Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Przedszkole Integracyjne nr 209
Deotmy 52; Wola
01-409 Warszawa
Tel: 228364073
Email:
p209@edu.um.warszawa.pl
WWW: przedszkole.integracyjne209.edu.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Przedszkole nasze istnieje już od 1989roku. Obejmuje opieką ,edukacją i rehabilitacją dzieci z dzielnicy Wola. Jesteśmy przedszkolem publicznym z trzema grupami wiekowymi. Wspólnie z dziećmi zdrowymi przebywają dzieci z różnym rodzajem niepełnosprawności .Również dieta bezglutenowa i bezmleczna nie stanowi przeszkody w przyjęciu dziecka  do przedszkola.

  Jesteśmy gotowi zaspakajać indywidualne potrzeby edukacyjne tworząc różnorodne programy  i  wykorzystując nowatorskie metody pracy:

Kadra: W każdej z 3 grup pracują dwie nauczycielki i jeden pedagog specjalny.
Cała kadra pedagogiczna posiada wyższe wykształcenie.
Pedagodzy wspomagani są przez pomoce i asystentki nauczyciela.
Godziny pracy: 7.00-17.00
Zapisy: Corocznie w okresie marzec-kwiecień oraz w ciągu roku szkolnego w miarę rotacji dzieci.
Dojazd:
autobusem 167 przystanek "Deotymy" lub tramwajem na ul. Obozowej nr 23,24,13 przystanek "Deotymy"


Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny