Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera
Strumykowa 21a; Białołęka
03-138 Warszawa
Tel: 226765380
Email:
sekretariat@sp342.waw.pl
WWW: www.sp342.waw.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Szkoła nasza jest zlokalizowana na terenie osiedla Nowodwory. Jest to nowoczesny budynek oddany do użytku w 2003 roku. Szkoła jest wyposażona w nowoczesne sale, w tym komputerowe, do zajęć językowych, przyrodniczych, matematycznych (z tablicą interaktywną), czytelnię multimedialną, cztery świetlice, salę gimnastyczną. Obok szkoły znajdują się boiska do gry oraz plac zabaw dla najmłodszych. 

W Szkole organizuje się klasy oraz oddziały przedszkolne zwykłe i integracyjne
-Kwalifikacji uczniów niepełnosprawnych do klas i oddziałów przedszkolnych integracyjnych dokonuje się na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne.                                                                 
-Klasa lub oddział przedszkolny zwykły liczy nie mniej niż 24 uczniów;                           
-Klasa lub oddział przedszkolny integracyjny liczy 15 – 20 uczniów, w tym 3 – 5 dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego                                  
-W uzasadnionych przypadkach i w miarę wolnych miejsc do klas oraz oddziałów integracyjnych przyjmuje się dzieci niepełnosprawne z terenu całej dzielnicy Białołęka, a w dalszej kolejności z terenu m. st. Warszawy.

 
W Szkole działa świetlica.
-Wychowawcy świetlicy zapewniają dzieciom opiekę w godzinach 6.45 -18.30;               
-Dzieci przydzielane są do grup wg poziomu klasy;                                               
-Organizacja pracy świetlicy oparta jest o ramowy plan dnia. Przewiduje się w nim czas m.in. na zajęcia programowe, odrabianie zadań domowych, posiłki, czynności porządkowe;
-Wychowawcy świetlicy prowadzą różnorodne zajęcia zgodnie z zatwierdzonym Planem pracy na dany rok szkolny. Wychowankom proponuje się: zabawy indywidualne i grupowe, zajęcia zorganizowane i spontaniczne w tym o walorach dydaktycznych, zajęcia relaksujące, sportowe, artystyczne.


Obwód szkoły:
Hanki Ordonówny, Leśnej Polanki (od nr 2 do 30 i od nr 1 do 11), Mehoffera (nr 33 - 53), Książkowa, Odkryta (od nr 13 do 39 i od nr 18 do 46), Oczary, Pajdaka, Pasłęcka, Stefanika, Strumykowa,Topolowa, Zagaje

Dodatkowo w placówce zatrudnia się specjalistów z zakresu pedagogiki specjalnej jako nauczycieli wspomagających, zadaniem których jest wszechstronna pomoc uczniom niepełnosprawnym w realizacji procesu dydaktycznego na lekcjach.
Nasza placówka dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych i mlodzieży wymagającej szczególnej pomocy opiekuńczo- wychowawczej. Na terenie szkoły jest winda, korytarze są szerokie, a klasy nie posiadają progów.
W celu zapewnienia jak najlepszej opieki dla naszych uczniów oraz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom niepełnosprawnym ruchowo mamy specjalnych opiekunów.
Nasi uczniowie objęci są różnorodnymi zajęciami wspomagającymi ich prawidłowy rozwój emocjonalny, społeczny i umysłowy. Są to zajęcia wyrównawcze z różnych przedmiotów, zajęcia terapii pedagogicznej, zajęcia logopedyczne, zajęcia z psychologiem. 

Kadra: Zatrudniamy specjalistów z różnych dziedzin:
-logopeda,
-terapeuta pedagogiczny,
-pedagog szkolny,
-psycholog szkolny
-pedagog interwencyjny
Godziny pracy: SEKRETARIAT SZKOŁY czynny:
pon., wt., czw. 7.30 - 17.00
śr. 7.30 - 18.00
piątek dzień wewnętrzny
tel. wew. 124, fax 676 53 80

ŚWIETLICA SZKOLNA czynna
w godz. 6.45 - 18.30
Zapisy: Szczegółowe informacje na stronie internetowej szkoły
Dojazd:

Dojazd do przystanku Nowodwory autobusami linii: 126, 211, 214, 302, 503, 508, 509, 510, 516, 741, E8Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny