Serwis Pomoc Dziecku


Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 216
Wolna 36/38; Wawer
04-908 Warszawa
Tel: 228729318
Email:
sp216@edu.um.warszawa.pl
WWW: www.sp216waw.edupage.org

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Warunki lokalowe

Szkoła usytuowana jest na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, bezpośrednio przy lesie. Mamy dwa boiska, plac zabaw dla młodszych dzieci, „leśna szkołę” – miejsce do odrabiania prac domowych (w ramach świetlicy) na powietrzu.

Budynek zaprojektowany został tak, że umożliwia oddzielenie klas najmłodszych od starszych, dzieci uczą się w części parterowej, w budynku piętrowym mieszczą się pracownie specjalistyczne oraz część administracyjna. Uczniowie niepełnosprawni ruchowo mają do dyspozycji windę, są dowożeni do szkoły specjalnymi busami.

Oddziały klasowe

Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne dla pięcio- i sześciolatków oraz klasy I-VI. W miarę możliwości w każdym roczniku jest klasa integracyjna i masowa.

W klasach integracyjnych uczniami niepełnosprawnymi (do 5 osób) zajmuje się pedagog wspomagający, a w młodszych klasach pomaga również dodatkowa osoba – pomoc nauczyciela.

Lekcje i coś po lekcjach

W szkole mamy pracownie: przyrodniczą, językową (z kabinami audio), dwie sale komputerowe. Działa tu też biblioteka, stołówka i cztery świetlice (podział wiekowy).

Zajęcia informatyczne i językowe (jęz. angielski) prowadzone są od najmłodszych klas. W klasie IV uczniowie wybierają drugi język obcy: niemiecki lub hiszpański.

Poza nauką szkolną oferujemy:

* kilkanaście kół zainteresowań, dostosowanych do potrzeb i wieku uczniów;

* chór;

* działalność w Samorządzie Uczniowskim;

* zajęcia wyrównawcze;

* zajęcia wspomagające ze specjalistami (w razie potrzeby);

* udział w wycieczkach, zielonych szkołach, cyklach spotkań z filmem i in.;

* udział w konkursach przedmiotowych i innych;

* możliwość korzystania z zaplecza sportowego po lekcjach i w soboty (jesień i wiosna).


Kadra: Na terenie szkoły pracują specjaliści:
pedagog, psycholog, pedagog terapii pedagogicznej (reedukator), logopeda, fizjoterapeuta.
Wielu nauczycieli poza ukończonymi studiami, uprawniającymi do nauczania danego przedmiotu, ma też dodatkowe wykształcenie (drugie studia magisterskie lub podyplomowe), ukierunkowane na pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub uprawniające do nauki drugiego przedmiotu. Wszyscy regularnie poszerzają swoją wiedzę na kursach doskonalących i kwalifikacyjnych, biorą udział w konferencjach tematycznych.
Z młodszymi dziećmi pracują dodatkowo dwie osoby ( „pomoc nauczyciela”), które wspomagają nauczycieli różnych klas, w zależności od potrzeby, oraz pomagają po południu w świetlicach szkolnych.

.
Godziny pracy: Sekretariat szkoły – czynny codziennie w godzinach 8.00-15.00
tel. (22) 872 9318; fax: (22) 872 40 29;
e-mail: sp216@edu.um.warszawa.pl;
Świetlice – czynne w godzinach 7.00 – 17.00;

.
Zapisy:

Szczegółowych informacji o zapisach do szkoły udziela sekretariat w godzinach 8.00-15.00.

Można też je znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem:

http://sp216waw.edupage.org/text2/?

 

 

Zapisy dzieci niepełnosprawnych przyjmowane sa bezpośrednio w sekretariacie szkoły na podstawie orzeczenia do ksztrałcenia specjalnego.

Siedmiolatki można zapisywać do klasy I w sekretariacie do 15 kwietnia 2011 r.

 


Dojazd:

 

* pociągiem (PKP lub SKM w kierunku do Otwocka) – do stacji Warszawa Miedzeszyn,

                  potem spacerkiem ul. Drozdową do Mszańskiej,

                  zakręty w lewo, w prawo (jak prowadzi asfaltowa droga),

                  ul. Chryzantemy do ul. Wolnej, skręć w prawo i oto szkoła;

* autobusem linii 521, 305 – do przystanku „Przewodowa”, dalej jak od stacji kolejowej;

* autobusem linii 115, 213 – najlepiej do przystanku „Przełęczy",

                            ulicą Gruntową lub Lokalną do ul. Wolnej, skręć w prawo

                            i spacerkiem dochodzisz do szkoły;

* autobusem linii 115  - do przystanku "Gruntowa", ul. Gruntową do ul. Wolnej,

                                   skręć w lewo i spacerkiem dochodzisz do szkoły;

* samochodem – od ul. Patriotów w Lokalną, w lewo w Wolną i za chwilę – szkoła:-))

Dzieci niepełnosprawne dojeżdżają do szkoły i są odwożone do domu specjalnymi busami

 Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny