 8:00 – 20:00
ul. Na Uboczu 5: 8:00 – 20:00
ul. Kajakowa 12: 8:00 – 20:00

W przychodnie przy ul. Romera 4 leczymy pacjentów przez 24 godziny, od 18:00 do 8:00 rano w ramach Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarsko - Pielęgniarskiej stacjonarnej i wyjazdowej.
Zapisy:

Istnieje możliwość dokonania zapisów:


Dojazd: Imelin

ul. Romera 4:

Autobusy linii 107,136, 179, 195

W odległości około 150m. od przychodni znajduje się stacja metra Stokłosy.

ul. Na Uboczu 5:

Autobusy linii 179, 306, 504

W odległości około 350-400m. od przychodni znajduje się stacja metra Natolin.

ul. Zamiany 13:

Autobusy linii 107, 505

W odległości około 300m. od przychodni znajdują się stacje metra Ursynów i Stokłosy.

ul. Kajakowa 12

Autobusy linii 209, 319, 709, 715, 727, 739, 809

 Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny