Serwis Pomoc Dziecku


Zespół Szkół nr 55 im. gen. Stanisława Maczka * Gimnazjum nr 76 z oddziałami integracyjnymi * XLIV Liceum Ogólnokształcące
Gwiażdzista 35; Bielany
01-651 Warszawa
Tel: 228330258
Email:
sekretariatzs55@maczek.pl.pl
WWW: www.maczek.pl.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

 

Gimnazjum nr 76 z oddziałami integracyjnymi liczy 12 oddziałów w tym 3 integracyjne

Szkoła dysponuje:

W gimnazjum proponujemy:

Uczniom uzdolnionym oferujemy:

W zakresie pomocy specjalstycznej gwaranrujemy:

Dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego proponujemy naukę w klasach integracyjnych, z wykorzystaniem dostosowanych do potrzeb psychofizycznych ucznia metod i form pracy

Kadra: Dyrektor szkoły - mgr Anna Pawłowska

Wicedyrektorzy - mgr Jolanta Hincz
- mgr Marcin Brzostek

Zespoły nauczyciel:

- humanistyczny
- matematyczno-przyrodniczy
- języków obcych
- wychowania fizycznego
- psychologiczno-pedagogiczny
Godziny pracy: Sekretariat czynny w godzinach 8.00 - 15.30

Zajęcia edukacyjne odbywają się w godzinach 8.00 - 14.30

Zajęcia pozalekcyjne odbywają się do godziny 17.00
Zapisy:

 

Zasady przyjęcia uczniów do szkoły:

Zasady tworzenia oddziału integracyjnego:


Dojazd:

 

Do pętli autobusowej Gwiaździsta (przy szkole)

 - autobusy 121, 122, 157, 185, 197, 205

Do przystanku Sobocka (ok. 5 minut piechotą)

 - autobus 181

Do przystanku Osiedle Potok (ok. 10 minut piechotą)

 - autobusy 112, 156, 186, 414, 508, 510, 511Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny