Serwis Pomoc Dziecku


Zespół Szkół Nr 26: LXIX Liceum Ogólnokształcące z oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 XLI Liceum Profilowane z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 Technikum Nr 24 Szkoła Policealna Nr 17
Urbanistów 3; Ochota
02-397 Warszawa
Tel: 228233099
Email:
zsurba@wp.pl
WWW: zs26.edu.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:
-

  

Tworzymy zespół szkół w skład którego wchodzą: licea, technikum oraz szkoła policealna.

Liceum profilowane z oddziałami integracyjnymi oferuje naukę w klasie o profilu zarządzanie informacją. Istnieje Możliwość udziału w przedmiotowych kołach zainteresowań z dziedzin sportu, przedmiotów  ścisłych oraz humanistycznych. Na chętnych czeka współpraca ze szkolnym wolontariatem oraz spotkania z żołnierzami Powstania Warszawskiego.

Do dyspozycji uczniów są wyposażone pracownie komputerowe, biblioteka z bogatym księgozbiorem, centrum multimedialne, siłownia oraz sala gimnastyczna.

Dodatkowym atutem są oddziały integracyjne. Klasy z osobami niepełnosprawnymi uczą tolerancji i wrażliwości. Uczniowie chętnie pomagają sobie nawzajem.

  W Liceum Ogólnokształcącym mamy klasy integracyjne o profilu dizajnerskim, w klasach II ekologiczną oraz w III  klasę dziennikarsko- kulturową. Ze względu na profil i rozszerzenia przedmiotów chętnie współpracujemy z Technikum Informatycznym.

W ramach realizowanego programu zajęć z biologii i ekologii w klasie ekologicznej utrzymuje współpracę z Instytucjami Naukowymi i Placówkami Oświatowymi. Realizujemy projekty edukacyje o tematyce ekologicznej.

W klasie dizajnerskiej młodzież może uczestniczyć w dodatkowych warsztatach ze wzornictwa przemysłowego, wizażu i mody prowadzonych w szkole lub Ośrodku Kultury Ochota. Zajęcia sprzyja kreatywności. Szkoła umożliwia również pracę w gazetce szkolnej

 „ podnawek” oraz w gazetce dzielnicowej „ Korniszon”.

   Technikum Nr 24 kształci uczniów w zawodzie technik informatyk.

Praktyka zawodowa odbywa się w klasie trzeciej. Technikum ma nawiązaną współpracę z Centrum Kształcenia Praktycznego, gdzie zostaje skierowana większość uczniów. Nasi uczniowie odbywają również praktyki w Urzędach Dzielnicowych Miasta Stołecznego Warszawy w szkołach z klasami integracyjnymi w Fundacjach i organizacjach pozarządowych.

Uczniowie technikum, zinteresowani pracą dziennikarską mogą zdobywać doświadczenie podczas warsztatów i przy redagowaniu gazetki szkolnej wspólnie z Młodzieżowym Domem Kultury „ Ochota” skierowanej do młodzieży szkolnej.

   Uczniowie Liceum mogą kontynuować naukę w Szkole Policealnej Nr 17 w zawodzie technik informatyk o specjalności Multimedia i Grafika Komputerowa.

Podczas  zajęć uczniowie mogą rozwijać własne zainteresowania i publikować efekty swojej pracy na stornach internetowych tworząc portfolia niezbędne przy ubieganiu się o pracę.

 

Kadra: W Zespole Szkół Nr 26 pracują specjaliści:
-pedagog ogólny
-pedagodzy specjalni
-psycholog z poradni PPP Nr 9
-logopeda
-pielęgniarka szkolna
-nauczyciele przedmiotowi
Godziny pracy: Szkoła jest dostępna dla uczniów od godz. 8 -16. Po zajęciach odbywają się próby zespołu muzycznego, kółko teatralne i inne dodatkowe zajęcia.
Zapisy:

 Do klas integracyjnych przyjmowana jest młodzież na podstawie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Orzeczenie jest wydawane przez poradnie psychologiczno - pedagogiczną.


Dojazd:

Dojazd komunikacją miejską: 7, 9, 35, 154, 157, 184, 208, 414, 512Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny