Serwis Pomoc Dziecku


Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 30 im. Powstańców 1863 roku
Kawęczyńska 2; Praga Północ
03-772 Warszawa
Tel: 226195382
Email:
sp30@edu.um.warszawa.pl
WWW: sp30.edu.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 30 w Warszawie, to tradycja i nowość.

Historia naszej szkoły sięga już roku 1934 i od tego czasu nieprzerwanie trwa jej działalność edukacyjno – wychowawcza. Teraz Szkoła, to pracownie przedmiotowe i specjalistyczne gabinety, wyposażone w profesjonalny sprzęt przeznaczony do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i nowoczesna hala sportowa.

Wyróżnikami naszej szkoły są:

1.      Budynek przystosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością ruchową.

2.     Nowoczesna sala do zajęć gimnastyki korekcyjnej wyposażona w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny firmy SYNKOPA.

3.     Nowoczesna sala do zajęć socjoterapii z „suchym basenem” i specjalistycznym sprzętem do stymulacji polisensorycznej ułatwiającej kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tzw. sala poznawania światła.

4.      Gabinet przystosowany do kształcenia uwagi słuchowej metodą Tomatisa.

5.    Hala sportowa o powierzchni 750m2 wyposażona w nowoczesny sprzęt sportowy.

6.      Bardzo nowocześnie urządzona stołówka szkolna.

Kadra: W naszej szkole zatrudnieni są:

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej,
nauczyciele przedmiotów,
pedagodzy,
psycholog szkolny,
logopega,
reedukatorzy,
nauczyciele wspomagający pracujący w klasach integracyjnych,
bibliotekarz,
nauczyciele świetlicy szkolnej.
Godziny pracy: Sekretariat szkoły czynny codziennie w godzinach 8.00-16.00
Dojazd:
View Larger Map


Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny