Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 16
Siennicka 40; Praga Południe
04-393 Warszawa
Tel: 226102132
Email:
poradnia16@ppp16.waw.pl
WWW: www.ppp16.waw.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:


 

 

Poradnia udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży uczęszczającym do placówek oświatowych, mających siedzibę na terenie dzielnicy Praga Południe oraz ich rodzicom i nauczycielom, a także dzieciom w wieku 0-5 mieszkającym na terenie tej dzielnicy. Naszym celem strategicznym jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz wspieranie rodziny i szkoły w jej funkcjach wychowawczych i edukacyjnych, pomoc w realizacji edukacji na miarę możliwości dziecka.

 

WIZJA I MISJA PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 16

 MISJA

 

Świadczymy  profesjonalną  pomoc  w duchu  poszanowania  każdego  klienta,  wrażliwości
i otwartości na jego potrzeby. Zapewniamy specjalistyczną opiekę terapeutyczną, diagnostyczną, konsultacyjno – doradczą dzieciom i młodzieży w zakresie zadań określonych przez przepisy prawa oświatowego. Wspieramy rodziców, nauczycieli, opiekunów
i wychowawców oraz innych przedstawicieli środowiska lokalnego w pełnieniu funkcji wychowawczych i edukacyjnych. Wspomagamy szkoły i placówki oświatowe w rozwoju mającym na celu poprawę jakości ich pracy. Współpracujemy z  instytucjami działającymi na rzecz dziecka.

 

 WIZJA

Dążymy do zapewnienia naszym klientom specjalistycznej pomocy, adekwatnej do ich potrzeb. Stawiając sobie wysokie wymagania podnosimy kwalifikacje, wzbogacamy ofertę warsztatów, grup edukacyjnych, grup wsparcia dla rodziców i nauczycieli. Tworzymy warunki sprzyjające rozwojowi poradni i zwiększaniu efektywności naszej pracy.Pragniemy tworzyć placówkę przyjazną wszystkim dzieciom i młodzieży, wspierając w pokonywaniu ograniczeń wynikających z trudności rozwojowych i uwarunkowań środowiskowych oraz wspomagając ich wszechstronny rozwój.

 


 

 

OFERTA PORADNI:

Dla dzieci i młodzieży:

A) Diagnoza • psychologiczna • pedagogiczna • logopedyczna • Integracji Sensorycznej (SI)

B) Zespoły • orzekający o potrzebie nauczania indywidualnego • orzekający o potrzebie kształcenia specjalnego • wydający opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

C) Terapia • pedagogiczna • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka • psychomotoryczna • Integracji Sensorycznej • logopedyczna • zaburzeń w myśleniu matematycznym • rodziny • socjoterapia • biodeedback • metoda Tomatisa • psychoterapia

D) Doradztwo • w zakresie poradnictwa zawodowego i planowania kariery szkolnej

 

  Poradnia wydaje:

• opinie psychologiczne

• opinie pedagogiczne

• orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego i o potrzebie kształcenia specjalnego

• opinie o potrzebie wczesnego wspomagania

 

 Dla nauczycieli:

konsultacje, udział w radach pedagogicznych, psychoedukacja, warsztaty

 

Kadra: .
.
DYREKTOR PORADNI
mgr Bogumiła Szmidt - pedagog terapeuta
• terapia pedagogiczna uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
• przewodnicząca Zespołu Orzekającego o potrzebie indywidualnego nauczania oraz kształcenia specjalnego

WICEDYREKTOR
mgr Maria Czuma-Sulej psycholog
• opieka psychologiczna nad rodzinami
• opieka psychologiczna nad uczniami szkolnymi

mgr Joanna Awdziewicz pedagog-terapeuta
• diagnoza i terapia zaburzeń w myśleniu matematycznym

mgr Beata Bogdańska psycholog
• opieka psychologiczna nad dziećmi przedszkolnymi.

mgr Marta Bogusławska - Michniak - psycholog, terapia rodzinna

mgr Agnieszka Brzezińska - psycholog
• opieka psychologiczna nad dziećmi przedszkolnymi
• wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

​mgr Małgorzata Drozd pedagog, mediator, trener, superwizor

profilaktyka konfliktów i wspieranie placówek w rozwiązywaniu konfliktów; mediacje rodzinne i cywilne, w tym pracownicze; warsztaty
i superwizje dla nauczycieli; warsztaty dla młodzieży.

mgr Małgorzata Dróżdż - socjoterapeuta
• socjoterapia

mgr Dorota Dzięgielewska - pedagog-terapeuta
• terapia pedagogiczna uczniów szkół podstawowych
terapia Warnkego
• terapia metodą Tomatisa

mgr Dorota A. Drzymulska pedagog - terapeuta

mgr Marta Gralewska - psycholog
• opieka psychologiczna nad uczniami szkolnymi
• opieka nad dziećmi zdolnymi

​mgr Agnieszka Gratkiewicz - psycholog

​mgr Anna Gromek - psycholog
• opieka psychologiczna nad dziećmi przedszkolnymi
• terapia psychomotoryczna

mgr Ewa Grzybowska - psycholog, terapeuta Integracji Sensorycznej
• diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej
• biofeedback
• wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

mgr Anna Gutenberg-Piela - psycholog
• opieka psychologiczna nad dziećmi w wieku szkolnym
• opieka nad dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo z rejonu Poradni

mgr Iwaniszczuk Danuta - psycholog
• opieka psychologiczna nad dziećmi przedszkolnymi

mgr Anna Jelnicka - psycholog, pedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej
• terapia pedagogiczna (nauka czytania) dzieci młodszych

mgr Anna Kachniarz - psycholog

​mgr Anna Knypińska

• opieka psychologiczna nad dziećmi przedszkolnymi
• terapia psychomotoryczna

​mgr Joanna Komorowska
• psycholog

​mgr Radosława Kompowska – Marek - doradca zawodowy
• doradztwo zawodowe
• biofeedback
• opieka nad dziećmi zdolnymi

mgr Magdalena Krakowian –Rząca - psycholog
• opieka psychologiczna nad uczniami szkolnymi
• terapia rodzinna

mgr Małgorzata Księżycka-pedagog
• terapia pedagogiczna

mgr Luiza Łuczak
• terapeuta SI - integracja sensoryczna

mgr Aleksandra Markiewicz - psycholog

mgr Przemysław Marszał - psycholog
• opieka psychologiczna nad dziećmi przedszkolnymi,
• opieka psychologiczna nad uczniami szkół podstawowych

mgr Beata Moskała - logopeda
• diagnoza logopedyczna

mgr Agnieszka Niedzielska - psycholog
• opieka psychologiczna nad uczniami szkół podstawowych
• diagnoza i terapia z zakresu problematyki dzieci wykorzystywanych seksualnie.

mgr Agnieszka Oczko - pedagog, logopeda, neurologopeda
• diagnoza i terapia logopedyczna
• terapia psychomotoryczna
• terapia metodą Tomatisa

mgr Paulina Prowińska - psycholog

​mgr Anna Roguska- psycholog
• opieka psychologiczna nad dziećmi przedszkolnymi, uczniami szkół podstawowych i młodzieżą gimnazjalną.
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

mgr Małgorzata Rosińska pedagog- terapeuta
diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

mgr Joanna Skowrońska - logopeda, neurologopeda, surdologopeda
• diagnoza i terapia logopedyczna
• terapia psychomotoryczna
• wspomaganie rozwoju dziecka

mgr Justyna Smorczewska - pedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej
• diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej
• biofeedback

​mgr Barbara Stachura - doradca zawodowy
doradztwo zawodowe

dr Anna Steinhagen - psychoterapeuta
• psychoterapia
• biofeedback

mgr Anna Strzelczak - psycholog
• opieka psychologiczna nad uczniami i wychowankami placówek specjalnych

mgr Urszula Suchecka - pedagog-fizjoterapeuta metody NDT-Bobath, terapeuta integracji sensorycznej
• fizjoterapia
• terapia integracji sensorycznej

mgr Mariola Szafrańska-Kowalska - pedagog-terapeuta
• diagnoza pedagogiczna, konsultacje

mgr Beata Tkaczyk - logopeda
• terapia logopedyczna
• terapia metodą Tomatisa

mgr Karolina Walendziuk - psycholog
• opieka psychologiczna nad dziećmi i młodzieżą szkolną.

mgr Lidia Zienkiewicz - psycholog
• opieka psychologiczna nad dziećmi przedszkolnymi
• wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

​mgr Halina Żórawińska
terapia Biofeedback

.
.
Godziny pracy: .
Poniedziałek 8:00 - 19:00
Wtorek 8:00 - 19:00
Środa 8:00 - 19:00
Czwartek 8:00 - 19:00
Piątek 8:00 - 19:00
Sobota 8:00 - 13:00
.
.
Zapisy:

Zapisy przyjmowane są telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy sekretariatu. 


Dojazd:

 Dojazd autobusami : 102, 123, 173, 315

 Przystanek RKS Orzeł  

http://poradnia16.blogspot.comWyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny