Serwis Pomoc Dziecku


Przedszkole Integracyjne Nr 120
Tokarza 2; Targówek
03-379 Warszawa
Tel: 228116246
Email:
przedszkole.integracyjne.nr.120@neostrada.pl
Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

W nauczaniu wykorzystujemy następujące metody:

Dla rozwijania zainteresowań i odkrywania talentów organizujemy zajęcia dodatkowe z:

Celem głównym Przedszkola Integracyjnego Nr 120 jest stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju osobistego dzieci w oparciu o specyficzny model wychowania jakim jest integracja, jak również przygotowanie dzieci do reakcji wobec trudnych sytuacji, które moga napotkać w przyszłości.

Zadania główne:


- integracja dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem społecznym rozumiana jako włączanie dzieci z zaburzeniami rozwoju w życie grupy rówieśniczej na zasadzie równości praw i obowiązków.
- stworzenie optymalnych warunków wychowawczych, w celu przekroczenia barier społecznych.
- integracja rodziców dzieci niepełnosprawnych poprzez organizowanie spotkań integracyjnych, warsztatów - grup wsparcia.
- wdrażanie dzieci niepełnosprawnych do wszystkich możliwych form działalności przedszkola.
- przybliżanie rodzicom dzieci zdrowych, problemów dzieci niepełnosprawnych.

Kadra: - 8 nauczycieli wychowania przedszkolnego;
- 4 nauczycieli wspomagających (pedagodzy specjalni);
- logopeda;
- psycholog;
- rehabilitant;
- terapeuta integracji sensorycznej
Godziny pracy: przedszkole jest czynne w dni robocze od 6.00 do 17.30


Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny