Serwis Pomoc Dziecku


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa- Żoliborz
Szajnochy 8; Żoliborz
01-637 Warszawa
Tel: 022 833 83 69
Email:
uwagi@spzzlo.pl
WWW: www.spzzlo.pl

Typ placówki: Zdrowie

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa- Żoliborz składa się z dwunastu placówek, spośród których dwie szczególną uwagę poświęcają dzieciom. Są to przychodnia Szajnochy przy ul. Szajnochy 8 oraz Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Kochowskiego 4.

 

W grudniu 2009 roku w Przychodni Szajnochy otwarto zmodernizowany Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży oraz Poradnię Rehabilitacji i Fizykoterapii dla Dzieci i Młodzieży. Jesteśmy jednym z najnowocześniejszych tego typu ośrodków w Warszawie. Zakup sprzętu medycznego był dla nas priorytetem. Nasza placówka posiada m.in.:

1)      stoły rehabilitacyjne typu babath,

2)      aparat do interferencji,

3)      bieżnię rehabilitacyjną,

4)      kabinę do ćwiczeń i zawieszeń UGUL,

5)      laser biostymulujący

6)      urządzenie do terapii falami uderzeniowymi,

7)      trener równowagi,

8)      schody do nauki chodu,

9)      diatermię krótkofalową,

10)  piłki rehabilitacyjne.

 Poradnia została tak zaprojektowana, żeby mali pacjenci czuli się w niej swobodnie i żeby nie bali się wizyt u lekarza. Ośrodek oraz poradnia świadczą usługi z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej oraz rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Rehabilitacja ogólnoustrojowa polega na kompleksowej rehabilitacji wielonarządowej, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych, w tym po urazach, zabiegach operacyjnych, w przypadkach schorzeń przewlekłych oraz ze wskazań neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych i pulmonologicznych. Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego realizuje wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym, głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo- porodowego oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym.

Ponadto w Przychodni Szajnochy działa POZ dla dzieci.


W Przychodni Specjalistycznej dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Kochowskiego 4 mieszczą się poradnie:

1)      Poradnia Alergologiczna dla Dzieci i Dorosłych

2)      Poradnia Otolaryngologiczna dla Dzieci

3)      Foniatryczna

4)      Okulistyczna

5)      Kardiologiczna

6)      Dermatologiczna

7)      Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

8)      Logopedyczna

 Przyjmujemy dzieci z całej stolicy, ale także spoza jej granic.

 

Kadra: Pracują dla nas najlepsi specjaliści, którzy zgodnie z wymogami nowoczesnej medycyny świadczą kompleksowe usługi medyczne na najwyższym poziomie. W naszych poradniach pracują lekarze I i II stopnia specjalizacji z takich dziedzin medycyny jak: alergologia, otolaryngologia, foniatria, okulistyka, kardiologia, dermatologia, psychologia, logopedia oraz fizjoterapia.
Zapisy: Przychodnia Szajnochy:

Rejestracja POZ dzieci: tel.: 022 833 58 85

Poradnia Rehabilitacji: tel.: 022 833 58 80

Przychodnia Kochowskiego:

Rejestracja: tel.: 022 839 47 36


Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny