Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 im. Bohaterów Westerplatte
gen. K. Ziemskiego 22; Rembertów
04-408 Warszawa
Tel: 226119339
Email:
g126@edu.um.warszawa.pl
WWW: http://gim126.waw.pl/

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:


 
DZIEŃ OTWARTY W naszym GIMNAZJUM w dniu 6.04.2016 od godziny 17:30.
Serdecznie Zapraszamy szóstoklasistów wraz z rodzicami.
 
Na rok szkolny 2016/2017 przygotowujemy bogatą ofertę edukacyjną uwzględniającą oczekiwania uczniów i ich rodziców. Przygotowujemy klasy: 
a. integracyjnej ( język angielski kontynuacja, język niemiecki od podstaw)
b. ogólnej z rozszerzonymi treściami podstawy programowej z przedmiotów humanistycznych/ języków obcych
c. ogólnej z rozszerzonymi treściami podstawy programowej z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych
d. ogólej 
   W klasach ogólnych kontynuowana jest nauka języka angielskiego, natomiast drugi język od podstaw jest do wyboru: język niemiecki lub język hiszpański.
( Szkoła zastrzega sobie wprowadzenie zmian w ofercie ze względów organizacyjnych.)
Organizujemy zajęcia pozalekcyjne  zarówno dla uczniów uzdolnionych jak i mających trudności w nauce: -zajęcia przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz języka obcego,
-zajęcia wyrównawcze,
-zajęcia psycho – edukacyjne,
-zajęcia rozwijające zainteresowania z zakresu nauczanych przedmiotów,
-zajęcia rozwijające zainteresowania tematyczne takie jak: reklama, teatr, szachy, origami
-zajęcia sportowe – koszykówka, siatkówka, piłka nożna jak również realizacja programu „Otwarte boiska i obiekty sportowe”.
 
Udzielamy indywidualnych konsultacji uczniom:
-mającym trudności w nauce,
-przygotowującym się do udziału w konkursach tematycznych i przedmiotowych.
 
Współpracujemy z instytucjami wspierającymi proces nauczania:
-Stowarzyszeniem Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii - „Obraz Polaków w Unii Europejskiej – Polacy w Holandii”,
-Centrum Nauki Kopernik – realizacja programu „Lekcje techniki z Akademią Techniki”,
-Polską Akademią Nauk,
-Politechniką Warszawską,
-Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów – rozwijanie zainteresowań i umiejętności w pracy z uczniem zdolnym,
-Instytutem Cervantesa w Warszawie,
-Ambasadą Stanów Zjednoczonych – poznawanie kultury i tradycji innych narodów.
 
W procesie dydaktycznym nauczyciele stosują aktywne metody nauczania, np.:
-wprowadzenie tablicy interaktywnej do procesu dydaktycznego z wykorzystaniem programów multimedialnych, -prowadzenie zajęć w laboratoryjnej pracowni językowej wyposażonej w stanowiska do odbioru audio dla każdego ucznia,
-wykorzystywanie programów multimedialnych na zajęciach edukacyjnych z przedmiotów takich jak: język angielski, język hiszpański, geografia, matematyka, biologia, język polski. 
- mamy bardzo bogate zaplecze dydaktyczne do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych. 

Realizujemy Szkolny Program Edukacji Kulturalnej.

Oferujemy uczniom bogaty wachlarz konkursów przedmiotowych i tematycznych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, warszawskim, dzielnicowym oraz szkolnym, w tym konkursów organizowanych przez szkołę o zasięgu warszawskim i dzielnicowym.

Dbamy o bezpieczeństwo uczniów
. W szkole zainstalowany jest monitoring wizyjny zewnętrzny i wewnętrzny.

Posiadamy nowocześnie wyposażony budynek szkolny, sale przedmiotowe, rozbudowany obiekt sportowy z 2 salami gimnastycznymi oraz stołówkę szkolną, która dba o przygotowywanie zdrowych i smacznych posiłków dla naszych uczniów.

Szczegółowa oferta naszego gimnazjum umieszczona jest na naszej stronie www.gim126.waw.pl

Kadra: Kadra pedagogiczna liczy obecnie 28 nauczycieli, część z nich ma kwalifikacje do nauczania dwóch przedmiotów. Większość to nauczyciele dyplomowani i mianowani.
Nauczyciele ciągle podwyższają swoje kwalifikacje zawodowe zdobywając uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu. W chwili obecnej 6 nauczycieli kontynuuje studia podyplomowe z zajęć edukacyjnych w tym również studia doktoranckie.
W skład Rady Pedagogicznej wchodzą dwaj doradcy metodyczni z zakresu nauczania języków obcych (j. angielski i hiszpański), co znacznie wpływa na podwyższenie jakości pracy szkoły.
Szkoła posiada pełna opiekę pedagogiczno - psychologiczną. W klasie integracyjnej uczniowie otrzymują dodatkowe wsparcie od nauczyciela wspomagającego.
Godziny pracy: Sekretariat szkoły jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-16.00.

Dane teleadresowe:

tel./fax 22 611 93 39 oraz tel. 22 673 42 83

Poczta elektroniczna e-mail:

gim126@edu.um.warszawa.pl

dyrektor@gim126.waw.pl
Zapisy:

Zapisów dokonuje się osobiście w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 16.00

W tym celu należy należy:


Dojazd:


Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny