Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Zespół Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego w Warszawie /CXI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kisielewskiego, Technikum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi/
Szczawnicka 1; Praga Południe
04-089 Warszawa
Tel: 228105423
Email:
kisiel@zse5.waw.pl
WWW: zs5.edupage.org

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Zespół Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego, w skład którego wchodzą CXI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi i Technikum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, ciaszy się wieloletnią tradycją i bogatą przeszłością. Szkoła istnieje od 1922r., początkowo jako Gimnazjum Kupieckie.

Budynek szkolny, w którym obecnie mieści się ZS nr 5, został oddany do użytku w 1962 r. Po licznych modyfikacjach architektonicznych, takich jak instalacja windy, wykonanie specjalnych podjazdów dla wózków, adaptacja toalet- służy zaspokojeniu niezbędnych potrzeb kształcącej się tu młodzieży niepełnosprawnej. Jesteśmy jesdyną placówką edukacyjną kształcącą młodzież w szeroko pojętym zakresie wiedzy ekonomicznej, działającą w tej części praskiego brzegu Warszawy.

Przyjazna atmosfera sprzyja wszechstronnemu rozwojowi osobowości jej wychowanków, pomaga w kształtowaniu umysłów i charakterów wobec wyzwań życia codziennego.

.........................................................................................................................

 Wszystkich uczniów i absolwentów zachęcamy do odwiedzania naszej strony na Facebooku:   http://www.facebook.com/kisielewski.zs5  

Zapraszamy do obejrzenia naszego filmu :) 

 

Zapisy:

Młodzież rekrutowana jest przez Elektroniczny System Rekrutacji.

Do klas integracyjnych przyjmowana jest młodzież na podstawie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Orzeczenie wydawane jest przez Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczną.

 

ZAPRASZAMY GIMNAZJALISTÓW,

ICH RODZICÓW, OPIEKUNÓW I NAUCZYCIELI

NA DNI OTWARTE SZKOŁY
  


 


Dojazd:

- autobusem: 123, 125, 135, 141, 142, 143, 145, 158, 182, 183, 188, 502, 514, 520, 521, 523, 525, 702, 704, 720, 722, 730

- tramwajem: 3, 8, 9, 24, 25

 

 Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny