Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 341
Wergiliusza 7; Bielany
01-915 Warszawa
Tel: 226636069
Email:
p341@edu.um.warszawa.pl
WWW: www.przedszkolenr341.szkolnastrona.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:


Nasze przedszkole jest placówką 5-cio oddziałową z trzema oddziałami integracyjnymi, w których realizujemy program własny "Wychowanie i nauczanie integracyjne".

Do oddziałów integracyjnych przyjmowane są dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (pięcioro do każdej z 3 grup integracyjnych).

Integracja w przedszkolu jest wspólnym wychowaniem i nauczaniem dzieci prawidłowo rozwijających się i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dzieci przebywają ze sobą, wspólnie działając zdobywają różnorodne doświadczenia społeczne. W sposób naturalny przyswajają postawy niełatwe nawet dla dorosłych: tolerancję, akceptację, szacunek do drugiego człowieka oraz umiejętność dostrzegania potrzeb innych. Odczuwają radość ze wspólnej zabawy i pracy. Wzajemna pomoc nie jest wymuszonym zachowaniem, lecz czymś zupełnie naturalnym.

Przebywając razem w przyjaznym dla siebie środowisku, dzieci mogą zobaczyć, odczuć oraz zrozumieć, że "każdy ma prawo być innym, inaczej myśleć, mówić, pracować, wyglądać".

Placówka zatrudnia psychologa, logopedę oraz w każdym oddziale integracyjnym pedagoga specjalnego.  

W codziennie prowadzonych zajęciach grupowych chętnie i aktywnie uczestniczą wszystkie dzieci. Jest to możliwe dzięki dostosoowaniu zadań do indywidualnych potrzeb, możliwości, zainteresowań i umiejętności każdego dziecka. Organiozujemy także pracę w zespołach oraz pracę na różnych poziomach. Zajęcia te minimalizują rywalizację, wyzwalją motywację do współdziałania, pozwalają aktywnie działać wszystkim dzieciom. Prowadzimy również zajęcia indywidualne, które mają charater stymulacyjno - wyrównawczy. Ich częstotliwość dostosowana jest do gotowości dziecka oraz jego motywacji do pracy.

Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych organizowane są nieodpłatne zajęcia prowadzne metodą W. Sherborne oraz psychomotoryka. Zajęcia te odbywają się z godzinach popołudniowych.

W przedszkolu działa także Biblioteczna dla rodziców, którzy chcąc lepiej rozumieć rozwój swojego dziecka, mają możliwość wyporzyczenia książek o tematyce pedagogiczno - psychologicznej.

 

Kadra: Kadra:
1) Nauczyciele wychowania przedszkolnego
2) Nauczyciele wspierający (pedagodzy specjalni)
3) Psycholog
4) Logopeda
Godziny pracy: Przedszkole jest otwarte od godziny 7.00 do 17.30.

Szczegółowy rozkład dnia znajduje się na stronie internetowej, na którą serdecznie zpraszamy.
Zapisy:


Zgodnie z regulaminem rekrutacji dzieci do przedszkoli opracowanym przez Urząd m. st. Warszawy. Procedury podane są na stronie Biura Edukacji: www.edukacja.warszawa.pl
(najczęściej wczesną wiosną - marzec)


Dojazd:


Przedszkole znajduje się na warszawskich Bielanach - przy ul. Wergiliusza 7.

Dojazd autobusem - 156, 184, 303 - przystanek Metro Wawrzyszew lub Przytyk.
Dojazd metrem - stacja METRO WAWRZYSZEW. Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny