Serwis Pomoc Dziecku

Logo
L Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy
Wenantego Burdzińskiego 4; Praga Północ
03-480 Warszawa
Tel: 226192371
Email:
lo50@lo50.edu.pl
WWW: http://lo50.edu.pl

Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

L Liceum Ogólnokształcące jest szkołą wyposażoną w nowoczesny sprzęt komputerowy (dwie pracownie komputerowe, dostęp do Internetu) i audiowizualny (w każdej sali jest telewizor i video, w niektórych tablice multimedialne). Dysponujemy wieloma pracowniami, m.in. chemiczną, biologiczną, fizyczną, laboratorium językowym oraz siłownią. Każda klasa ma zajęcia w swojej izbie lekcyjnej, przenosi się tylko na zajęcia do pracowni. Każdy uczeń ma własną szafkę w szatni.

Szkoła utrzymuje stały kontakt z Ambasadą Brazylii, organizowane są obozy naukowe, wycieczki zagraniczne, wyjazdy językowe do Niemiec, a także „białe” i „zielone” szkoły.

 

     

 

Zajęcia dodatkowe to: SKS (siatkówka lub koszykówka), siłownia, Międzyszkolne Koło Biologiczne, Koło Fotograficzno-Filmowe, Koło Plastyczne, Klub Europejski, Warsztaty Historyczne, Grupa Wsparcia Wolontariuszy Osób Niepełnosprawnych, program dotyczący środowiska naturalnego „Globe”, Koło ECDL, Koło Teatralne, Koło Doradztwa Zawodowego.

Od wielu lat szkoła jest organizatorem Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Rytmy nieskończoności” promującego wrażliwość estetyczną uczniów w Polsce i poza granicami kraju.

 

     

 

Młodzież bierze udział w olimpiadach przedmiotowych i różnych konkursach. Zdobywają tytuły Finalistów, co daje im możliwość wstępu na studia bez egzaminów. Młodzież niepełnosprawna uczestniczy w olimpiadach dla uczniów niepełnosprawnych zdobywając liczne medale.

W szkole realizowane są programy wychowawczo-profilaktyczne, związane z profilaktyką uzależnień (alkoholizm, narkomania), z bezpieczeństwem ucznia w szkole (współpraca z policją). Młodzież jest pod opieką pedagoga szkolnego, współpracującego ze specjalistyczną poradnią psychologiczno-pedagogiczną TOP: organizowane są zajęcia integracyjno-adaptacyjne, warsztaty psychoedukacyjne, rozwijające umiejętności psychologiczne, interpersonalne.

Szkoła posiada bogato wyposażoną bibliotekę wraz z czytelnią i salą komputerową. Budynek objęty jest dostępem do bezprzewodowego internetu (WiFi). Uczniowie mogą korzystać z bufetu i stołówki oferującej smaczne obiady.

Budynek szkolny dostosowany jest do kształcenia młodzieży niepełnosprawnej. Zbudowano podjazdy, zamontowano odpowiednie poręcze, zainstalowano windę, wyposażono gabinet rehabilitacyjny, zatrudniono fachową obsługę.

 

     

 

Udogodnienia dla niepełnosprawnych uczniów:

Fanpage szkoły na Facebooku

 

Kadra: W szkole pracują wysoko wykwalifikowani nauczyciele i wychowawcy z przygotowaniem z pedagogiki terapeutycznej i nauczanego przedmiotu. Niektórzy z nich posiadają dodatkowe kwalifikacje z zakresu logopedii, terapii pedagogicznej i sensorycznej. Systematycznie uczestniczą w różnych formach doskonalących z zakresu metodyki nauczanych przedmiotów, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zaburzeniach emocjonalnych. Osiągnięcia w pracy popularyzują publikując liczne artykuły i scenariusze zajęć.
W latach 1997-2017 dyrektorem 50 Liceum Ogólnokształcącego był mgr Wiesław Włodarski. Obecnie szkołą kieruje mgr Piotr Cacko.Godziny pracy: Szkoła prowadzi zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
 
Zapisy:

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowani są do klas integracyjnych na wniosek rodzica, na podstawie posiadanego orzeczenia. O przyjęciu decyduje komisja powołana przez dyrektora szkoły przy elektronicznym wspomaganiu.

Zgodnie z regulacją prawną dotyczącą ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z 2001 r.) w klasach integracyjnych liczba wszystkich uczniów wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.


Dojazd:

Do Ronda Starzyńskiego tramwajami: 1, 6, 18, 20, 28 lub autobusami linii: 170, 227, 409, 500, 509 a także PKP do przystanku ZOO. Do Placu Hallera autobusami linii: 135, 166, 170, 176, 212, 338.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google (Street View)

Internetowa mapa WarszawyWyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny