Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341
Oławska 3; Bemowo
01-494 Warszawa
Tel: 226386128
Email:
sekretariat@sp341.edu.pl
WWW: www.sp341.edu.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Nasza szkoła istnieje od 1993 r. W 1999 r. przekształcona została w sześcioletnią szkołę podstawową. Dysponuje nowoczesnym, przestronnym budynkiem o ciekawej formie architektonicznej i funkcjonalnym rozwiązaniu wnętrza. Jesteśmy szkołą bez barier, dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szkoła prowadzi również klasy integracyjne.

Priorytetem szkoły jest promowanie edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę oraz tworzenie warunków dla rozwoju zainteresowań i zdolności humanistycznych i artystycznych. Uczniowie od najmłodszych lat objęci są edukacją teatralną i muzyczną. Biorą udział w prezentacjach aktywności kulturalnej dzieci i młodzieży Bemowa.

Naczelnym celem Programu Wychowawczego szkoły jest wychowanie dziecka wykazującego się twórczą postawą, umiejętnością komunikowania się na drodze do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i osiągania sukcesów.

Kadra:

W szkole poza nauczycielami zatrudnieni są: pedagodzy, pedagodzy specjalni, psycholog, reedukatorzy, logopedzi, rehabilitant. Wszystkie osoby spośród kadry poszerzają swoją wiedzę na kursach doskonalących oraz biorą udział w konferencjach i warsztatach.


Godziny pracy:

Sekretariat szkoły
czynny codziennie: w godz. 8:00 - 16:00

Dyrektor szkoły - Krystyna Małgorzata Gawrjołek
dyżur - poniedziałki: w godz. 15:00 - 17:00

Wicedyrektor - Ewa Mika
opieka nad klasami IV-VI
dyżur - środy: w godz. 14:00 - 16:00

Wicedyrektor - Dorota Majewska
opieka nad klasami 0-III
dyżur - wtorki: w godz. 14:00 - 16:00

Kierownik świetlicy - Maria Kozyra
dyżur - czwartki: w godz. 15:00 - 17:00

Świetlica czynna w godz. 6:30 - 18:00


Zapisy:

Niezbędne informacje dostępne są w sekretariacie szkoły.


Dojazd: Mapa


Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny