Serwis Pomoc Dziecku


Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi im Józefa Horsta
Pożaryskiego 2; Wawer
04-703 Warszawa
Tel: 226157241
Email:
sp138@edu.um.warszawa.pl
Typ placówki: Edukacja

Teren działania:

Informacja jak dana instytucja realizuje to zadanie:


Opis:

-Nasza szkoła położona jest w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Od nowego roku szkolnego zostanie uruchomione boisko szkolne oraz plac zabaw dla najmłodszych ( w chwili obecnej ze względu na prace związane z budową boiska - plac zabaw jest zdemontowany).

Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne dla pięcio i sześciolatków. W bieżącym roku szkolnym mamy trzy oddziały przedszkolne w tym dwa integracyjne. na poziomie klas pierwszych mamy także dwa oddziały integracyjne oraz odział ogólnodostępny.

W oddziałach integracyjnych jest od 3 do 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Klasy liczą do 20 uczniów. Ponadto w klasach integracyjnych oprócz wychowawcy pracuje także pedagog specjalny. dodatkowo w oddziałach przedszkolnych zatrudniona jest dodatkowa osoba tzw. pomoc nauczyciela.

Dzieci mają zapewnioną opiekę świetlicy w godzinach 7.00 - 18.00. Dla dzieci z oddziałów przedszkolnych jest oddzielna sala świetlicowa. ponadto w świetlicy także zatrudniona jest dodatkowo pomoc nauczyciela

Poza tym proponujemy naszym uczniom szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych:

- kilkanaśćie kół zainteresowań dostosowanych do potrzeb i zainteresowań uczniów oraz ich wieku; m. in koło młodego naukowca, chór, tańce, rytmikę, zajęcia wyrównawcze, koło teatralne, ekologiczne, zajęcia dla uczniów z trudnościami w kontaktach społecznych i wiele innych;

Dzieci mogą korzystać ze stołówki. Dla dzieci przygotowywane są dwa posiłki:

- obiad w cenie 4,10 zł (jednodaniowy)

- śniadanie w cenie 2,40 zł

 

 

 

Kadra: na terenie naszej placówki pracują specjaliści:
- pedagog
- psycholog;
- neurologopeda;
- reedukatorzy;
- specjaliści terapii SI
- pedagodzy specjalni

Wszyscy nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w różnych szkoleniach, konferencjach, studiach podyplomowych tak, aby zapewnić uczniom wszechstronną pomoc.
Godziny pracy: Sekretariat szkoły czynny jest codziennie w godzinach 8.00 - 16.00
Zapisy:

Szczegółowych informacji o zapisach do szkoły udziela sekretariat.

Dzieci posiadajęce orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są przyjmowane do szkoły po uprzednim spotkaniu diagnostycznym, w którym ze strony szkoły uczestniczy pedagog szkolny oraz pedagog specjalny. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Zespół ds. Integracji pod przewodnictwem dyrektora szkoły.


Dojazd:

- pociągiem (w kierunku Otwocka) - do stacji Warszawa Międzylesie

-autobusem linii 125,525,147,309 do przystanku PożaryskiegoWyślij wiadomość do administratora
Panel administracyjny