Serwis Pomoc Dziecku


Zespół Szkół Nr 80 z Oddziałami Integracyjnymi
Orłów Piastowskich 47; Ursus
02-496 Warszawa
Tel: 226674654
Email:
zesp80@vp.pl
WWW: zespolszkol80.edupage.org

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

Nasza placówka w zależności od potrzeb organizuje oddziały integracyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20 w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.


Do realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych w oddziale zintegrowanym zatrudnia się pedagoga wspierającego 

Zajęcia wspierające rozwój dziecka

-logopedia, terapia pedagogiczna, integracja sensoryczna, gimnastyka korekcyjna, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze


Nasza Szkoła wyposażona jest w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Posiadamy bardzo dobrą bazę lokalową: przytulne, kolorowe sale, salę informatyczną, trzy sale gimnastyczne, bibliotekę, czytelnię, gabinet rehabilitacyjny, gabinet integracji sensorycznej, gabinet logopedyczny, gabinet reedukcyjny, gabinety pedagogów i psychologów, gabinet pielęgniarki szkolnej).

 

Kadra: Na terenie szkoły pracują specjaliści:
pedagodzy, psycholodzy ,logopeda, reedukator, specjaliści terapii SI
rehabilitant, pedagodzy wspierający.
Godziny pracy: Zajęcia odbywają się w godzinach: 8,00 - 17,00;
Sekretariat czynny w godzinach 7,00 - 16,00;
Zapisy:
Szczegółowych informacji o zapisach do szkoły udziela sekretariat.


Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny