Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61
Białobrzeska 27; Ochota
02-340 Warszawa
Tel: 228222736
Email:
sekretariat@szkola61.pl
WWW: www.szkola61.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Szkoła znajduje się na terenie Ochoty. Koło szkoły znajduje się boisko do gry w piłkę nożną, lodowisko, basen, plac zabaw. W szkole jest nowoczesna sala z tablicą interaktywną, dwie sale komputerowe, multimedialna biblioteka, świetlica, sala zabaw, sala gimnastyczna oraz klasy do zajęć językowych, przyrodniczych, matematycznych. Na korytarzu znajdują się szafki dla uczniów kl. IV-VI, w których mogą przechowywać podręczniki itp.Współpracujemy z okolicznymi przedszkolami, organizujemy wystawy prac dzieci, przedstawienia. Ważną częścią integracji są wizyty przedszkolaków w naszej szkole. Uczestniczą w lekcjach pokazowych, wystawach. Współpracujemy również z osiedlowymi klubami m.in. MDK oraz Surma.Od kilku lat w naszej szkole przyjmujemy wolontariuszy z Australii, którzy czynnie uczestniczą w lekcjach języka angielskiego.

Poza nauką szkolną oferujemy:

* zajęcia sportowe;
* chór;
* działalność w Samorządzie Uczniowskim;
* działalność w gazetce szkolnej;
* zajęcia wyrównawcze;
* zajęcia wspomagające ze specjalistami;
* udział w wycieczkach, zielonych szkołach, cyklach spotkań z filmem, teatrem i in.;
* udział w konkursach przedmiotowych i innych;

Oprócz regularnych zajęć lekcyjnych na terenie placówki prowadzone są następujące zajęcia o charakterze terapeutycznym:

- terapia logopedyczna

- terapia pedagogiczna (reedukacja)

- trening rozwoju osobistego

- terapia integracji sensorycznej (SI)

- zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Kadra: Wszyscy nauczyciele mają ukończone studia magisterskie w swojej specjalności, wielu ma też magisterium lub studia podyplomowe z innej dziedziny, w tym z zakresu pedagogiki specjalnej. Znaczna część kadry ma uprawnienia do nauczania więcej niż jednego przedmiotu.
Godziny pracy: Sekretariat szkoły – czynny codziennie w godzinach 8.00-15.00
tel. fax (22) 822 2736;
e-mail: sekretariat@szkola61.pl;
Świetlica – czynna w godzinach 7.00 – 17.30;
Zapisy:

Szczegółowych informacji o zapisach do szkoły udziela sekretariat w godzinach 8.00-15.00.


Dojazd:

Autobusem linii 157 - przystanek ul. Rokosowska
Autobusem linii 154, 172, 184 - przystanek ul. Szczęśliwicka
Tramwajem linii 1, 7, 9, 14, 25, 35 - przystanek Och-Teatr

 


Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny