Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im.Matki Teresy z Kalkuty
Kopcińskiego 7; Ursynów
02-777 Warszawa
Tel: 226438454
Email:
sp343@ursynow.waw.pl
WWW: www.sp343.edu.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:
-Klasy w naszej szkole

Zaletą naszej szkoły są niewielkie klasy. Nauczyciel ma więc możliwość dokładnie poznać swoich uczniów i indywidualnie zaplanować pracę dydaktyczno - wychowawczą z każdym z nich. Na każdym poziomie nauczania są dwie klasy równoległe, jedna z nich jest klasą integracyjną.

KLASY INTEGRACYJNE

W klasach integracyjnych pracuje 2 nauczycieli: nauczyciel prowadzący (na poziomie I-III nauczyciel nauczania zintegrowanego, w klasach IV-VI nauczyciel danego przedmiotu) oraz pedagog specjalny, pełniący funkcję nauczania wspomagającego dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Z załozenia nauczyciel wspierający opiekuje sie dziećmi przez cały czas nauki w naszej szkole.Klasy liczą do 20 dzieci, w tym od 3 do 5 dzieci z orzeczeniem potrzeby kształcenia specjalnego. Podczas realizacji programu nauczania, zgodnego z obowiązującą podstawą programową dla 6 letniej szkoły podstawowej, szczególny nacisk kładzie się na naukę poprzez doświadczeniem i aktywizację uczniowie mają możliwość rozwijania swojego potencjału np. poprzez otrzymanie dodatkowego zadania bądź jego modyfikację, dostosowaną do możliwości i potrzeb. Pracę nauczycieli wspierają specjaliści: logopeda, pedagog specjalny, reedukator, pedagog, psycholog, instruktor gimnastyki korekcyjnej.

Kadra: W każdym oddziale integracyjnym pracuje nauczyciel wspomagający.
Pedagog specjalny
Pedagog szkolny
Logopeda
Psycholog
Terapeuta Integracji Sensorycznej
Pozostali nauczyciele odbyli liczne szkolenia w zakresie pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Godziny pracy: Świetlica szkolna jest czynna od godz. 7.00 do 17.30. Szkoła rozpoczyna zajęcia edukacyjne o godz. 8.00. W bieżącym roku szkolnym kończą sie one o 14.25. Później są różne koła zainteresowań oraz rożne formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
Zapisy: Zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organ prowadzący.
Dojazd:

Zobacz

Autobusy 503, 185, 179, 148, 193, 166Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny