Serwis Pomoc Dziecku

Logo
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2
Brygadzistów 18; Bemowo
01-384 Warszawa
Tel: 226649246
Email:
sekretariat@zsp2.pl
WWW: www.zsp2.edupage.org

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

      placówka powstała w 1978 roku, obejmuje Szkołę Podstawową z Oddziałami  Integracyjnymi nr 301 i Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 345,

   budynek położony jest na osiedlu mieszkaniowym – wśród wieżowców,

   posiada dwie kondygnacje (szatnię, stołówkę, świetlicę, salę gimnastyczną, salkę do rytmiki, salkę relaksacyjną, bibliotekę, czytelnię multimedialną, gabinety: lekarski, logopedyczny, reedukacji, pedagogów szkolnych),  budynki częściowo są przystosowane dla osób niepełnosprawnych (podjazd, toalety, brak windy).

Atuty placówki:  

1. Certyfikat Jakości Edukacyjnej - rozwój każdego ucznia odbywa się na miarę jego potrzeb i możliwości  

2. Certyfikat WARS I SAWA - szkoła posiada i realizuje „Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych”, - uczniowie osiągają sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, przeglądach artystycznych i teatralnych   3. Zielony Certyfikat I stopnia  - prowadzona jest szeroko zakrojona edukacja ekologiczna i zdrowotna na rzecz zrównoważonego rozwoju (kampanie na rzecz zdrowego odżywiania :wyróżnienie w kampanii „Wiem co jem”, właściwego stylu życia, świadomego konsumenta, ochrony kasztanowców, zbiórki i segregacji odpadów, zazieleniania i bezpieczeństwa)  

4. Certyfikat Dobroczynności - szeroki wachlarz działań na rzecz  potrzebujących  (szkolny wolontariat): WOŚP, Góra Grosza, współpraca z fundacjami: „Nasze dzieci”, „Zdążyć z pomocą”, „Dr Clown”, ze schroniskami dla bezdomnych zwierząt,  z Domem Opieki Społecznej   „Kombatant”,  pomoc dla powodzian – szkoły w Wilkowie   

5.  Bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dziecka –  priorytetem oddziaływań wychowawczych szkoły.  

6. Stałe uroczystości szkolne i środowiskowe w kalendarzu szkolnym:    Ślubowanie klas I, Sprzątanie Świata, Święto Niepodległości, Przegląd Szkolnych Talentów, Jasełka, aukcja prac plastycznych,  Święto Szkoły, Dzień Języków, Dzień Ziemi, Święto Sportu,  

7. Systematyczna modernizacja całej placówki, troska o podniesienie estetyki i funkcjonalności pomieszczeń szkolnych

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 dysponuje nowoczesną bazą sportową. Należą do niej: - dwie sale gimnastyczne (duża i mała)  z pełnym zapleczem (szatnia, toalety, natryski), - sala do rytmiki i korektywy, - sala do rehabilitacji, - salka relaksacyjna, - siłownia, - boisko szkolne, - plac zabaw dla dzieci ze świetlicy szkolnej, - plac zabaw dla dzieci przedszkolnych   i sześcioletnich, zmodernizowany, wyposażony w urządzenia dostosowane do wieku dzieci, gwarantujące bezpieczne zajęcia rekreacyjne.

Nasza szkoła zapewnia dzieciom bezpłatne zajęcia dodatkowe. Uczniowie klas młodszych mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach koła: -  teatralnego, -  plastycznego, -  origami, -  tanecznego - „Małe Metrum” -  informatycznego, -  sportowego, -  recytatorskiego, -  matematycznego, -  ekologicznego.     W klasach 0 – III realizowane są  innowacje dotyczące: -  edukacji muzyczno – ruchowej (rytmika), -  zajęć ruchowo – fizycznych (klasy o profilu sportowym), -  zajęć komputerowych .

 

Kadra: W nasze szkole pracują: logopedzi, rehabilitanci, reedukator, psycholog, pedagodzy szkolni, nauczyciele wspomagający w klasach integracyjnych.
Wszyscy prowadzą specjalistyczne zajęcia:
- logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami mowy,
- korekcyjne wad postawy,
- rehabilitacyjne, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach i opiniach PPP,
- dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych, wynikających z realizacji podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego,
- socjoterapeutyczne z elementami ART.-u dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne,
- muzyczno – ruchowe z rytmiki i kultury fizycznej,
- wyrównawcze - dla uczniów, którzy mają kłopoty w nauce.
Godziny pracy: Godziny pracy sekretariatu

poniedziałek, wtorek, środa - godz. 8.30 - 15.00

czwartek - godz. 8.30 - 15.00 (w dni zebrań w godz. 12.00 - 18.00)

piątek - dzień bez interesanta

Logopedzi szkolni pracują w godzinach:
wtorek - 9.50 – 10.35

czwartek - 12.10 - 14.10

piątek - 12.10 – 15.10

poniedziałek - 8.00 – 16.25

czwartek - 9.50 – 16.50

Konsultacje dla rodziców odbywają się: we wtorek godz. 12.25 - 12.45

czwartek, godz. 13.30 - 13.50

Reedukator szkolny przyjmuje rodziców w dniu zebrań - czwartki.
Rehabilitanci pracują według poniższego harmonogramu:
środa - 8.00 – 15.20

piątek - 11.40 – 15.20
poniedziałek - 9.50 – 15.20

czwartek - 10.45 – 15.20

Pedagog szkolny pełni konsultacje z rodzicami w poniedziałki w godz. 15.00 - 17.00,
psycholog w czwartki w godz. 16.00 -19.30.
Zapisy:

Zapisy do szkoły odbywały się zgodnie z kalendarzem zamieszczonym na stronie szkoły, w zakładce Rekrutacja 2013-2014.

Zasady tworzenia oddziałów integracyjnych w ZSP Nr 2: -  jeden na poziomie klas, - oddział maksymalnie 20 - osobowy, w tym od 3 do 5 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, - dzieci niepełnosprawne przyjmowane są według zasad niepowtarzania dysfunkcji i powinny poruszać się w miarę samodzielnie  (ze względu na brak windy), - w klasie pracuje dwóch nauczycieli: - w klasach 0 – III nauczyciel kształcenia zintegrowanego i pedagog wspomagający,  - w klasach IV – VI nauczyciel przedmiotu   i pedagog wspomagający; -  nad realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniach PPP i programu nauczania dostosowanego do indywidualnych możliwości   i potrzeb edukacyjnych, czuwa pedagog szkolny d/s integracji.  

 


Dojazd:

Nasza szkoła znajduje się w dzielncy Bemowo, osiedle Jelonki, przy ulicy Brygadzistów 18.

Dojazd z pętli Osiedle Górczewska - tramwaje 8, 10, 26 - wysiadać przystanek Synów Pułku.

Autobusy: 184, 189, 422, 384, 501 - wysiadać przystanek Synów Pułku.Wyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny