Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Przedszkole Integracyjne Nr 404
Białobrzeska 19; Ochota
02-364 Warszawa
Tel: 226595018
Email:
przedszkole404@przedszkole404.waw.pl
WWW: przedszkole404.waw.pl/

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Przedszkole Integracyjne Nr 404 rozpoczęło swą działalność 1. 09. 1991 roku. Przekształcone zostało z przedszkola państwowego. Placówka mieści się na Ochocie w budynku mieszkalnym przy ulicy Białobrzeskiej 19.Organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa, a nadzorującym Mazowiecki Kurator Oświaty. Przedszkole jest placówką czteroodddziałową, do której uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Każdą grupą opiekuje się dwóch nauczycieli pracujących na zmiany i pedagog specjalny.
Grupa I- maluszki
Grupa II- średniaki
Grupa III- starszaki
Grupa IV-zerówka
Dzieci przebywają w salach dobrze wyposażonych w kąciki, pomoce dydaktyczne i zabawki, które stwarzają szansę podejmowania przez dzieci różnorakiej aktywności. Przedszkole posiada też dużą salę gimnastyczną, a w niej sprzęt rekreacyjno - sportowy, basen z piłkami i sprzęt do terapii metodą SI, sala doświadczania świata do stymulacji wielozmysłowej, w której odbywają się zajęcia relaksacyjne z zastosowaniem odpowiedniej muzyki, obrazu ,gry kolorów i świateł, pokoje do pracy indywidualnej, terapeutycznej i specjalistycznej /logopeda, psycholog/ oraz ogród.Ramowy rozkład dnia oraz czas trwania zajęć dydaktycznych i innych form pracy dostosowany jest do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. Do godziny 9:00 odbywają się zajęcia indywidualne, zabawy dowolne oraz gimnastyka poranna.
O godzinie 9 dzieci jedzą śniadanie. Od 9:30 do 11:00 to czas zajęć dydaktycznych, realizowanych zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego i wybranymi programami wychowania przedszkolnego. Po południu po zrealizowaniu podstawy programowej odbywają się zajęcia dodatkowe, praca indywidualna, jest także czas przeznaczony na odpoczynek zabawy i zajęcia w sali i ogrodzie. Zajęcia w grupach prowadzone są na podstawie obowiązującego Programu Wychowania w Przedszkolu z wykorzystaniem różnorodnych metod, środków i technik, z uwzględnieniem rocznego planu pracy przedszkola i miesięcznych planów opracowywanych przez nauczycieli. Zajęcia te są dostosowane do każdej grupy wiekowej. Rozwijają one ciekawość poznawczą, zainteresowania i uzdolnienia. Rozszerzają zakres pojęciowy dotyczący poznawanych tematów. Wzbogacają umiejętności praktycznego działania wykorzystując zdobytą wiedzę. Kształcą odporność na stres i pomagają przezwyciężać napotykane trudności. Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczestniczą w indywidualnych zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych przez pedagoga specjalnego.

Kadra: Ideą przewodnią pracy nauczycieli naszej placówki jest przede wszystkim poszanowanie godności każdego dziecka oraz umiejętności współdziałania z wychowankami i ich rodzinami, a także dążenie do osiągnięcia przez naszych "uczniów" jak najwyższego poziomu sprawności umysłowej, emocjonalnej i społecznej, czyli tzw. gotowości szkolnej.
Aby dobrze nauczać należy samemu być doskonale przygotowanym do pracy.
Kadra naszego przedszkola to w większości nauczyciele dyplomowani. W skład zespołu nauczycielskiego wchodzą również nauczyciele mianowani oraz kontraktowi. W naszym gronie są również specjaliści tj.
psycholog
logopeda
rehabilitant
Terapeuci Integracji Sensorycznej
Wszyscy posiadają wysokie kwalifikacje , systematycznie poszerzane na różnorodnych studiach, studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach i warsztach, które prócz wiedzy merytoryczno-dydaktycznej dostarczają również sporo nowych pomysłów do pracy i zabawy z dziećmi.
Godziny pracy: przedszkole jest czynne w godzinach: 7.00 - 17.30

szczególowy plan dnia znajduje sie na naszej stronie internetowej
Zapisy:

Zapisy do przedszkola odbywają się wiosną (marzec/kwiecień), drogą elektroniczna  po ogłoszeniu rozpoczęcia rekrutacji przez Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy.
Najczęsciej  odbywa się to w następujący sposób:
Rodzice, którzy po raz pierwszy pragną zapisać do przedszkola swoje 3-letnie dziecko rejestrują swoje pociechy drogą elektroniczną i przez przyniesienie do wybranego przedszkola wypełnionej i podpisanej karty zapisu – według procedury podanej na stronie Biura Edukacji: www.edukacja.warszawa.pl

Tam też znajduje się wzór karty zapisu do przedszkola.
 Jeżeli dziecko jest niepełnosprawne, kartę należy złożyć osobiście w przedszkolu wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze wskazaniem przedszkola integracyjnego jako miejsca realizacji z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej właściwej dla miejsca zamieszkania.
 Wszystkich rodziców nowych kandydatów wraz z dziećmi zapraszamy do udziału w zajęciach otwartych, w terminach ustalonych w przedszkolu. Będzie to dobra okazja do poznania przyszłego miejsca pobytu dziecka, jego przyszłych opiekunów, propozycji form pracy i kolegów z grupy. Podczas rozmowy z pracownikiem przedszkola, będzie można przedstawić potrzeby swojego dziecka i własne oczekiwania.
 


Dojazd:

Nasze Przedszkole znajduje się przy ul. Białobrzeskiej 19, na przeciwko Urzędu Pocztowego. dojazd traamwajem, autobusem  najlepiej do ul. Grójecka/Bitwy Warszawskiej 1920r. , a następnie pieszo przejśc do skrzyżowania ulic Bitwy Warszawskiej 1920r. i Białobrzeskiej

można też dojecha autobusem nr 150 obecnie nr 157 i wysiąsc na przystanku: ROKOSOWSKA

http://mapa.targeo.pl/adres/Firma/Przedszkole%20Integracyjne%20nr%20404%20~5513844Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny