Serwis Pomoc Dziecku


Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2
H. Sucharskiego 1a; Bemowo
01-390 Warszawa
Tel: 6648758
Email:
sekretariat@przedszkole345.waw.pl
WWW: www.przedszkole345.waw.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:
Przedszkole znajduje się w budynku murowanym, parterowym. Ma 4 oddziały 3-5 latków, w tym 2 oddziały integracyjne. Placówka posiada 4 sale dydaktyczne, duży hol służący do organizacji różnych imprez i zajęć, np. rehabilitacji, pokój dla specjalistów: logopedy i psychologa. Brak barier architektonicznych dla niepełnosprawnych (parter). Łazienki nie są dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Wszystkie sale są wyposażone w bezpieczne meble i zabawki. W przypadku nagłych zachorowań lub urazów pomocy udziela pielęgniarka szkolna lub nauczycielki, które odbyły kursy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Przedszkole dysponuje zmodernizowanym ogrodem. Oferta dydaktyczna placówki jest dostosowana do potrzeb dzieci. Atutem przedszkola jest wykwalifikowany i oddany dzieciom personel, życzliwa obsługa, miła, domowa atmosfera.

Kadra: Nauczyciele, logopeda, rehabilitant, pedagodzy wspomagający. Psycholog jest oddelegowany z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Kadra posiada wyższe wykształcenie i stale podnosi swoje kwalifikacje.
Godziny pracy: Przedszkole jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 17.30
Zapisy:

 W marcu zgodnie z wytycznymi Biura Edukacji za pomocą systemu elektronicznego naboru do przedszkoli. Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanymi przez Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne, przyjmowane są poza systemem rekrutacji. Zapisy osobiste w przedszkolu w miarę posiadania wolnych miejsc. 


Dojazd:

Linie tramwajowe: 8, 10, 26.

Linie autobusowe: 105, 189, 506. 

 Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny