Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana
Św. Hieronima 2; Targówek
03-243 Warszawa
Tel: 228111144
Email:
sekret@sp275.neostrada.pl
WWW: http://sp275.edupage.org/

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

 Tworzymy oddziały przedszkolne, integracyjne i sportowe oraz usportowione o profilu pływanie.

Szkoła dysponuje: 23 salami lekcyjnymi, salą komputerową i szybkim dostępem do Internetu, obiektami sportowymi: salą gimnastyczną, salką korekcyjną, pracownią integracji sensorycznej, salą „doświadczania świata”, boiskiem szkolnym, świetlicą, stołówką, biblioteką.

Od stycznia 2010 możemy pochwalić się nowoczesnym obiektem modułowym dla najmłodszych uczniów. W trzech salach wyposażonych według najwyższych standardów uczą się i bawią dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz grupy świetlicowe sześciolatków. Dzieci mają do dyspozycji poza kolorowymi zabawkami i pomocami do nauki – tablice interaktywne, komputery, sprzęt rtv, elektroniczne pianino. Przy każdej z sal znajdują się łazienki w dopasowanej do wystroju sali kolorystyce, a także wszelkie udogodnienia dla uczniów niepełnosprawnych. Część modułowa budynku wyposażona jest w oddzielne wejście, przestronną, kolorową szatnię i gabinet specjalistyczny /logopedyczno – terapeutyczny/. Teren wokół modułu jest obsadzony zielenią, a w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się plac zabaw.

 

Oferta placówki obejmuje kształcenie w klasach integracyjnych na wszystkich poziomach edukacji szkoły podstawowej (kl. I-VI).

Oprócz regularnych zajęć lekcyjnych na terenie placówki prawadzone są następujące zajęcia o charakterze terapeutycznym:

Szczegółowa oferta placówki.

Kadra: Kierownictwo:
Dyrektor - Dorota Wiśniewska
z-ca dyr. kl.1-3 - Jolanta Saczuk
z-ca dyr. kl. 4-6 - Ewa Strzelecka
kierownik świetlicy - Urszula Wyganowska

W szkole zatrudnionych jest 70 wykwalifikowanych nauczycieli, którzy poza uprawnieniami do nauczania jednego bądź dwóch przedmiotów posiadają dodatkowe kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów podyplomowych bądź kursów kwalifikacyjnych. Nauczyciele posiadają także kwalifikacje do pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W szkole oprócz grona nauczycieli pracują również następujący specjaliści:

logopeda
nauczyciel terapii pedagogicznej (reedukator)
pedagodzy
pedagodzy wspierający
psycholodzy
terapeuci integracji sensorycznej.
Godziny pracy: Zajęcia odbywają się w godzinach 8.00 - 16.20
Świetlica zapewnia opiekę dzieciom z klas młodszych i oddziałów przedszkolnych w godzinach 6.30-17.30
Sekretariat przyjmuje interesantów w godz. 8.00 - 15.30
Zapisy:

Zapisy do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych prowadzimy co roku w marcu i kwietniu.
Zapisy dzieci 6-letnich następują poprzez warszawski serwis internetowy www.warszawa6lat.pl wg. instrukcji zamieszczonej na stronie warszawskiego Biura Edukacji http://edukacja.warszawa.pl
Zapisy pozostałych uczniów prowadzi sekretariat szkoły, gdzie można uzyskać informacje o potrzebnych dokumentach wymaganych przy zapisie.
Szczegółowe informacje na temat terminów w danym roku szkolnym zamieszczamy na stronie internetowej szkoły. Zapraszamy też do kontaktu telefonicznego z sekretariatem.
Rekrutacja dzieci do klas integracyjnych następuje na podstawie procedury zamieszczonej w statucie szkoły.


Dojazd:

Do szkoły można dojechać:

tramwajem: 1, 3, 4, 25

autobusem: 104, 112, 134, 145, 156, 202, 204, 506, 732


Mapka okolicyWyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny