Serwis Pomoc Dziecku


Przedszkole Integracyjne nr 86 przy Centrum Zdrowia Dziecka
Al. Dzieci Polskich 20; Wawer
04-730 Warszawa
Tel: 228124995
Email:
p86@edu.um.warszawa.pl
WWW: www.p86.szkolnastrona.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

-Obecnie posiadamy sześć oddziałów integracyjnych. Grupa integracyjna liczy od 15 do 20 dzieci w tym3-5 dzieci niepełnosprawnych. Wszystkie dzieci niepełnosprawne przyjmowane są do przedszkola na podstawie Orzeczeń o Potrzebie Kształcenia Specjalnego wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Placówka jest dobrze wyposażone w różnorodny sprzęt, posiada gabinet logopedyczny, gabinet terapii pedagogicznej, salę "Doświadczania Świata"oraz w pełni wyposażony gabinet z materiałem Montessori.

Przedszkole posiada dwa patia, ogrodzone i wyposażone w sprzęt rekreacyjny.

Kadra: W każdej grupie pracują nauczycielki wychowania przedszkolnego i pedagog specjalny- wspierający dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wszyscy pedagodzy specjalni ukończyli studia wyższe magisterskie oraz posiadają dodatkowe kwalifikacje np. logopedia, terapia pedagogiczna, wychowanie przedszkolne.


Przedszkole zatrudnia również specjalistów: logopedę, pedagoga specjalnego, rehabilitanta ruchowego oraz zapewnia dzieciom opiekę psychologiczną.
Godziny pracy: Placówka jest otwarta od godziny 6.30 do 17.30.
Pedagodzy specjalni pracuja w grupach od godziny 8.00 do 14.00
Godziny pracy specjalistów (pedagog specjalny, rehabilitant, logopeda, psycholog) są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci.


Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny