Serwis Pomoc Dziecku


Przedszkole Integracyjne Nr 314
1 Sierpnia 36a; Włochy
02-134 Warszawa
Tel: 228860888
Email:
Marta_Rogala@interia.pl
WWW: www.akwarium.szkolnastrona.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Siedziba przedszkola mieści się w nowoczesnym budynku specjalnie zaprojektowanym dla zaspokojenia potrzeb dzieci zdrowych i niepełnopsrawnych.
Nasi wychowankowie podejmują różworodne formy aktywności w przestronnych, rozświetlonych  salach o powierzchni od 85 do 120 m2. Sale wyposazone są w kąciki tematyczne, które motywują przedszkolaków do twórczego spędzania czasu.
Do ich dyspozycji pozostaje sala gimnstyczna, gabinet wielozmysłowego doświadczania świata i gabinety specjalistyczne przeznaczone do indywidualnej pracy terapeutyczno - korekcyjnej w zakresie terapii logopedycznej, psychologicznej, rehabilitacyjnej, integracji sensorycznej.
Dzieci najmłodsze odpoczywają i relaksują się w specjalnie urządzonej dla tego celu sypialni.
Przedszkole dysponuje samodzielnym terenem zabaw dla dzieci o powierzchni 2000m2.
Plac zabaw wyposażony jest w urządzenia i zabawki zapewniające zróżnicowane formy ruchu i inspirujące do podejmowania swobodnych form aktywności, a także sprzęt umożliwiający  nabywanie sprawności ruchowej.
W ramach współpracy z rodzicami organizowane są pikniki jesienne, kiermasze świąteczne, festyny rodzinne. Duży nacisk kładziemy również na wyjścia dzieci poza teren przedszkola, zależy nam by brały udział w wycieczkach, wyjściach do teatru, kina lub korzystamy z pomocy rodziców i odwiedzamy ich miejsca pracy.
W tym roku tj.2011 wzieliśmy udział w projekcie DOBRE PRAKTYKI-DOBRZY NAUCZYCIELE-SKUTECZNA SZKOŁA z incjatywy Akademii Pedagogiki Specjalnej im.Marii Grzegorzewskiej w Warszawie . Projekt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Projekt trwa nadal.

 

 

Kadra: W przedszkolu Informacje ogólne:
zatrudnionych jest 23- oje nauczycieli,psycholog,logopeda,rehabilitant,terapeuta integracji sensorycznej, 2 pracowników administracji i 11 pracowników obsługi.
Nauczyciele rozpoczynający pracę z dziećmi 3 - letnimi towarzyszą im aż do ukończenia Przedszkola.
Wszyscy nauczyciele posiadają dwukierunkowe przygotowanie do pracy pedagogicznej. To znaczy, że nauczyciele wychowania przedszkolnego mają ukończone studia z zakresu pedagogiki specjalnej w różnych specjalnościach uprawniających do stosowania m. in. terapii.
Nauczyciele - pedagodzy specjalni ukończyli studia podyplomowe z zakresu wychowania przedszkolnego bądź pedagogiki elementarnej.
Kadra pedagogiczna systematycznie wzbogaca wiedzę i rozwija umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalących , poczynając od kursów, poprzez warsztaty aż po kolejne studia podyplomowe podwyższające kwalifikacje i zwiększające skuteczność podejmowanych działań pedagogicznych.
Godziny pracy: Przedszkole jest czynne od godz. 6.30 do 17.30
Psycholog: pon,wt czw, pt 9:00-13:00, śr 12:30 - 16:30
Logopeda:pon,wt,czw,pt 9:00-13:00, śr 13:00-17:00
Terapeuta Integracji Sensorycznej: pn,wt,śr,pt 8:30-12:30, czw 15:30-17:00
Rehabilitant: pon, śr 12:30-15:00,czw 8:00-12:30, pt 12:30-13:00
Zapisy:

Informacje podstawowe dla rodziców , których dzieci nie są naszymi wychowankami 
1. Rodzice  zapisują dziecko poprzez system elektroniczny.
2. Elektroniczny system ewidencji podań będzie dostępny od 23 marca od godz. 13.00 do 9 kwietnia do godz. 20.00
3. Rodzice mogą się ubiegać o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby przedszkoli, wg. swoich preferencji Przedszkole umieszczone jako pierwsze jest przedszkolem tzw. pierwszego wyboru.
4. Wypełnienie formularza w elektronicznym systemie wymaga jego wydrukowania i złożenia w placówce tzw. pierwszego wyboru.
5. W elektronicznym naborze udział biorą dzieci zamieszkałe na terenie m. st. Warszawy
6. Rodzice, którzy nie mają dostępu do internetu zgłaszają się do Przedszkola celem wypełnienia karty zapisu i wprowadzenia podania do elektronicznego systemu przez pracownika przedszkola.
7. Dzieci z orzeczeniem do kształcenia specjalnego/ integracyjnego są przyjmowane poza systemem elektronicznym. Ich Rodzice zgłaszają się do Przedszkola w celu pobrania karty zapisu i ustalenia terminu konsultacji psychopedagogicznej.
8. Dzieci z orzeczeniami nie obowiązuje rejonizacja.
9. Data złożenia podania nie stanowi kryterium kwalifikacyjnego.
Informacje podstawowe dla rodziców, których dzieci są naszymi wychowankami
1. Rodzice dzieci urodzonych w 2005r., 2006r, 2007r, 2004r. składają pisemne potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej w naszej placówce w terminie od 15 do 19 marca .
2. Rodzice, którzy chcą zapisać dzieci do inego przedszkola niż nasze biorą udział w elektronicznym systemie naboru.
3. Po wprowadzeniu danych dzieci do systemu elektronicznego , rodzice otrzymają hasło dostępu celem sprawdzenia poprzwności wprowadzonych danych.
Harmonogram rekrutacji
1. od 23 marca - godz. 13.00 do 9 kwietnia - godz. 20.00, po zapoznaniu się z ofertą Przedszkola, rodzice dokonują zapisu w elektronicznym systemie na stronie Biura Edukacji www. edukacja.warszawa.pl.
2. od 23 marca od godz. 13.00 do 12 kwietnia do godz. 13.00 rodzice składają w przedszkolu pierwszego wyboru wydruk formularza zapisu elektronicznego lub wypełniony ręcznie.
3. 23 kwietnia o godz. 13.00 rodzice zapoznaja się z listą dzieci zakwalifokowanych do przyjęcia.
4. od 23 kwietnia od godz. 13.00 do 28 kwietnia do godz. 13.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia  składają w przedszkolu pisemnie potwierdzoną wolę zapisu - TOJEST BARDZO WAŻNY ETAP!
5. 30 kwietnia od godz. 13.00 rodzice sprawdzają w systemie lub w przedszkolu czy dziecko zostało przyjęte.
6. 7 maja zostanie upubliczniona informacja o wolnych miejscach w warszawskich przedszkolach, do których o przyjęcie będa mogli ubiegać się rodzice dzieci nieprzyjętych.
7. Rodziców dzieci z orzeczeniemiami dotycza w/w terminy, tylko forma zapisu jest tradycyjna, tzn. poprzez osobiste zożenie karty zapisu z pominięciem systemu elektronicznego.

 

 

Dojazd: Nasza placówka mieści się przy Alejach Krakowskich, dojechać do nas można tramwajem 9,7 lub autobusem 154.


Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny