Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5
Otwocka 3; Praga Północ
03-709 Warszawa
Tel: 0226190194
Email:
ppp5@edu.um.warszawa.pl
WWW: www.ppp5.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Poradnia udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, ich rodzicom z dzielnicy Praga-Północ.

 

Oferta:

 

- wczesnym wspomaganiu rozwoju

- potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego
- potrzebie indywidualnego nauczania

- potrzebie kształcenia specjalnego
- potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych  

- logopedyczna

-zaburzeń mowy ( echokorektor)

- pedagogiczna ( dysleksja rozwojowa)

- rodziny
- psychoterapia indywidualna
- socjoterapia

-zaburzeń emocjonalnych u małych dzieci ( nieśmiałość ,zahamowanie)

-nadpobudliwości psychoruchowej u małych dzieci

-wspomaganie rozwoju dzieci z opóźnieniami funkcji umysłowych

- stymulacja rozwoju dzieci w zakresie różnych sfer (w tym zaniedbanych środowiskowo)

-grupy wsparcia dla rodziców trudnej młodzieży

- warsztaty dla dzieci zdolnych ( kształtujące aspekt społeczny)

 

 

- niepowodzeń szkolnych

- uzależnień

-konsultacje dla nauczycieli i pedagogów

- porady psychologiczne i pedagogiczne dla rodziców

- warsztaty wychowawcze dla rodziców, opiekunów i nauczycieli

-warszaty dla rodziców dzieci z rozpoznaną nadpobudliwością psychoruchową

-warsztaty dla młodocianych matek

-szkolenia dla rad pedagogicznych ( zgodnie z potrzebami środowiska lokalnego

Kadra: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci si, pedagodzy specjalni( oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy, tyflopedagog), doradca zawodowy, socjoterapeuta, muzykoterapeuta, terapeuta rodzin
Godziny pracy: poniedziałek- piatek 8.00- 19.00 sobota 9.00- 13.00
Zapisy: osobiście lub telefonicznie bezpośrednio u psychologów lub w sekretariacie.
Dojazd: autobus – 162,174.


Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny