Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 65
Elekcyjna 21/23; Wola
01-128 Warszawa
Tel: 228364764; 228364029
Email:
zs65@edu.um.warszawa.pl
WWW: sp236gim61.neostrada.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:
W skład Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 wchodzą:

Jesteśmy szkołą integracyjną, dbającą o bezpieczeństwo i pozytywne wzorce zachowań młodego człowieka, propagującą zdrowy styl życia. W mało licznych klasach wspieramy wszechstronny rozwój osobowości uczniów w wymiarze intelektualnym, patriotycznym i społecznym, etycznym i duchowym.

Realizujemy indywidualne programy dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W naszej szkole, każdy uczeń znajdzie wsparcie i pomoc w rozwijaniu swoich możliwości, przygotowując się do świadomej, aktywnej i twórczej obecności w społeczeństwie.

W naszej szkole pracują nauczyciele lubiący swoją pracę, którzy traktują dzieci i młodzież ze zrozumieniem i przyjaźnią. Gwarantujemy wysokie kwalifikacje nauczycieli oraz efektywność w nauce.

Nasz Zespół Szkół oferuje:

- naukę w mało licznych klasach i oddziałach przedszkolnych;
- wszechstronny rozwój uczniów;
- wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
- stałą obecność dwóch nauczycieli na zajęciach w klasach integracyjnych;
- naukę j. angielskiego w oddziałach przedszkolnych;
- opiekę pielęgniarską;
- bogatą ofertę bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych:

            dla najmłodszych:
            - gimnastyki korekcyjnej,
            - edukacji przez ruch,
            - origami,
            - plastycznych,
            - muzycznych,
            - teatralnych,
            - informatycznych,
            - logorytmicznych,
            - logopedycznych,
            - reedukacyjnych,
            - rewalidacyjnych,
            - rehabilitacyjnych.
            - terapii:
            - integracji sensorycznej,
            - Tomatisa.

            dla starszych:
            - koła:
                 - przedmiotowe,
                 - plastyczne,
                 - turystyczne,
                 - dziennikarskie,
                 - teatralne,
            - SKS,
            - kawiarenkę internetową,
            - doradztwo zawodowe.

- pomoc specjalistyczną:

            - psychologiczną,
            - psychoprofilaktyczną,
            - pedagogiczną,
            - terapeutyczną,
            - socjoterapeutyczną,
            - terapię sensoryczną,
            - rehabilitację.

Proces lekcyjny wzbogacony jest poprzez:

- korzystanie z lekcji muzealnych, medialnych,
- uczestnictwo w spektaklach teatralnych i kinowych, koncertach i wystawach,
- uczestnictwo w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych,
- uczestnictwo w ogólnopolskim programie edukacyjnym "Moja szkoła w Unii Europejskiej",
- realizację programów innowacyjnych.

W szkole działają:

- Samorząd Szkolny - na każdym etapie kształcenia,

- Gimnazjalny Klub Szkół Tolerancji,

- Wolontariat.

Uczniowie mają możliwość korzystania z:

- biblioteki i czytelni z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej;
- multimedialnej pracowni komputerowej;
- nowoczesnych boisk szkolnych:
           - do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztuczną trawą,
           - do piłki koszykowej,
           - ręcznej i siatkowej z nawierzchnią poliuretanową;
- obiadów w stołówce;
- sklepiku szkolnego.
- gabinetów:
           - logopedycznego,
           - terapii zajęciowej,
           - rehabilitacji.

dla najmłodszych:
           - dobrze wyposażonego placu zabaw dla dzieci;
           - sali doświadczania świata wyposażonej w:
                   - obrotową kulę lustrzaną i reflektor z kolorową tarczą,
                   - projektor świetlny i tarczę,
                   - kolumnę wodną,
                   - tablicę lustrzaną z wężami UV i światłowodami;
           - świetlicy szkolnej czynnej od 7.00 do 17.30;
           - śniadań w stołówce dla oddziałów przedszkolnych;
           - płatnych zajęć:
                   - tanecznych,
                   - karate.

Tradycje szkolne:

- pasowanie pierwszoklasistów na uczniów szkoły podstawowej;
- otrzęsiny i ślubowanie uczniów klas pierwszych gimnazjum;
- zabawy katarzynkowo - andrzejkowe;
- dyskoteki, mikołajki, bale karnawałowe, walentynki;
- przedświąteczne spotkania przy wspólnym stole;
- Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet i Mężczyzn, Dzień Matki;
- Dzień Wiosny, Dzień Ziemi;
- Festyn Rodzinny;
- nocne maratony filmowe;
- pomoc zwierzętom w schronisku w Józefowie / k. Legionowa;
- udział w akcji "Nakrętki za wózek inwalidzki".
- konkursy:
           - szkolne, dzielnicowe, miejskie, ogólnopolskie.

 

Posiadamy Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy w programie:

- „Wars i Sawa” - wspierania uzdolnionych;

- „Szkoła z pomysłem” - realizacji własnych działań innowacyjnych.

 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa szkoła posiada:

- monitoring, którym objęty jest budynek oraz boisko szkolne;
- wideofon zapewniający kontakt ze świetlicą i sekretariatem;
- radiowęzeł.

 Nasza Szkoła nie jest wyposażona w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

 

Kadra: W szkole pracuje około siedemdziesięcioosobowa kadra pedagogiczna:
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przedmiotów, pedagog, psycholog, logopeda, terapeuci integracji sensorycznej i Tomatisa, socjoterapeuta, reedukator, rehabilitant, pedagodzy wspierający pracujący w klasach integracyjnych, bibliotekarz, kilkuosobowa kadra świetlicy szkolnej, pielęgniarka szkolna.
Nad całością czuwa:
Dyrektor Szkoły – p. Magdalena Księżopolska oraz Wicedyrektor Szkoły – p. Bożena Ragus
Godziny pracy: Zajęcia edukacyjne odbywają się w godzinach: 8:00 – 16:10

Sekretariat czynny w godzinach 7:00 – 16:00
Zapisy:

Szczegółowych informacji o zapisach do szkoły udziela sekretariat.

Ogólne informacje na temat rekrutacji zamieszczone są na stronie internetowej naszej szkoły:

http://sp236gim61.neostrada.pl/kandydaci.html


Dojazd:

Wejście do szkoły od ul. Baonu Zośka przy skrzyżowaniu z ul. Elekcyjną

autobusy:

167 - przystanek "Monte Cassino" przy ul. Elekcyjnej - (2 min ul. Elekcyjną)

109, 171, 190, 410, 520, 523 - przystanek "Ciołka" przy ul. Górczewskiej (jadąc od centrum)- (7-8 min ul. Elekcyjną) 

109, 171, 190, 410, 520, 523 - przystanek "Park Moczydło" przy ul. Górczewskiej (jadąc do centrum)- (7 min ul. Elekcyjną)  

129, 154, 159, 197 - przystanek "Pustola" przy ul. Redutowej (6 min ul. Baonu Zośka)  

 tramwaje:

 8, 10, 26, 27 - przystanek "Elekcyjna" przy ul. Wolskiej - (7 min ul. Elekcyjną)

 

 Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny