Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Przedszkole Integracyjne nr 312
Okińskiego 5; Ochota
02-113 Warszawa
Tel: 228232023
Email:
ebienias@edu.um.warszawa.pl
WWW: www.przedszkole312.waw.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:
Podstawą pracy naszego Przedszkola jest integracja. Dzieci zdrowe i niepełnosprawne wspólnie bawią się i uczestniczą w zajęciach dydaktycznych. Dzięki grupie integracyjnej dzieci niepełnosprawne mogą uczyć się nowych umiejętności od dzieci zdrowych, zaś dzieci zdrowe kształtują w sobie poczucie troski i odpowiedzialności za drugiego człowieka.
Nasza kadra posiada wysokie kwalifikacje pedagogiczne i realizuje roczny plan pracy zgodnie ze Statutem Przedszkola Integracyjnego Nr 312 oraz w oparciu o nową Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego (rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r.). Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych bazuje na indywidualnych programach edukacyjno- terapeutycznych. Nauczyciele wykorzystują zróżnicowane metody oraz formy pracy pedagogicznej. Indywidualna praca z dzieckiem prowadzona jest w gabinecie terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, rehabilitacji ruchowej oraz integracji sensorycznej.
W Przedszkolu funkcjonują 4 oddziały: I grupa 3-latki, II grupa 4-latki, III grupa 5-latki, IV grupa 6-latki (zerówka). Do grupy przyjmowanych jest maksymalnie 20 dzieci, w tym 3-5 dzieci niepełnosprawnych. Na pierwszej zmianie pracuje dwóch nauczycieli- nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz nauczyciel wspomagający. W młodszych grupach zatrudniona jest pomoc nauczyciela.
Przedszkole posiada 4 sale dydaktyczne, gabinet logopedyczny, psychologiczny, dodatkową  salę zabaw wyposażoną w sprzęt do zajęć ruchowych i gimnastycznych. Na sali tej odbywają się następujące zajęcia rehabilitacji ruchowej, integracji sensorycznej, dogoterapii, gimnastyki ogólnorozwojowej oraz zajęcia dodatkowe: aikido, rytmika, tańce. Raz w miesiącu na terenie placówki  odbywa się koncert muzyczny i spektakl teatralny. Posiadamy duży, pełny zieleni ogród, który stanowi niewyczerpane źródło pomysłów do zabaw.  W ogrodzie oddzielony jest teren zabaw dla dzieci młodszych i dzieci starszych, gdzie nasi podopieczni mogą bawić się w piaskownicach, huśtać i kręcić na karuzeli. Sprzęt ogrodowy pozwala dzieciom na kreatywną zabawę, umożliwia rozwój zręczności i wytrzymałości fizycznej. Przez kontakt z naturalnym środowiskiem dzieci poszerzają wiadomości przyrodnicze i kształtują postawy ekologiczne, dokarmiając ptaki w zimie i dbając o zieleń wiosną i latem, grabiąc liście jesienią.

 
 

Kadra: W naszej placówce zatrudnienie są nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele wspomagający i specjaliści: psycholog, logopeda, rehabilitant ruchowy, terapeuta integracji sensorycznej.
Godziny pracy: Przedszkole czynne jest w godzinach 7.00 - 17.
Zapisy: Zapisy do przedszkola odbywają się w terminach rekrutacji podanych  przez Biuro Edukacji m.st Warszawy (procedura ta  podana jest na stronie Biura Edukacji:www.edukacja.warszawa.pl – tam Rodzice mogą znaleźć wszelkie potrzebne informacje).
Rodzice dzieci niepełnosprawnych proszeni są o osobisty kontakt z dyrektorem przedszkola. Do zapisu dziecka niepełnosprawnego niezbędne jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczną.
Dojazd: http://www.przedszkole312.waw.pl/kontakt.php


Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny